Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

VILKA LAGAR GÄLLER? av R.C. SPROUL

2017-10-28 20:32 #0 av: Woodland

När vi läser Skriften ser vi självklart att det finns några delar av lagen som inte längre gäller det nya förbundets folk, åtminstone inte på samma sätt som det gjorde med det gamla förbundets folk. Vi gör en åtskillnad mellan moraliska lagar, civila lagar och ceremoniella lagar som dietlagar och fysisk omskärelse. Det är bra eftersom det finns en viss känsla av att om vi som kristna utövar vissa av lagarna från Gamla testamentet skulle det faktiskt vara blasfemi.

Vilka lagar gäller? ©

av R.C. Sproul

Ännu idag framkallar frågan om Guds lagars roll i det kristna livet  stora debatter och diskussioner. Detta är en punkt där vi kan lära oss mycket av våra förfäder, och John Calvins klassiska behandling av lagen i hans verk "Institut av den kristna religionen" är särskilt hjälpsam. Calvins instruktion kommer till oss i det han kallar den trefaldiga användningen av lagen med avseende till dess relevans till det nya förbundet.

Lagen, i sin första användning, avslöjar Guds karaktär, och det är alltid värdefullt för en troende. Men så som lagen avslöjar Guds karaktär, ger den oss en spegel som reflekterar vår orenhet mot rättfärdighetens ultimata standard. Och i det avseendet tjänar lagen som en övervakare att driva oss till Kristus. Och en av anledningarna till att reformatorerna och de gudfruktiga som skrev  Westminsterbekännelsen trodde att lagen var värdefull för de kristna var att lagen ständigt skulle driva oss till evangeliet. Detta var också den tillämpning av lagen som Martin Luther starkast betonade.

För det andra fungerar lagen som ett återhållande mot synden. Nu förstod reformatorerna vad Paulus säger i Romarbrevet 7, att lagen på ett sätt driver människor att synda - ju mer av lagen som icke pånyttfödda människor ser, ju mer benägna är de att bryta den. Ändå, trots den tendensen i lagen, finns det fortfarande en allmän hälsosam fördel för världen att ha de restriktioner som lagen ger. Dess varningar och hot hindrar människor från att vara så dåliga som de kunde vara, och så bevaras den civila ordningen.

Det tredje, och viktigaste från Calvins perspektiv, var att lagen avslöjar för oss vad som är glädjande för Gud. Tekniskt sett är kristna inte under det gamla förbundet och dess bestämmelser. Men samtidigt kallas vi till att imitera Kristus och att leva som människor som försöker behaga den levande Gud (Efesierbrevet 5:10, Kolosserbrevet 1: 9-12). Så, även om jag i en mening inte är skyldig enligt lagen eller under lagens förbannelse, lägger jag ut det framför dörren och jag går ut genom bakdörren och säger: "Åh Herre, jag vill leva ett liv som är tilltalande för dig, och som den gammaltestamentliga psalmisten kan jag säga: "Åh, hur jag älskar din lag." "Jag kan meditera över lagen dag och natt för att det avslöjar för mig vad som behagar Gud."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-29 07:34 #1 av: Woodland

Låt mig ge dig ett personligt exempel. För flera år sedan talade jag i Rye, New York, vid en konferens om Guds helighet. Efter en av sessionerna bjöd  konferensens sponsorer mig till ett hem för bön och förfriskningar. När jag kom fram till huset var det ungefär tjugofem personer i vardagsrummet och de bad till sina döda släktingar. Att säga att jag var chockad skulle vara en underdrift. Jag sa, "Vänta en minut. Vad är detta? Vi får inte göra det här. Vet ni inte att Gud förbjuder detta och att det är en avskyvärd sak inför honom och det förorenar hela landet och provocerar hans dom? "Och vad var deras omedelbara svar? "Det är Gamla testamentet." Jag sa "Ja, men vad har förändrats som gör att en praxis som Gud ansåg som ett dödstraffsbrott under en tid av försoningshistorien nu är något han kan glädja  sig åt?" Och de hade inte mycket att säga till sitt försvar för att det är uppenbart från det Nya testamentet  att Gud är mot avgudadyrkan nu såväl som han var då.

När vi läser Skriften ser vi självklart att det finns några delar av lagen som inte längre gäller det nya förbundets folk, åtminstone inte på samma sätt som det gjorde med det gamla förbundets folk. Vi gör en åtskillnad mellan moraliska lagar, civila lagar och ceremoniella lagar som dietlagar och fysisk omskärelse. Det är bra eftersom det finns en viss känsla av att om vi som kristna utövar vissa av lagarna från Gamla testamentet skulle det faktiskt vara blasfemi. Paulus betonar  till exempel i Galaterbrevet, att om vi skulle kräva omskärelse skulle vi vara syndiga. Nu är skillnaden mellan moraliska, civila och ceremoniella lagar till hjälp, men för det gamla förbundets jude var det något artificiellt. Det berodde på att det var en fråga om de ytterst moraliska konsekvenserna om de behöll de ceremoniella lagarna. Det var en moralisk fråga för Daniel och hans vänner att inte äta som Babylonierna gjorde (Daniel 1). Men skillnaden mellan de moraliska, civila och ceremoniella lagarna innebär att det finns en bas av rättfärdiga lagar som Gud ger till sitt förbunds folk som har bestående betydelse och relevans före och efter Kristi ankomst.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-29 14:45 #2 av: Woodland

Under perioden av reformerad skolastik i det sjuttonde och artonde århundradet sade reformerade teologer att Gud stadgade lagar för Israel och för den nya förbundskyrkan på två olika baser: på grundval av gudomliga naturlagar och på grundval av gudomligt syfte. I detta fall menade teologerna inte lex naturalis, den lag som uppenbaras i naturen och i samvetet. Med "naturlig lag" menade de de lagar som är rotade och grundade i Guds egen karaktär.  Att Gud skulle upphäva dessa lagar skulle vara att göra våld mot sin egen person. Om Gud i det gamla förbundet till exempel sade: "Du skall inga andra gudar ha utom mig", men om han nu säger: "Det är OK för dig att ha andra gudar och att vara inblandad i avgudadyrkan", skulle Gud göra våld mot sin egen heliga karaktär. Stadgar som lagts fram på grundval av denna naturlagstiftning kommer alltid att gälla.

Å andra sidan, det finns lagstiftning gjord på grundval av det gudomliga syftet med försoningen, såsom dietlagar, och när deras syfte är uppfyllt kan Gud upphäva dessa utan att göra våld mot sin egen karaktär. Jag tycker att det är en skillnad. Den svarar inte på alla frågor, men den hjälper oss att avgöra vilka lagar som fortsätter så att vi kan veta vad som är Guds behag.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.