Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

OCH NI, VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

2018-01-28 09:15 #0 av: Woodland

Nya Testamentet ägnar stor uppmärksamhet åt Jesu person och arbete - det han sade, det han gjorde, varifrån han kom och vart han for. Men ingenting fängslade den tidiga kyrkans intellektuella ledare så mycket som frågan "Vem var han?"

"Och ni, vem säger ni att jag är?" © 

av  R.C. Sproul (1939-2017)

 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Det inledande segmentet av Johannes evangeliums prolog var den mest noggrant undersökta texten i Nya Testamentet under de tre första århundradena av kristendomens historia. Av alla de teologiska problem och frågor som den tidiga kyrkan stod inför var ingen mer akut än kyrkans förståelse av Jesu Kristi person.

Nya Testamentet ägnar stor uppmärksamhet åt Jesu person och arbete - det han sade, det han gjorde, varifrån han kom och vart han for.   Men ingenting fängslade den tidiga kyrkans intellektuella ledare så mycket som frågan "Vem var han?"

Frågan "Vem var Jesus?" påtvingade uppmärksamhet på det Johanninska konceptet av "Logos". Denna grekiska term, helt enkelt översatt "ord", var den djupaste tanken om Jesus presenterad i Nya testamentet.

Vi noterar distinktionen som Johannes gör när han skriver: "Ordet var med Gud och Ordet var Gud." I värsta fall faller Johannes i en svår motsättning mellan två påståenden om "Logos" med knappt ett andetag däremellan. När vi säger någon eller något är med en annan betyder normalt sett en skillnad mellan dem. Vi noterar en uppenbar skillnad mellan distinktion och identitet. När vi hävdar att två saker är identiska menar vi vanligtvis att det inte finns någon skillnad eller distinktion mellan dem. Men här gör Johannes två saker: Å ena sidan skiljer han mellan "Logos"  och Gud, medan han å andra sidan identifierar "Logos" med Gud.

Motsägelse? Inte nödvändigtvis, även om vi bor i en tid där teologer, både liberala och konservativa, inte bara är nöjda med utan gläds åt motsägelser. Men om vi ska bibehålla det teologiska förståndet måste vi avvisa tanken på att dessa påståenden faktiskt är motsägelsefulla. Vi vill inte heller ge efter för det populära men fatala begreppet som nu är populärt i tidigare reformerade cirklar, att riktiga motsättningar kan lösas i Guds sinne. Denna nya irrationalitet ger oss en irrationell Gud med en irrationell bibel och en irrationell teologi; alla försvarade av en irrationell apologetik. Denna rörelse vilar på den falska förutsättningen att det enda alternativet till irrationalism är rationalism. Men man behöver inte vara en rationalist för att vara rationell. Verklighetsflykt till det absurda kan glädja existentiella filosofer, men de förtalar sanningens Heliga Ande.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

2018-01-28 13:39 #1 av: Woodland

Vi kan inte heller lösa spänningen i Johannes genom att åberopa avsaknaden av den bestämda artikeln (liksom mormonerna och Jehovas vittnen gör) och återge texten: "Och Ordet var en Gud." Detta klena försök till lösning ger endast polytheism.

Det var denna typ av fråga som drev kyrkan att undersöka och pröva kristologiska formuleringar under tre århundraden. Den vattendelande Nicene-trosbekännelsen i fjärde århundradet sprang inte plötsligt ut på scenen som Atena ur Zeus huvud. Formuleringen av treenighetsläran sammanställdes under det fjärde århundradet men var inte på något sätt född vid den tiden. Tri-enighet i Gudomen hade sina rötter under det  första århundradet i den bibliska textens bördiga jorden .

Från början var problemet frågan om monoteism. Det diskuterades med tanke på idén monarkianismen. Vi är bekanta med orden "monark" eller "monarki" i normal konversation eftersom vi använder dem med avseende till fjärilar och regenter. På grekiska har ordet ett prefix och en rot.

Ironiskt nog syns roten till monark - "ark" - i Johannes 1. Aposteln skriver, "I början..." och ordet översatt "början" är archè. Det här ordet betyder också "chef" eller "härskare". På engelska talar vi om ärkeänglar, ärkefiender, arkitekter (huvudbyggare), Ärkebiskopar och så vidare. I alla dessa ord betyder archè "chef" eller "härskare". När vi lägger till prefixet "mono" till roten archè får vi tanken om "en regent". En monark är då en enda regent över ett visst rike (vanligtvis en kung eller en drottning).

