Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

DJUPA INSIKTER

2017-01-09 08:00 #0 av: Woodland

Välkommen till artikeln “Djupa insikter” där reflektioner av gudfruktiga personer dagligen postas. Vi gör klokt i att läsa dessa citat, ofta korta men alltid djupsinniga. Flertalet är av de som citeras här är borta nu, men som Abel “talar” de fastän de är döda. "Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup." Ps. 51:8

Det finns mer inspiration här i Tänkvärda Citat och  Citat av R.C. Sproul

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-09 08:01 #1 av: Woodland

Om privata uppenbarelser håller med skriften, är de onödiga; och om de är oense med skriften, är de  falska.

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-10 08:17 #2 av: Woodland

Förståelse är trons belöning. Sök därför inte efter att förstå så att du kan tro, men att tro så att du kan förstå.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-11 07:51 #3 av: Woodland

Ett av Satans påhitt för att dra själen in i synd är att presentera betet och gömma undan kroken (haken). 

Thomas Brooks (1608-1680)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-12 08:25 #4 av: Woodland

Människans hjärta är hans värsta del innan han regenereras och den bästa efteråt: det är sätet för principer och fontänen för handlingar. Guds öga är fixerat på hjärtat och den kristnes sikt bör i princip fästas på det. 

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-13 08:30 #5 av: Woodland

Den största svårigheten i omvändelsen är att vilja följa Guds sinnelag; den största svårigheten efter omvändelsen är att hålla ens hjärtat i Guds sinnelag. Häri ligger mycket religiös knipa och stress; här är det som gör livets väg en smal väg och porten till himlen en trång port.

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-14 09:30 #6 av: Woodland

Hopp har två vackra döttrar. Deras namn är ilska och mod; ilska över hur saker och ting är och mod för att se att de inte förblir som de är.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-15 08:31 #7 av: Woodland

Det finns ett morbid begär i allmänhetens ögon efter en mer sinnlig, ceremoniell, uppseendeväckande, prålig tillbedjan: män är otåliga när det gäller invärtes, osynligt hjärtarbete.

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-16 08:40 #8 av: Woodland

Ingen frälses utom genom oförtjänt nåd och ingen döms utom genom meriterad dom.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-17 08:50 #9 av: Woodland

Högmod växer med avtagande av andra synder och frodas på deras förfall.

Thomas Brooks (1608-1680)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-18 08:22 #10 av: Woodland

Nåd ges inte för att vi har gjort goda gärningar, utan för att vi  kan förmå göra dem.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-19 08:48 #11 av: Woodland

Ingen syndare kommer till Kristus förrän den Helige Ande kommer till honom! Och ingen syndare kommer till frälsande tro på Kristus förrän Anden har förmedlat tro till honom (Ef. 2: 5; Kol. 2:12) och även då är tron ett öga att urskilja Kristus innan den är en fot att närma sig honom.

A.W. Pink (1886-1952 )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-20 07:21 #12 av: Woodland

Gud ger vinden men mannen måste hissa seglen.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-21 08:07 #13 av: Woodland

Satan är subtil. Han kommer göra oss stolta över våra riktiga dygder. Han kommer göra oss stolta över att vi inte är stolta.

Thomas Brooks (1608-1680)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-22 09:10 #14 av: Woodland

Tålamod är vishetens följeslagare.  

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-23 08:44 #15 av: Woodland

Tills dess att vi har rätt kunskap om Gud förblir vår kunskap om oss själva och våra behov av nåd förvrängd.

Steve Lawson (1951 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-24 08:56 #16 av: Woodland

Underhållning är djävulens substitut för glädje. Ju mer glädje du har i Herren desto mindre underhållning  behöver du.

Leonard Ravenhill (1907-1994)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-25 08:38 #17 av: Woodland

Att vara rätt med Gud har ofta betytt att vara i trubbel med män.

A. W. Tozer  (1897 - 1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-26 08:18 #18 av: Woodland

Min själ, rannsaka dig själv och se om det finns något i ditt handlande mot Gud som är oäkta och vilseledande, falskt och vanärande, och i så fall dra det till korset och dess avslöjande ljus, sök ut det och genom dess korsfästande kraft döda det.

Octavius Winslow (1808 - 1878)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-27 08:22 #19 av: Woodland

Den kristne är engagerad i  krigföring. Han har en kamp framför sig och därmed finns ett trängande behov av pansar. Det är omöjligt för oss att stå emot djävulens listiga angrepp om vi inte begagnar oss av den rustning som Gud har skapat för att vi ska kunna stå.

