Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

ERFARENHETENS ROLL av R.C. Sproul

2017-10-14 17:34 #0 av: Woodland

Sanningsenligt vet vi alla att erfarenheten är en bra lärare. Men erfarenhet är aldrig den bästa läraren. Gud är självklart den bästa läraren. Varför? Eftersom han instruerar oss från evighetens perspektiv och från hans allvetandes rikedomar.

Erfarenhetens Roll ©

av R.C. Sproul

Vi lever i dagar då personlig erfarenhet har förhöjts över allt annat som det sista kriteriet om rätt och fel. Tänk bara på alla de människor som försöker rättfärdiga sig på grund av vad de känner. Skilsmässa är rutinmässigt ursäktat på grund av att ett gift par inte längre känner att de är kära. Vi får höra att homosexualitet bör omfamnas som ett moraliskt gott eftersom vissa homosexuella rapporterar att de upplever en attraktion för samma kön från en ung ålder. Till och med många bekännande kristna fattar sina beslut om rätt och fel baserat på vad de känner.

Det är svårt att föra en diskussion med någon som gör sin upplevelse till verklighetens skiljedomare. Många ansluter sig till det gamla ordspråket att "en person med en upplevelse är aldrig i underläge mot en person med ett argument". I sista hand kan vi inte hålla med detta påstående, men inte på grund av att erfarenhet inte är en värdefull handledare. Den kan hjälpa oss att koppla teori till praktik och abstrakta begrepp till konkreta situationer. Den hjälper oss att sålla nyanserna av att leva i denna komplexa värld. Det finns även några erfarenheter som tycks bevisa att erfarenhet bräcker argumentation. Jag tänker på Roger Bannisters exempel. Före 1954 hävdade många att ingen människa kunde springa en engelsk mil på mindre än fyra minuter. Bannister bröt detta rekord och bevisade genom erfarenhet att argumentet var ogiltigt.

Problemet är inte att erfarenheten aldrig kan uppväga ett argument; vi vet från vetenskapens historia att erfarenheten av empirisk utredning ofta har vält rådande argument. Problemet är tanken att personen med en upplevelse aldrig  är i underläge mot en person med ett argument. I många fall övervinner sunda argument erfarenhet. Detta är särskilt sant när debatten handlar om personlig erfarenhet kontra en god förståelse av Guds ord.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-15 06:48 #1 av: Woodland

Jag minns ett tillfälle där en kvinna närmade mig och sa, "Dr. Sproul, i trettio år har jag varit gift med en man som är snäll och en bra försörjare men som inte är kristen. Till slut kunde jag inte längre stå ut med att inte ha det viktigaste i mitt liv – min tro – gemensamt med honom. Så lämnade jag honom. Men han har ringt mig dagligen och ber mig att komma tillbaka. Vad tror du att Gud vill att jag ska göra?"

"Det är enkelt," sa jag. "Din mans brist på kristen tro är ingen grund för en skilsmässa enligt 1 Korintierbrevet 7. Så, Guds vilja är att du återvänder till honom."

Kvinnan tyckte inte om mitt svar och sa att det inte var bra eftersom jag inte visste hur det var att leva med hennes man. Jag svarade: "Madam, du frågade mig inte vad jag skulle göra om jag var i dina skor. Kanske skulle jag ha backat ut långt innan du gjorde det, men det är irrelevant. Du frågade mig om Guds vilja, och den är klar i den här situationen. Din upplevelse är inte en licens för att inte lyda Gud." Jag är tacksam att rapportera att när kvinnan insåg att hon bad Gud att göra ett undantag bara för henne, ångrade hon sig och återvände till sin man.

Den kvinnans argument dupliceras varje dag bland många kristna som utsätter Guds ord för deras erfarenhet. Vi lägger alltför ofta bort skrifterna när vår erfarenhet strider mot Guds ord. Vi kan ta skydd i den allmänna opinionen eller de senaste psykologiska studierna. Vi tillåter den gemensamma upplevelsen av människor runt oss att bli normativa, och förnekar Guds visdom och auktoritet för den kollektiva erfarenheten av fallna människor.

Sanningsenligt vet vi alla att erfarenheten är en bra lärare. Men erfarenhet är aldrig den bästa läraren. Gud är självklart den bästa läraren. Varför? Eftersom han instruerar oss från evighetens perspektiv och från hans allvetandes rikedomar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-15 20:04 #2 av: Woodland

Ibland försöker vi täcka över vårt beroende av erfarenhet med språk som låter mer ortodoxt. Jag kan inte berätta hur många gånger jag har hört kristna berätta för mig om att den Helige Anden ledde dem att göra saker Skriften tydligt förbjuder eller att Gud gav dem fred om deras beslut att agera på ett sätt som klart strider mot Guds lag.  Men det är blasfemiskt förtal mot Anden, som om han någonsin skulle tolerera synd. Det är illa nog att beskylla djävulen för våra egna beslut, men vi lägger oss i allvarlig fara när vi vädjar till Anden för att rättfärdiga våra överträdelser.

En av de mest kraftfulla manipulationsredskap vi någonsin har utformat är att hävda att vi har upplevt Andens godkännande av våra handlingar. Hur kan någon våga motsätta oss om vi hävdar gudomlig auktoritet för det vi vill göra? Resultatet blir att vi till slut tystar alla frågor om vårt beteende. Men Skriften berättar för oss att den Heliga Ande leder oss till helighet, inte till synd, och om Anden inspirerade Skrifterna så kan inte de erfarenheter vi har som antyder att vi kan gå emot bibliska undervisning vara från Honom.

Så länge vi lever på denna sida av himlen måste vi ta itu med våra kroppars och själars fallna natur. Vårt sökandet att göra vår erfarenhet avgörande för rätt och fel betyder att vi upprepar Adam och Evas synd. Varför lydde de inte Herren? Därför att de litade på sin erfarenhet som sade dem: "Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det," (1 Moseboken 3: 6). De ignorerade de löften och varningar som Gud uppenbarade för dem om det förbjudna trädets frukt. Erfarenhet kan och bör lära oss, men det kan aldrig vara den slutliga skiljedomaren av rätt och fel. Den rollen tillhör ensamt vår Skapare, och Hans Ord ger oss de normer som vi måste leva efter.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.