Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

VARFÖR DE FYRA EVANGELIERNA

2017-02-14 08:11 #0 av: Woodland

Varför är Matteus, Markus, Lukas och Johannes unika så långt som evangelier går? Hur kan vi veta att vi har de riktiga evangelierna i bibeln? Här är en sammanfattning av en föreläsning av Michael Kruger, Professor i Nya Testamentet och tidiga kristendomsstudier hos Reformerade Teologiska Seminariet, North Carolina USA.

Det finns idag en fascination med de förlorade evangelierna i populärlitteratur. Det föreslås att det i den tidiga kyrkan fanns många evangelier och många vyer av Jesus och att man bara kan välja vilken man vill. Eftersom det finns en mångfald av idéer, övertygelser och tankar om religion så drar folk slutsatsen att "det finns så många åsikter där ute så ingen uppfattning kan vara rätt!

Att det finns många olika idéer är obestridligt, men den andra slutsatsen är mycket tveksam. Det har i akademiska kretsar trängt in tanken att försöka visa att det inte fanns en kristendom utan flera former av kristendom och att varje "kristendom" hade egna böcker.  De som vill driva dess idéer kan resonera att "om det endast var godtyckligt vilka sida som 'vann' (gnostisk eller kristen) så kunde bibeln ha innehållit de andra 'evangelierna' istället för de fyra som finns där. Och då kunde det vara upp till var och en att välja vilken Jesus man ville följa." Tomasevangeliet är ett utav dessa "förlorade" evangelier som innehåller en annan Jesus med ett annat budskap. 

Varför hyser den moderna kulturen en förkärlek till de förlorade evangelierna? Min teori är därför att de inte vill att det ska vara en väg, en valmöjlighet eller en version av Jesus.  Folk vill att vi ska kunna välja: deras slutsats är att det inte finns något evangelium som är mer vederhäftigt än ett annat och att man kan plocka vilket man vill och välja vilken "Jesus" man vill följa. 

Detta kan bara fungera om vi inte gör någon djupare forskning och bortser från beläggen som finns. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-14 08:11 #1 av: Woodland

Det finns många orsaker till varför de fyra evangelierna i bibeln är unika men här är fyra av dem:

1. Datering: De är det tidigaste evangelierna vi har. De är de första evangelier vi besitter som skrevs och dateras till det första århundradet. Konstigt nog är nästan 100% av akademikerna som studerar skriften eniga om detta och anser att alla andra evangelier dateras till det andra århundradet eller senare. Att man kan ha enighet om någonting i bibliska akademiska kretsar är inte så vanligt men det samtycke som finns angående detta är förbluffande. 

När man studerar historiska dokument är det högt önskvärt att de ligger så nära händelserna som möjligt. Bibelns fyra evangelium gör det. När de publicerades fanns ögonvittnen fortfarande vid livet. I antiken var historiker kritiska när det gällde kollegor som inte var noggranna med fakta angående de historiska händelserna i sina verk. De historieböcker som inte ansågs vederhäftiga såg inte dagsljuset. Detta faktum är tillräckligt att befästa bibelns evangelium som unika. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-14 08:11 #2 av: Woodland

2. Auktoritativa: Författarna är väldigt viktiga: var evangelierna skrivna av ögonvittnen eller någon som nertecknade direkt från de som upplevde berättelsen? De kanoniska evangeliernas författare har en trovärdig koppling till apostlarna. Apostlarna, Herrens närmaste kompanjoner, hade Jesu mandat. 

Det är endast dessa evangelier som har denna information. Ett exempel: Hur vet vi att Johannes skrev Johannesevangeliet? På många olika sätt, men ett utav dessa är att vi har vittnesmål från tidiga kyrkofädrar såsom Ireæus. 

Hur visste han att Johannes var författaren? Därför att Polycarpus berättade det för honom. Och vem var Polycarpus? Polycarpus var en lärjunge till aposteln Johannes som var Polycarpus mentor och följeslagare.  Detta är historiskt sett en tilltalande tät linje för en vittnesbörd. 

Men de apokryfiska evangelierna då? Inga av dem skrevs under det första århundradet utan långt efter faktum och inga av dem kunde ha samma tillgång till apostlarna eller sanningen. Varför bär dessa apostlarnas namn? Det är ett försök att ge tilltro till dokumenten och har säkert lurat några.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-14 08:11 #3 av: Woodland

3. Återhållsamma och sakliga: De fyra evangelierna saknar legendariska utsmyckningar i jämförelse med de andra evangelierna.

