Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

REFORMATIONENS HISTORIA

2017-12-31 08:16 #0 av: Woodland

På kort tid svepte reformationen genom Tyskland men stannade inte där. Med hjälp av översättningen av Bibeln i andra nationer spreds reformationen till Hugenotterna i Frankrike, till Skottland, England, Schweiz, Ungern och Holland. Ulrich Zwingli ledde reformationen i Schweiz, John Knox i Skottland och John Calvin bland de franska protestanterna.

Reformationens Historia   ©

R.C. Sproul  (1939-2017)

"En avloppsbrunn av irrläror." Detta var den dom som uttalades av den "helige romerske kejsaren" Karl V den 26 maj 1521, strax efter att Luther tog sin stans vid Fördraget i  Worms.

Tidigare hade Påve Leo X i bulla* Exsurge Domine beskrivit Luther som ett vildsvin som släppts lös i Kristi vingård och som en styvhalsad, ökänd, fördömd kättare. Den 4:e maj 1521 blev Luther "kidnappad" av vänner och ivägsläpad till Wartburg slott, där han hölls dold i hemlighet, förklädd som en riddare. Där företog sig Luther omedelbart  uppgiften att översätta Bibeln till tyska.  *(fördömelseskrift)

Ofta beskrivs reformationen som en rörelse som rör sig kring två viktiga frågor. Den så kallade "materiella" orsaken var debatten om sola fide ("rättfärdigande endast genom tro"). Den "formella" orsaken var frågan om sola Scriptura, att Bibeln och endast Bibeln har befogenhet att binda den troendes samvete. Kyrklig traditionen betraktades med respekt från reformatorernas sida men inte som en normativ källa till uppenbarelse. Protestantismens "protest" gick långt bortom frågan om rättfärdigande endast genom tro och utmanade många dogmer som uppstod i Rom, särskilt under medeltiden.

På kort tid svepte reformationen genom Tyskland men stannade inte där. Med hjälp av översättningen av Bibeln i andra nationer spreds reformationen till Hugenotterna i Frankrike, till Skottland, England, Schweiz, Ungern och Holland. Ulrich Zwingli ledde reformationen i Schweiz, John Knox i Skottland och John Calvin bland de franska protestanterna.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-31 17:07 #1 av: Woodland

1534  höll Calvin ett tal som uppmanade kyrkan att återvända till det nya testamentets rena evangelium. Hans tal brändes och Calvin flydde från Paris till Genève. Förklädd till en vingårdsman  rymde han staden i en korg. Under det följande året brändes två dussin protestanter levande på bål i Frankrike. Detta provocerade Calvin att skriva sitt berömda verk Institut av den kristna religionen, som var adresserat till kungen i Frankrike. Hans tankar i Instituten utvecklades till den dominerande teologin för reformationens internationella expansionen. 

Den första utgåvan av Instituten slutfördes år 1536, samma år som Calvin  blev övertygad av Farel att resa till Schweiz för att uppbygga Genève som reformationens modellstad. 1538 tvingades Farel och Calvin att lämna Genève. Han bodde och tjänstgjorde i Strasbourg i tre år tills han återkallades till Genève år 1541.

Calvins teologi betonade Guds suveränitet i hela livet. Hans främsta passion var tillbedjans reform till en renhetsgrad som inte skulle ge någon aning till eller stöd för den mänskliga förkärleken för avgudadyrkan. Genève lockade ledare från hela Europa som kom dit för att observera modellen och instrueras av Calvin själv.

Under denna period spred sig turbulensen till England när kung Henry VIII motsatte sig Roms auktoritet. År 1534 blev Henry överhuvudet  för den anglikanska kyrkan. Han satte igång förföljelsen av de evangeliska, som eskalerade under drottningen Maria I, "Blodig Maria", vilket ledde till att många flydde till Genève för asyl.

Förföljelserna inställdes under "Good Queen Bess", Elisabet I, vars ställning provocerade en påvlig bulla (fördömelseskrift) mot henne år 1570. Reformationen spred sig snabbt till Skottland, i stor utsträckning under ledning av John Knox, som tjänade 19 månader som en galärslav  innan han åkte till England och sedan vidare till Genève. År 1560 avvisade det skotska parlamentet den påvliga myndigheten. År 1561 omorganiserades den skotska reformerade "Kirk".

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-01 08:26 #2 av: Woodland

En intressant fotnot till detta är att den förste mannen John Knox ordinerade i kyrkans tjänst var en obskyr präst med namnet Robert Charles Sproul, som jag är en direkt efterföljande av.

I början av 1600-talet spred sig reformationen till den nya världen genom ankomsten av pilgrimerna och kolonierna av puritaner som förde med sig reformerad teologi och Genèves bibel.

Reformationsteologin dominerade protestantisk evangelicalism i årtionden men blev senare utspädd under påverkan av Pietism och Finneyism. 

I slutet av 1900-talet sjönk reformationsteologin dramatiskt i västvärlden och blev angripen av den liberala teologin från 1800-talet å ena sidan och den arminiska teologins påverkan å den andra. Detta var särskilt sant i Amerika.

På den nuvarande scenen för amerikansk evangelicalism är reformationsteologin en minoritetsrapport. De teologiskt dominerande trådarna som regerar i nuvarande evangeliska cirklar är dispensationalism och neo-pingst/karismatiskt tänkande. Den fenomenala spridningen och tillväxten av dispensational teologi i Amerika är ett fascinerande kapitel i kyrkans historia. Med sina rötter i brittiska Plymouth Brethren-antaganden spreds dispensationalism snabbt i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Eldad på av Bibelskolans rörelse, profetiankonferenser och predikningar av män som D. L. Moody, samlade dispensationalism enormt populärt stöd.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-01 21:49 #3 av: Woodland

Den amerikanska versionen av dispensationalism fick en stor knuff genom publiceringen av Scofield Reference Bible. Scofield-bibeln, med sina studieanteckningar, fungerade som ett populärt verktyg för spridning av dispensationalismens teologi. Denna teologi smeds av män som i huvudsak hade sina rötter i reformationstanken. Teman för klassisk reformerad teologi modifierades avsevärt av denna rörelse.

New Geneva Study Bible är den första tydligt reformerade studiebibeln på engelska som framträtt sedan Genèvesbibeln på 1500-talet. Det syftar till att återställa reformationens teologi och vara en vägledare för lekmannen för att förstå dess rika historiska, doktrinala och bibliska system. Dess betydelse för amerikansk kristendom är enorm. Det är mitt hopp att den kommer att hjälpa till att vägleda engelsktalande evangelikaler tillbaka till deras reformationsrötter. Ännu viktigare är att den är utformad till att kalla evangelikaler tillbaka till själva bibeln och till deras historiska bekännelser av biblisk teologi.

Utöver gränserna i Amerika kan New Geneva Study Bible användas för att utvidga reformationens ljus till länder där den ursprungliga reformationen aldrig nådde, särskilt Ryssland och Östeuropa.

I vår tid har vi sett en väckelse av intresse för Bibeln och ett förnyat engagemang för Skriftens auktoritet och trovärdighet. Men reformationen var mer än en doktrin om Bibeln. Det motiverades av  djup och seriös bibelstudium. Det räcker inte att lovorda Skriftens dygd - vi måste höra Skriftens undervisning på nytt. Det är bara genom en seriös och allvarlig återhämtning av den bibliska sanningen som vi kommer att kunna undvika att falla in i en ny avloppsbrunn av irrläror.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.