Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

FÖDD AV JUNGFRU MARIA av R.C. Sproul

2017-12-24 11:01 #0 av: Woodland

Liksom Adam misslyckades vi med att lyda lagen, men den nya Adam (Jesus), vår medlare, har helt fullföljt lagen för oss och vunnit förlossningen för oss. Försoningen som behövdes var mellan Gud och människor. I sin roll som medlare och gudmannen antog Jesus den andre Adams ämbete eller vad bibeln kallar den "sista Adam". Han gick in i en solidaritet med vår mänsklighet och var en företrädare liknande Adam i sin representation.


Född av Jungfru Maria ©

 R.C. Sproul  (1939-2017)

Tillsammans med den stora teologen och filosofen Anselm av Canterbury ställer vi frågan Cur deus homo? Varför gudmannen? När vi tittar på det bibliska svaret på den frågan ser vi att syftet med Kristi inkarnation är att uppfylla hans arbete som Guds utnämnda medlare. Det sägs i 1 Timoteus 2: 5 -6: "Ty Gud är en, och en är Medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe."  Nu talar Bibeln om många medlare med små eller stora "m".  En medlare är en agent som står mellan två parter som är fjärmade och behöver försoning. Men när Paulus skriver till Timoteus om en ensam medlare, en enda medlare, med den stora bokstaven "M", hänvisar han till den medlaren som är den högste förespråkaren mellan Gud och den fallna mänskligheten. Denne medlare, Jesus Kristus, är verkligen Gudmannen.

När det gällde medlarämbetet och försoningstjänsten under kyrkans tidiga århundraden var kyrkan tvungen att hantera kätterska rörelser som ämnade störa balansen i Kristi förmedlande karaktär. Vår ende medlare, som står som agent för att förena Gud och människan, är den som deltar både i gudom och i mänskligheten. I Johannes evangelium läser vi att det var det eviga Logos, Ordet, som blev kött och bodde bland oss. Det var Treenighetens andra person som tog på sig en mänsklig natur för att utarbeta vår förlossning. Vid Kalcedonkonciliet  år 451 var kyrkan tvungen att ta upp kampen mot en lömsk lära som kallades Monofysitkätteriet. Termen "monofysit" härleds från prefixet mono, vilket betyder "en" och från roten phusis, som betyder "natur" eller "essens".

Det är viktigt att notera att för att Kristus ska vara vår perfekta medlare var inkarnationen inte en förening mellan Gud och en ängel eller mellan Gud och en djurisk varelse som en elefant eller en chimpans. Försoningen som behövdes var mellan Gud och människor. I sin roll som medlare och gudmannen antog Jesus den andre Adams ämbete eller vad bibeln kallar den "sista Adam". Han gick in i en solidaritet med vår mänsklighet och var en företrädare liknande Adam i sin representation. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-24 16:00 #1 av: Woodland

Paulus, till exempel, lägger i Romarbrevet fram kontrasten mellan den ursprunglige Adam och Jesus som den andre Adam. I Romarbrevet 5: 15 säger han: "Ty om de många  har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd." Här observerar vi kontrast mellan den katastrof som kom över mänskligheten på grund av den ursprunglige Adams olydnad och den ära som kommer till de troende på grund av Kristi lydnad.

Paulus fortsätter med att säga i vers 19: "Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad." Adam fungerade i en medlares roll och misslyckades rejält i sin uppgift. Det misslyckandet åtgärdades genom Kristi, Gudamänniskans, fullkomliga framgång. Vi läser senare i Paulus brev till Korintierna dessa ord: "Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse.   Den siste Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild."  (1 Kor 15: 45-49). 

Vi ser därmed syftet med Kristi första tillkomst. Logos tog på sig en mänsklig natur. Ordet blev kött för att genomföra vår förlossning genom att fullborda den perfekta medlarens roll mellan Gud och människan. Den nya Adam är vår mästare, vår representant, som uppfyller Guds lags krav för oss och vinner för oss den välsignelse som Gud lovade sina varelser om vi skulle lyda hans lag. Liksom Adam misslyckades vi med att lyda lagen, men den nya Adam, vår medlare, har helt fullföljt lagen för oss och vunnit förlossningen för oss. Detta är grunden till julens glädje.

 

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.