A.W. Pink ( 1886-1952 )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-28 09:00 #20 av: Woodland

Gud ser inte till rikedom, titlar, utbildning eller skönhet. Det finns bara en sak som Gud ser på och det är själen.

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-29 08:54 #21 av: Woodland

Ingen människa någonsin tas till himlen mot sin vilja, även om jag inte tror någon människa någonsin gick dit av egen fri vilja till Guds suveräna nåd upplyst honom och gjorde honom villig.

Charles Haddon Spurgeon (1834 - 1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-30 08:38 #22 av: Woodland

I stället för att klaga på sin lott är en nöjd man tacksam för att hans tillstånd och omständigheter är inte värre än de är. I stället för att girigt  önska något mer än att sitt nuvarande behovs tillfredsställelse jublar han för att Gud fortfarande bryr sig om honom. En sådan är "nöjd" med det som han har.

Arthur W. Pink (1886-1925)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-31 08:22 #23 av: Woodland

Hågkomsten av förolämpningar är resterna av ilska. 

Johannes Klimakos (579-606)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-01 07:47 #24 av: Woodland

När du säger "Det finns för mycket ondska i denna värld" antar du att det finns gott. När du antar att det finns gott antar du att det finns något sådant som en "moralisk lag" som är grunden för att skilja mellan det goda och det onda. Men om man antar en moralisk lag måste man anta en "Givare av Moralisk Lag", men det är den som du försöker motbevisa och inte bevisa. För om det inte finns någon Givare av moralisk lag så  finns det ingen moralisk lag. Om det inte finns någon moralisk lag, finns inte det goda. Om inte det goda finns,  finns inte det onda. Vad är din fråga?

Ravi Zacharias ( 1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-02 08:19 #25 av: Woodland

Människans Skapare blev människa så att han,  stjärnornas Härskare, kunde amma vid sin moders bröst: att han, Livets bröd, kunde hungra; att han, Källan, kunde törsta; att han, Ljuset, kunde sova; att han, Vägen, kunde bli trött på sin resa; att han, Sanningen, kunde bli anklagad för lögn; att han, Läraren, kunde bli slagen med piskor; att han, Grunden, kunde hängas på trä; att han, Styrkan, kunde bli svag; att han, Helaren, kunde sargas; att han, Livet, kunde dö.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-03 08:34 #26 av: Woodland

Bön kommer att få en man att upphöra från synd, eller så kommer synd att locka en man att upphöra från bön.

John Bunyan (1628-1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-04 08:38 #27 av: Woodland

Låt oss vara vetenskapligt ärliga mot oss själva. Sannolikheten för att liv uppstår till större och större komplexitet och organisation av en slump är lika stor som att en tromb river igenom ett skrotupplag och ur andra änden resulterar i en Boeing 747.

Sir Fred Hoyle (1915-2001)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-05 10:13 #28 av: Woodland

Eftersom du inte kan göra gott för alla ska du ägna särskild uppmärksamhet åt de som genom händelser av tid eller plats eller omständighet förs in i närmare förbindelse med dig.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-06 08:51 #29 av: Woodland

Guds kärlek har varken brädd eller botten.

Samuel Rutherford (1600-1661)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-07 08:12 #30 av: Woodland

Ett annat misstag är att tro att Gud endast kontrollerar i ett förvirrat vagt sätt, genom att ge impulser till universum men att inte specifikt styra rörelserna av individer. Detta är oförlåtligt.

Jean Calvin (1509-1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-08 08:20 #31 av: Woodland

Det är ingen liten tröst att vara säkra på  att vi varken kan göra eller utstå något förutom det Guds hand och råd leder oss in i.  

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-09 08:17 #32 av: Woodland

Jag menar att du kan ha fel om en massa saker, men om du har fel om korset du är i trubbel.

Paul Washer (1961-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-10 08:14 #33 av: Woodland

Ateism visar sig vara för enkelt. Om hela universum inte har någon betydelse skulle vi aldrig ha funnit att det inte har någon betydelse.

C.S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-11 09:06 #34 av: Woodland

Läs skrifterna inte bara som en historia men som ett kärleksbrev skickat till dig från Gud.

Thomas Watson (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-11 09:06 #35 av: Woodland

Guds sinnelag uppenbaras i Skriften men vi kan inte se något utan glasögonen från den Helige Ande.