Under de tidiga århundradena behövde kyrkan bibehålla det tydliga undervisade begreppet monoteism med den lika tydligt bekräftade Kristi gudomlighet. Hur monoteism kunde upprätthållas samtidigt som man bekräftade Kristi gudom uppnådde krisproportioner under det tredje århundradet och vidare in i det fjärde.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-28 16:37 #2 av: Woodland

Det starka angreppet mot kristendomen i det tredje århundradet bevittnades genom olika former av gnosticism, som väckte en slags monarkianism som kallades "modalistisk monarkianism". För att förstå detta måste vi förstå något av meningen med termen "mode". Ett "mode" var en särskild "nivå "eller "uppenbarelse" av en given verklighet. Den populära idén bland gnostiker var att Gud var den ultimata verkligheten. Hans väsen utstrålar, eller utgår från, kärnan i hans väsen. Varje utstrålning eller härstamning representerar en nivå eller lager av hans varelse. Ju längre den emanationen (utflödet) eller nivån är från kärnan i det gudomliga väsendet, desto mindre "ren" är det gudomliga väsendet.

Kättaren Sabellius lärde ut ett sådant koncept. Han jämförde "Logos" förhållande till Gud som analogt, såsom en solstråle är mot solen. Solstrålen är av samma väsen eller är av solen, men kan skilja sig från solen. I moderna termer säger vi att solen är nittio miljoner mil från oss, men vi värms av dess strålar som är nära till hands. Sabellius hävdade att Jesus var av "samma väsen" (grekiska, homo-ousios) som Gud men var mindre än Gud. Sabellius och hans modalistiska monarkianism fördömdes som kätteri i Antiochia år 267 e.Kr, och kyrkan använde uttrycket "lika  väsen" (homoi-ousios) för "Logos". Här var tanken att "Logos", även då  skild från Fadern, deltog helt "på samma sätt" med Fadern i hans gudomliga väsen.

fortsättning följer

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-28 19:00 #3 av: Woodland

Strax efter Sabellius och Modalistiska Monarkianismens nederlag uppstod en ny och mer virulent form av monarkianism. Ironiskt nog var Antiochia, den plats där Sabellius blev fördömd, dess vagga. Det nya kätteriet har kallats "Dynamisk Monarkianism" och ibland "Adoptionism". Lucien, Paulus of Samosata och andra av den Antiochia skolan producerade deras mest formidabla representant - Arius. Det var Arius och hans anhängares undervisning som tvingade fram det kritiska rådet i Nicaea och den Nicenska trosbekännelsen år 325 e.Kr.

 

Eftersom detta kommer att diskuteras vidare i denna utgåva av Tabletalk* kommer jag att begränsa mina kommentarer här till att ange att Arius tydligt förnekade Logos eviga gudomlighet. Ironiskt nog  försvarade han sig genom att åberopa den ortodoxa frasen "lika väsen" (homoi-ousios). "Logos" är bara "som" Gud; han är inte Gud själv. De flesta kättare gjorde som Arius och försökte maskera deras kätteri genom att använda renlärigt språk för att förmedla det. Det ariska hotet var så stort att kyrkan backade i sitt val av ordalag för att definiera "Logos" förhållande till Fadern. Begreppet som kyrkan tidigare hade avvisat i tvåhundratalets tvister med Sabellius, homo-ousios ("samma väsen") höjdes till ortodoxi. Nu var naturligtvis uttrycket inte använt som ett  återgång till Sabellius modalism; snarare användes det för att hävda att "Logos" är av samma gudomliga väsen som Gud - med-evig, samma väsen och inte skapad**.

Detta ords starka betydelse understryker i rött hur allvarligt kyrkan tog arianismens hot och hur beslutsam hon i detta ordval var att behålla hennes bekännelse om Kristi fulla gudomlighet. Detta var kristendomens definierande moment under fjärde århundradet.

*Tabletalk 

** Nicenska trosbekännelsen på en sida av Svenska kyrkan

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.