Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

FRUKTA INTE av R.C. SPROUL

2017-12-17 10:19 #0 av: Woodland

Utan frälsningsförvissning är det kristna livet instabilt. Det är sårbart för de försvagande rigorerna av humörsvängningar och tillåter kätterskens varg att slå sig ner på tröskeln. Framsteg i helgelse kräver en fast trosgrund. Förvissningen är denna grunds cement. Utan den vittrar grunden.


Frukta inte ©

av  R.C. Sproul  (1939-2017)

Vi är bräckliga dödliga, utsatta för rädslor av alla sorter. Vi har en inbyggd osäkerhet som inget visslande i mörkret kan blidka . Vi söker trygghet mot de saker som skrämmer oss mest.

Förmaningen som uttrycktes oftare än någon annan är vår Herres befallning "Frukta inte..." Han sa det så ofta till sina lärjungar och andra han mötte  att det nästan kom att låta som en hälsning.  De flesta människor hälsar andra genom att säga "Hej" eller "Hallå", men Jesus första ord var ofta "Var inte rädd".

Varför? Kanske Jesu förkärlek för dessa ord formades ut ur hans akuta känsla för den tunt beslöjade rädslan som griper alla som närmar sig den levande Guden. Vi fruktar Hans makt, vi fruktar Hans vrede, och mest av allt är vi rädda för Hans slutgiltiga förkastande.

Den förvissning vi behöver mest är frälsningens trygghet. Trots att vi  avskyr att tänka mycket eller djupt på den vet vi, om endast intuitivt, att den värsta katastrof som någonsin kan hända oss är att besökas av Guds sista straffande vrede. Vår osäkerhet förvärras i övertygelsen av att vi förtjänar den.

Många tror att förvissning av evig frälsning inte är möjlig eller ens kan bli sökt. Att hävda en sådan försäkran anses vara en förklädnad av högsta arrogans, den lägsta punkten av eget högmod.

Om Gud dock förklarar att det är möjligt att ha full frälsningstrygghet  och till och med befaller oss att söka efter den, så skulle det vara mycket arrogant av oss att neka eller försumma detta.

Faktum är att  Gud beordrar oss att göra vår utkorelse och kallelse säkra: "Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla." (2 Petrusbrevet 1:10)

Detta bud medger ingen berättigad försummelse. Det behandlar en viktig fråga. Frågan "Är jag frälst?" är en av de viktigaste frågorna jag någonsin kan fråga mig själv. Jag behöver veta svaret; Jag måste veta svaret. Detta är inte en bagatell.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-17 14:41 #1 av: Woodland

Utan frälsningsförvissning  är det kristna livet instabilt. Det är sårbart för de försvagande rigorerna av humörsvängningar och tillåter kätterskens varg att slå sig ner på tröskeln. Framsteg i helgelse kräver en fast trosgrund. Förvissningen är denna grunds cement. Utan den vittrar grunden.

Hur då får vi motta förvissning? Skriften förklarar att den Helige Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Detta inre vittnesbörd om den Helige Ande är lika viktigt som det är komplext. Det kan utsättas för allvarliga snedvridningar, förvirras med subjektivism och självbedrägeri. Anden ger sitt vittnesbörd med Ordet och genom Ordet, aldrig emot Ordet eller utan Ordet.

Eftersom det är möjligt att ha en falsk frälsningsförvissning är det allt viktigare att vi söker Andens vittnesbörd i och genom Ordet.  Falsk förvissning utgår vanligen från en felaktig förståelse av frälsning. Om man inte förstår de nödvändiga villkoren för frälsning, skulle förvissning i bästa fall vara ett lyckligt gissande.

Därför insisterar vi på att rätt doktrin är ett avgörande element i att uppnå en sund grund för förvissning. Det kan till och med vara ett nödvändigt villkor, men inte på något sätt ett tillräckligt villkor. Utan en sund doktrin kommer vi att ha en otillräcklig förståelse för frälsning. Att ha en sund förståelse för frälsningen är dock ingen garanti för att vi har den frälsning som vi så klart förstår.

Om vi ​​tror att bibeln lär ut universell frälsning kan vi komma fram till en falsk känsla av tillförsikt genom att räkna med följande: Alla är rädda. Jag är en utav alla; Därför är jag räddad.

Eller om vi tror att frälsning uppnås av våra egna goda gärningar och vi vidare vilseleds till att tro att vi har goda gärningar, kommer vi att ha en falsk frälsningstillförsikt.

För att ha sund förvissning måste vi förstå att vår frälsning endast vilar på Kristi förtjänst, som tilldelas oss när vi omfamnar honom genom äkta tro. Om vi ​​förstår det är den återstående frågan: "Har jag den äkta tron ​​som krävs för frälsning?"

Återigen måste två saker förstås och analyseras ordentligt. Den första är doktrinär. Vi behöver en tydlig förståelse för vad som utgör en genuin räddande tro. Om vi ​​tänker på frälsande tron ​​som en tro vilken existerar i ett vakuum och  aldrig avger frukten av lydnadens verk har vi förvirrat en räddande tro med död tro, vilken inte kan rädda någon.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-17 17:53 #2 av: Woodland

Det andra kravet innebär en nykter analys av våra egna liv. Vi måste undersöka oss själva för att se om pånyttfödelsens frukt är uppenbarad i våra liv. Har vi en riktig tillgivenhet för den bibliske Kristus? Endast den pånyttfödde personen har verklig kärlek till den riktige Jesus. Därefter måste vi fråga oss den svåra frågan: "Visar mitt liv helgelsens frukt?" Jag testar min tro genom mina verk.

Av olika  anledningar kallar jag den sista frågan den svåra frågan . Vi kan förlora förvissning om vi tycker att testet är perfekt lydnad. Varje synd vi begår efter omvändelsen kan kasta tvivel på vår förvissning. Det tvivlet förvärras av mängderna av anklagelser som Satan riktar mot oss. Satan glädjer sig då han kan skaka den sanna kristna förvissningen.

Å andra sidan kan vi bedra oss själva genom att se på våra egna verk med en upphöjd syn på vår godhet, se dygd i oss när det inte finns någon. Här skakar vi i skräck inför vår Herrens varning:

"Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?  Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!" (Matteusevangeliet 7:22–23)

Verklig trygghet vilar på en sund förståelse av frälsning, en sund förståelse av rättfärdigande, en sund förståelse av helighet, och en sund förståelse av oss själva. I alla dessa frågor har vi den Helige Andes tröst och hjälp, han som belyser Skriftens text för oss, som arbetar i oss för att ge helgelsens frukt, och som vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.