Thomas Manton (1620-1677)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-12 07:51 #36 av: Woodland

Om Kristus ger bara en del av vår frälsning, lämnar oss att ge resten, då är vi fortfarande hopplöst under syndens last.

John Gresham Machen (1881-1937)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-13 07:52 #37 av: Woodland

Att vara en dåre i bibliska termer är inte att vara klent begåvad eller sakna intelligens; det är att vara omoralisk. Så som fruktan för Gud är början av visdom är förnekandet av Gud höjden av dumhet...

R. C. Sproul (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-14 07:52 #38 av: Woodland

Solomon säger att tiga har sin tid och att tala sin tid. Tiden för att tiga nämns först eftersom vi genom tystnad lär oss konsten att tala väl.

Gregorios av Nyssa (330-395)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-15 07:50 #39 av: Woodland

Lev så som om Jesus dog igår, uppstod i morse, och kommer tillbaka imorgon.

Martin Luther (1483-1546)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-16 08:26 #40 av: Woodland

Det finns inga kronbärare i himlen som inte var korsbärare här nedan.

Charles Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-17 08:01 #41 av: Woodland

När Gud kröner våra meriter kröner han ingenting annat än sina gåvor.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-18 08:39 #42 av: Woodland

Låt oss akta oss för att älska världen mer än vi älskar Kristus. Vädja till folk att omvända sig och komma till Kristus; men bjud dem att på samma gång räkna kostnaden.

R. C. Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-19 08:03 #43 av: Woodland

Guds syfte med mitt liv var att ha en passion för Guds ära och ha en passion för min glädje i den äran och att dessa två är en passion.

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-20 07:57 #44 av: Woodland

Om min predikan av detta kors inte väcker anstöt hos den naturliga människan, så har jag förvrängt det.

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-21 08:01 #45 av: Woodland

En lekman som har skriften är förmer än påven eller konciliet som inte har den.

Martin Luther  (1483-1546)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-22 07:36 #46 av: Woodland

Andlig stolthet tenderar att tala om andra personers synder med bitterhet eller med skratt och lättsinne och med en luft av förakt. Men ren kristen ödmjukhet tenderar snarare att antingen vara tyst om dessa problem eller att tala om dem med sorg och medlidande.

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-23 07:29 #47 av: Woodland

Brödet som du inte använder är de hungrigas bröd; plagget som hänger i din garderob är plagget av han som är naken. Skorna som du inte bär är skorna av den som är barfota. De pengar som du håller inlåsta är pengar för de fattiga.   De välgörenhetshandlingar som du inte utför är så många orättvisor som du begår.

Basileios av Caesarea (330-379)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-24 07:45 #48 av: Woodland

Ju mer vi vet om Gud desto mer förbehållslöst kommer vi att lita på honom. Desto större vår framsteg i teologi desto enklare och mer barnlik blir vår tro.

John Gresham Machen (1881-1937)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-25 07:20 #49 av: Woodland

Andlig stolthet är mycket benägen att misstänka andra men en ödmjuk kristen är mest vaksam om sig själv. Han är inte så misstänksam  för något i världen som han är för sitt eget hjärta.

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-26 08:08 #50 av: Woodland

Om en droppe av den Helige Ande glädje skulle falla i helvetet skulle det sluka alla dess plågor.

Kyrkofadern Augustinus (354-430)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-27 07:52 #51 av: Woodland

Otro är mor till varje ångest.

John Calvin  (1509 - 1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-28 12:32 #52 av: Woodland

Allt som inte är Gud är skapat. Därför är det ett allvarligt misstag att tro att Gud och människan underkastar sig samma logiksystem. 

Cornelius Van Til  (1895- 1987)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-01 06:51 #53 av: Woodland

Tro är modern till en god vilja och rättfärdiga gärningar. 

Ambrosius av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-02 08:12 #54 av: Woodland

Ingenstans uppmuntrar Skriften oss att ha en ängelfetisch, eller att leta efter tecken på änglar i vardagen. . .dessutom orsakar bibliska framträdanden av änglar ofta--till skilda från populär lära--trauma och stor rädsla. 

John MacArthur (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-03 07:12 #55 av: Woodland

Jesus som jag känner som min förlossare kan inte vara mindre än Gud. Athanasius (296-373)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-04 08:40 #56 av: Woodland

Folk frågar mig "Varför be om Gud är suverän?" Jag svarar: "Varför be om han inte är det?" 