Mänskligt sett, om någon ville skriva berättelsen om Jesus skulle denne inte skriva om den viktigaste händelsen för att förstärka äktheten?  I de fyra evangelierna ser man aldrig uppståndelsen äga rum. Den händer "utanför bild" och vittnen möter den uppståndne Kristus. En annan sak är att det nästan inte finns information om Jesu barndom förutom de två tempelincidenterna i Lukas 2 som ägde rum när han var nyfödd respektive tolv år.  Vi är nyfikna på dessa saker men evangelierna berättar inte mer. 

I det "förlorade" Petrusevangeliet visas uppståndelsen som den äger rum:  Jesus är en jätte som stiger ut ur graven; hans huvud nuddar molnen och korset följer honom ut ur graven och börjar tala! Thomas barndomsevangelium har ett litet monster till Jesusbarn som terroriserar byn: han mördar lekkamrater och uppväcker dem sedan igen. Dessa är exempel på den sorts utbroderande som inte finns i de godkända fyra evangelierna.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-14 08:12 #4 av: Woodland

4. Historisk vittnesbörd: Vissa forskare och pressen säger "Det fanns många andra evangelier och de gnostiska evangelierna var mer populära. Dessutom  var det politiskt motiverat vilka som kom med i bibeln. Konstantin tvingade kyrkan att ta till sig de fyra." Denna version av händelser är uppenbart falsk. Så långt tillbaka som vi kan se är det Matteus, Markus, Lukas och Johannes som gäller. 

Några exempel: Ireæus (130-202) sade att det bara fanns fyra evangelier! Muratoriekanons text (en lista över Nya testamentets kanon från omkring 170-400) nämner bara fyra. Och Clement av Alexandria (150-215)  var en riktig akademiker när det gällde gammal litteratur och väl förtrogen med de apokryfiska evangelierna men betraktade inte dem som en del av den sanna vittnesbörden om Kristus. För honom fanns det bara fyra evangelier: Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Var de apokryfiska evangelierna populära? Vi har inte ett enda manuskript från kristendomens hela tidiga historik som inkluderar de apokryfiska evangelierna och de fyra evangelierna i samma bok. Vi hittar böcker med olika evangelium men aldrig några med de fyra evangelierna tillsammans med de apokryfiska: ingen bok som har Matteus, Markus, Lukas och Tomas, eller Matteus, Markus, Lukas och Petrus. Inte en gång någon gång! Vi har inte en enda lista någonstans som innehåller de fyra evangelierna tillsammans med de apokryfiska. De tidiga kristna noterade böckerna de läste och höll som deras. Och inte i någon av dessa listor någonstans finns en sammanblandning. Det står alltid Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Sedan kan man notera hur populär en bok var på grund av antalet kopior som efterlämnades, och hur många kopior vi kan hitta eftersom antikens skrifter var handskrivna. De fyra evangelierna har tusentals. Vi har väl över 5000 kopior av Nya testamentet och ännu flera kopior av  Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-14 08:12 #5 av: Woodland

Språket är ett annat kriterium. Grekiska är det erkända auktoritativa språket för de tidiga manuskripten. Hur många grekiska kopior har vi av Tomasevangeliet? Tre. Tre stycken brottstycken från det tredje århundradet, med dålig bevarad text som är svår att få ihop till ett helt evangelium (beviset här). Manuskriptet som hittades i Nag Hammurabi i Egypten år 1945 var skrivet på koptiska. Några av de förlorade evangelierna har inga efterlämnade manuskript och vi vet endast att de existerade på grund av att någon patristisk författare nämnde dem. Andra har aldrig nämnts i antiken men hittades i öknen i Nag Hammurabi, så som Maria Magdalenas evangelium.

Så när någon kommer och påstår att de fyra evangelierna och de apokryfiska skulle spela på samma villkor så är detta helt enkelt inte sant!!!! Vi har berg av bevis att de evangelier som var erkända, älskade, och ansågs som sanna var och alltid har varit de skrivna av Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Tanken att man kan välja och vraka mellan evangelium på mångfald är förekommande i vårt samhälle. Men den skildringen kan inte upprätthållas när man tittar på de historiska bevisen. Och om du vill veta vad Jesus Kristus sade, hurdan han var, vad han gjorde och vad han gör än idag så finns det bara ett ställe att gå till och det är att Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.