Michael Horton (1964-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-05 07:45 #57 av: Woodland

Jag har lärt mig att skilja mellan Guds storhet och den oförlåtliga ondska som har gjorts av dem som bekänner hans namn. Och så härleder jag inte [som Christopher Hitchens gör] att Gud inte är stor, och att religion förgiftar allt. När allt kommer omkring, om jag har misslyckats med att skilja mellan Einsteins geni och missbruket av hans vetenskap för att skapa massförstörelsevapen, kan jag frestas säga att vetenskapen inte är stor, och att teknik förgiftar allt. 

John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-06 07:59 #58 av: Woodland

Det hjärtat är hårt som inte ryser åt sig själv för att det inte känner sin hårdhet. 

Bernard av Clairvaux (1090-1153)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-07 07:19 #59 av: Woodland

Människan är ingenting: han har fri vilja att gå till helvetet, men ingen att komma till himlen, tills dess att Gud verkar i honom att göra sin goda vilja.

 George Whitfield (1714-1770 i ett brev till John Wesley)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-08 08:25 #60 av: Woodland

Stora synder skrämmer lätt själen och väcker till omvändelse, men små förökar sig och arbetar i hemlighet tills de krossar själen. 

Thomas Brooks (1608-1680)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-09 08:23 #61 av: Woodland

Om du är en kristen är du en teolog. Du har inget val. Teologi är helt enkelt kunskap om Gud. Eftersom kristna är kallade att växa i sin kunskap om Gud  är teologi en del av målet med det kristna livet. Teologi är en normal del av det kristna livet. En del som ger upphov till allt annat. 

James White (1962)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-10 07:33 #62 av: Woodland

Sann omvändelse är att upphöra att synda. 

Ambrosias av Milano (c.430-397) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-11 07:12 #63 av: Woodland

Folk säger ‘döm inte så att ni inte skall bli dömda’. Jag säger alltid till dem, ‘Förvräng inte skriften så att ni blir lik satan’. 

Paul Washer (1961)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-12 07:55 #64 av: Woodland

Övertygelser är inte bara något vi tror; De är föreställningar som håller oss i sitt grepp. 

Albert Mohler (1959) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-13 07:56 #65 av: Woodland

Hur kan du misstro handen som håller uppe himmel och jord? 

Charles H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-14 08:06 #66 av: Woodland

Din själ måste hålla sig fast vid honom, du måste följa efter honom i dina tankar, du måste gå hans vägar genom tron, inte i yttre gärningar.  Ambrosias av Milano (c.430-397) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-15 08:05 #67 av: Woodland

Endast människor skapades som rationella varelser i Guds avbild, kapabla till en relation med Gud och en av honom given förmåga att förstå det universum där de bor. 

John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-16 07:37 #68 av: Woodland

Ansiktet är sinnets spegel, och utan att tala bekänner ögonen hjärtats hemligheter. 

Saint Jerome  (347-420)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-17 07:15 #69 av: Woodland

Många säger  - Jag känner Jesus!-  Det är underbart. Men känner Jesus dig?

Paul Washer (1961)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-18 07:54 #70 av: Woodland

Lagen är för de stolta och evangeliet för de förkrossade.

Martin Luther (1483-1546)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-19 08:13 #71 av: Woodland

Kom inte upp med analogier för treenigheten. Det finns inget som Gud. Vi kan inte förstå honom eller fatta honom. 

Todd Friel

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-20 08:46 #72 av: Woodland

En passande varning för dagens rop efter inre helande: "Du har en imaginär Kristus och om du är nöjd med en imaginär Kristus måste du vara nöjd med en imaginär frälsning."

 John Owen (1616 - 1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-21 07:41 #73 av: Woodland

Vi har rätt att tro vad vi vill, men inte allt vi tror är rätt. 

Ravi Zacharias (1946)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-22 07:18 #74 av: Woodland

Alla som Herren har valt och tagit emot i de heligas gemenskap borde förbereda sig på ett liv som är svårt, besvärligt, arbetskrävande och fullt av otaliga sorger. 

John Calvin (1509-1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-23 07:19 #75 av: Woodland

Han är ingen dåre som ger upp det han inte kan behålla för att få det han inte kan förlora.

James Elliott, (1927 - 1956)  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-24 06:17 #76 av: Woodland

 Det du är måste alltid misshaga dig om du vill nå det du inte är. 

Augustinus  (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-25 06:52 #77 av: Woodland

Jag tror starkt på Guds existens baserat på intuition, observationer, logik och även vetenskaplig kunskap. 

Charles Hard Townes (1915 - 2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-26 09:39 #78 av: Woodland

En kvist kan lätt formas, men vuxna träd böjer sig inte. Hur få omvänds i ålderdomen!

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-27 08:47 #79 av: Woodland

Jag är inte John Lennon. Jag är John Lennox. Ta nu och 'imagine a world without' (föreställ er en värld utan) Stalin. De nya ateisterna är ofta tysta när det gäller [ateisters felgärningar]. 

 John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-28 07:49 #80 av: Woodland

Det är kärlek som frågar, som söker, som knackar, som letar upp och som är trogen det den hittar. 

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-29 08:54 #81 av: Woodland

Ingen människa är utesluten från att åkalla Gud; frälsningens port är ställd öppen för alla män. Inte heller finns det någon sak som hindrar oss från att komma in förutom vår egen otro. 

John Calvin (1509 - 1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-30 10:00 #82 av: Woodland

Även om lärjungarna hade trott på Jesu uppståndelse är det tveksamt att de skulle ha genererat något följe. Så länge kroppen fanns i graven skulle en kristen rörelse grundad på tron på uppståndelsen av den döde ha varit en omöjlig dårskap. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-31 08:58 #83 av: Woodland

Sorg över synd är verkligen nödvändigt, men det bör inte vara en evig angelägenhet. Du måste också uppehålla dig vid det glada minnet av Guds kärleksfulla omtanke; annars kommer sorgen att härda hjärtat och leda det djupare i förtvivlan. 

Bernard av Clairvaux (1090-1153)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-01 11:19 #84 av: Woodland

Den Helig Andes närvaro och Hans ledning kännetecknar ett Guds barn! J. C. Rylie (1816 - 1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-02 08:12 #85 av: Woodland

En närmare titt på många kyrkor kommer att avslöja att ett centralt problem är bristen på biblisk mognad bland männen.  

Albert Mohler (1959 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-03 10:12 #86 av: Woodland

Det som han inte har åtagit sig har Han inte läkt. 

Gregorios av Nazianzos  (329-390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-04 07:59 #87 av: Woodland

Kärlek fortsätter där kunskap slutar.  

Thomas Aquinas (1225-1274) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-05 07:55 #88 av: Woodland

Ateister brukade själva vara mycket bekväma med att vidhålla att universum är evigt och utan orsak. Problemet är att de inte längre kan hålla den positionen eftersom moderna bevis för att universum började med Big Bang. Så de kan inte legitimt invända när jag gör samma anspråk om Gud - att han är evig och han är utan orsak. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-06 09:33 #89 av: Woodland

Du får en chans att leva. Det är allt. Bara en. Och det varaktiga måttet på livet är Jesus Kristus.  

John Piper (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-07 12:35 #90 av: Woodland

Urskiljning är Guds uppmaning till förbön, aldrig  till klander".

Corrie Ten Boom (1892 - 1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-08 08:19 #91 av: Woodland

Se inte lätt på en synd även om det är ett litet fel; reparera det istället snabbt genom att ångra dig, även om många andra kan begå ett stort antal fel, små eller svåra, och inte ångrar sig. 

 Basil av Caesarea (330-379)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-09 09:46 #92 av: Woodland

En del av den bredare uppgiften av kristen lärdom är att bidra till att skapa och upprätthålla en kulturell miljö där evangeliet kan höras som ett intellektuellt hållbart alternativ för tänkande män och kvinnor. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-10 08:06 #93 av: Woodland

 Människans lycka består av att glädja sig i Gud, genom vilket också Gud lovsjungs och förhärligas. 

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-11 08:24 #94 av: Woodland

Gud är i absolut kontroll över allt och inget ont kan störa hans plan, ingen chock eller överraskning som på något sätt kräver plan B. 

John MacArthur (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-12 07:55 #95 av: Woodland

Guds nåd gör oss inte acceptabla för Gud. Guds nåd gör Gud acceptabel för oss. 

Johan von Staupitz (1460-1524)  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-13 08:12 #96 av: Woodland

Du är en förvaltare av varje ögonblick, varje talang, varje gåva av varje resurs som Gud har gett dig. Välj klokt det du gör idag!

Paul Washer (1961)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-14 09:57 #97 av: Woodland

Vi behöver bara se några alfabetsbokstäver som stavar våra namn i sanden för att på en gång känna igen en intelligent makts arbete. Hur mycket mer troligt är det då att en intelligent skapare står bakom mänskligt DNA, den kolossala biologiska databasen som innehåller inte mindre än 3,5 miljarder “bokstäver”, det längsta "ord “ ännu upptäckt? 

John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-15 09:00 #98 av: Woodland

Om du älskar Kristus, skäms aldrig för att låta andra se det och veta det. Tala för honom. Vittna om honom. Lev för honom. 

J.C. Rylie (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-16 08:25 #99 av: Woodland

Gud är entydig, han är fast och oföränderlig. 

John MacArthur (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-17 08:10 #100 av: Woodland

Det enda sättet, därför, som någon kan känna till sitt eget goda tillstånd är genom att urskilja utövningarna av denna gudomliga kärlek i sitt hjärta; för utan välgörenhet kan män ha vilka gåvor de vill, men de är ingenting. 

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-18 07:34 #101 av: Woodland

Du vill att jag ska berätta varför och hur Gud bör bli älskad. Mitt svar är att Gud själv är anledningen till att han skall bli älskad. 

Bernard av Clairvaux (1090-1153)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-19 07:26 #102 av: Woodland

Endast Gud kan få det fördärvade hjärtat att längta efter Gud. 

John Piper (1946-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-20 07:46 #103 av: Woodland

Vad Han var, han lade åt sidan; Vad han inte var, antog han. Han tog på sig min fattigdom  så att jag kan få ta del av hans gudomlighets rikedomar.

 Gregorios av Nazianzos  (329-390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-21 08:01 #104 av: Woodland

 Frälsningen är en fri gåva, men en tom hand måste ta emot den och inte en hand som fortfarande tätt griper världen!

 A.W. Pink (1886-1925)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-22 07:23 #105 av: Woodland

Jesus erbjuder sig inte att göra dåliga människor bra utan att göra döda människor levande. 

Ravi Zacharias 1946

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-23 08:09 #106 av: Woodland

Hycklare kan inte segla i stormigt väder. De kommer att följa Kristus till Olivberget men inte till Golgata.

Thomas Watson (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-24 08:29 #107 av: Woodland

En gud som tillåter oss att bevisa hans existens skulle bli en avgud.

Dietrich Bonhoeffer  (1906-1945)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-25 07:23 #108 av: Woodland

Frid i en syndfull livsbana är en utav de största förbannelserna. 

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-26 07:43 #109 av: Woodland

Beslutat, att aldrig göra någonting jag skulle vara rädd att göra om det var sista timmen i mitt liv.

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-27 07:47 #110 av: Woodland

Vi talar till Gud när vi ber. Gud talar till oss när vi läser bibeln. 

Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-28 07:32 #111 av: Woodland

Vi bör inte behålla de dyrbara sanningskornen som den egyptiska mumien behöll vete för tidsåldrar, utan att ge det en möjlighet att växa: vi måste så och vattna det. 

Charles Spurgeon (1834 - 1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-29 07:51 #112 av: Woodland

Människan har förmågan att tro att de kan undvika synd. 

 Johannes Chrysostomos (347-407)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-30 08:41 #113 av: Woodland

Guds vrede är en del av Guds härlighet, för om man tittar på korset och inte ser Guds vrede mot synd,  ser man inte heller Guds kärlek där.

James White (1962 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-01 07:17 #114 av: Woodland

"När jag försöker,  misslyckas jag. När jag litar, lyckas han. "

 Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-02 07:56 #115 av: Woodland

En kristen är ett sinne genom vilket Kristus tänker, ett hjärta genom vilket Kristus älskar, en röst genom vilken Kristus talar och en hand genom vilken Kristus hjälper.

Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-03 07:32 #116 av: Woodland

Om du ser dig själv som en liten syndare kommer du  oundvikligen att se Jesus som en liten frälsare.

 Martin Luther (1483-1546)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-04 08:25 #117 av: Woodland

Gud distanserar sig inte från olycka. "Kommer inte från den Högstes mun både ont och gott?” Klagovisorna 3:38

 John MacArthur (1939 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-05 07:52 #118 av: Woodland

Min tro vilar inte på vad jag är, eller ska vara, eller känner, eller vet, utan i vem Kristus är, i det han har gjort, och i det han nu gör för mig.

Charles Spurgeon (1834 - 1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-06 08:11 #119 av: Woodland

Om du vill följa Jesus eftersom han kan fixa ditt äktenskap, om du vill följa Jesus eftersom han ska ge dig ett bättre liv, det är avgudadyrkan. Följ Kristus för Kristi skull; Han är värd det!

Paul Washer (1961)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-07 08:22 #120 av: Woodland

"Att försöka göra Herrens verk i din egen styrka är det mest förvirrande, utmattande och tråkiga av alla arbeten. Men när du är fylld med den helige Ande, då flyter Jesu tjänst ut ur dig."

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-08 08:04 #121 av: Woodland

Sanningen kan inte offras på altaret av låtsad tolerans. Äkta tolerans är respekt för alla idéer, inte likgiltighet för sanningen. 

Ravi Zacharias 1946

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-09 09:30 #122 av: Woodland

Alla som kallar den Helige Ande en [skapade] varelse, ömkar vi, på grund av att  genom detta yttrande, faller de in i den oförlåtliga synden av hädelse mot honom.

 Basil av Caesarea  (330-379)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-10 07:49 #123 av: Woodland

Alla Andens frukter som vi ska lägga tyngd på som nådens bevis summeras i välgörenhet, eller kristen kärlek; eftersom det är summan av all nåd.

Jonathan Edwards (1703-1758

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-11 08:04 #124 av: Woodland

Jag försöker inte förvränga  sanningen för att rättfärdiga mina ofullkomliga känslor, utan snarare, jag vädjar till Gud: Rena min uppfattning om din sanning och förvandla mina känslor så att de är i linje med sanningen. 

John Piper (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-12 07:59 #125 av: Woodland

Överge falska läror och låt oss återvända till det ord som har gått i arv till oss från början.

Polycarpus (69 - 155)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-13 07:50 #126 av: Woodland

En ärlig man med en öppen bibel och ett block och penna får säkerligen reda på vad som är fel med honom mycket snabbt.

 A. W. Tozer (1897-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-14 08:29 #127 av: Woodland

Vår omåttliga kärlek till honom är inte beroende på geografi, ras eller temperament men genom vår förståelse av hans nåd till oss i evangeliet.  

Ian Hamilton (1950 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-15 08:09 #128 av: Woodland

Alla andra späkningssätt är fåfängliga, all hjälp lämnar oss hjälplösa, det måste utföras av Anden. 

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-16 08:19 #129 av: Woodland

Så säkert som någonsin en kristen skär för sig själv, kommer han att skära sina egna fingrar. 

John Trapp (1601 - 1669)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-17 07:52 #130 av: Woodland

En Gud som är helt begriplig är ingen Gud. 

Johannes Chrysostomos. (347-407)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-18 07:36 #131 av: Woodland

Tro är inte ett språng i mörkret. Det är raka motsatsen. Det är ett åtagande baserat på bevis ... Det är irrationellt att förminska all tro till blind tro och att sedan utsätta det till åtlöje. Det ger ett mycket anti-intellektuellt och bekvämt sätt att undvika intelligent diskussion.

John Lennox (1943)  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-19 07:53 #132 av: Woodland

Det är missvisande att säga att Gud accepterar oss som vi är! Snarare accepterar han oss trots det vi är. 

Sinclair Ferguson (1948-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-20 07:36 #133 av: Woodland

Det räcker inte att bara  önska väl; vi måste också göra väl. 

Ambrose (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-21 08:49 #134 av: Woodland

Ingen människa älskar Gud mer än han som är mest rädd för att förolämpa honom. 

Thomas Adams (1583 - 1652)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-22 07:30 #135 av: Woodland

Alla sår läks inte  av samma salva. 

(Brev till Magnesians 2: 1, riktar sig till Polykarpus)

Ignatios av Antiochia (30-107)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-23 08:59 #136 av: Woodland

Vår plikt är att ägna oss åt Guds bud, och hans verk är att möjliggöra för oss att utföra dem.

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-24 08:11 #137 av: Woodland

Forcerade logikval leder ofta till felaktiga slutsatser. 

Craig S. Keener (1960-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-24 08:11 #138 av: Woodland

 Ingenting hedrar den kristna själen så mycket som barmhärtighet; barmhärtighet som visas främst mot de fattiga,  du skall behandla dem som delaktiga  med dig i naturens avkastning, vilken frambringar frukterna av jorden för användning av alla.

 Ambrose (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-25 07:49 #139 av: Woodland

 Allt som inte är evigt är evigt passé. 

Billy Graham  (1918 -   )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-26 08:19 #140 av: Woodland

"Vad vingar är till en fågel och segel till ett fartyg,  är bön för själen.” Corrie Ten Boom  (1892 - 1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-27 07:44 #141 av: Woodland

Ge något, oavsett hur litet, till den som är i behov. För det är inte för litet för den som inte har något. Inte heller är det litet inför Gud, om vi har gett det vi kunde. 

Gregorios av Nazianzos (329 -390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-28 07:31 #142 av: Woodland

Vårt andliga livs vigör, kraft och tröst beror på köttets gärnings kuvande.  

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-29 07:59 #143 av: Woodland

Alla människor som konverterat bör sträva efter att förhöja den läran de bekänner med ödmjukhet. Även om de inte kan göra något annat, kan de sträva efter att vara ödmjuka.

J.C. Rylie (1816 -1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-30 08:10 #144 av: Woodland

Några av oss har ännu mycket att lära av Herrens tillvägagångssätt när han skänker sin nåd. 

Charles H. Spurgeon (1834 - 1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-05-31 08:23 #145 av: Woodland

Poängen är att om det inte finns någon Gud så existerar inte objektiv rätt och fel. Som Dostojevskij sade, "Allt är tillåtet.”

 William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-01 10:07 #146 av: Woodland

Kom ihåg, du kommer inte klandras för att du är okunnig mot din vilja utan för att du underlät att söka upp det som gör dig okunnig. 

Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-02 07:43 #147 av: Woodland

"Be inte endast när du känner för det. Bestäm ett möte med Herren och håll det. En man är kraftfull på hans knän." 

Corrie Ten Boom (1892 - 1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-03 08:35 #148 av: Woodland

Ingen läker sig själv genom att såra en annan. 

Ambrosias av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-04 08:25 #149 av: Woodland

Hur kan du ha en död gudstjänst med en levande Gud?

Leonard Ravenhill (1907 - 1994)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-05 08:12 #150 av: Woodland

 Kunskap utan ånger kommer endast att vara en fackla för att leda människor till helvetet.

Thomas Watson (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-06 07:23 #151 av: Woodland

Om personerna i treenigheten: Jag kan inte tänka på den ende utan att snabbt omges av prakten av de tre; jag kan inte urskilja tre utan att genast föras tillbaka till den ende.  

Gregorios av Nazianzos (329 -390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-07 07:25 #152 av: Woodland

Konsekvenser är bundna till de val du gör. Du kan göra ditt val men du kan inte välja följderna. 

Ravi Zacharias (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-08 08:09 #153 av: Woodland

Det finns inget bättre bevis på vänskap än att hjälpa våra vänner med deras bördor.

 Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-09 08:16 #154 av: Woodland

 Den sorgligaste vägen till helvetet är den som går under predikstolen, förbi bibeln och rakt genom varningar och inbjudningar. 

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-10 08:58 #155 av: Woodland

Det är fåfängt att spela lira för en åsna. 

Ambrosias av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-11 07:49 #156 av: Woodland

Du bidrar ingenting till din frälsning förutom synden som gjorde den nödvändig. 

Jonathan Edwards (1703-1758) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-12 08:07 #157 av: Woodland

Gud kommer att vara "allt i alla" när vi inte längre är vad vi är nu, en mångfald av impulser och känslor, med litet eller inget av Gud i oss, men är ändå helt lika Gud, med plats för Gud och Gud allena. Detta är den "fullkomlighet"  mot vilken vi skyndar oss.

 Gregorios av Nazianzos (329 -390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-13 08:41 #158 av: copse

Distinktioner skildrade i sinnet är inte nödvändigtvis likvärdiga med distinktioner i verkligheten. 

Thomas Aquinas (1225-1274)

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-06-14 08:31 #159 av: copse

Israel segrade med Gud när han brottades med honom, och det är därför han råder över män också. Om vi kommer att brottas med Gud för en välsignelse och segra med honom,  då behöver vi inte frukta utan vi kommer brotta ut det ur fienden också.  

Alexander Henderson (1583 - 1646)

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-06-15 08:30 #160 av: copse

Låt oss bli lika Kristus, eftersom Kristus blev som vi. Han åtog sig det värsta för att  ge oss det bättre; Han blev fattig så att vi genom hans fattigdom kunde bli rika.  

Gregorios av Nazianzos (329 -390)

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-06-16 08:49 #161 av: Woodland

Sådana är människorna som i dag, med sjuklig vänlighet, kommer att tolerera irrlärare  i våra predikstolar eftersom de är så smidiga och älskvärda herrar. De skulle hellre låta irrläror predikas och själar bli lurade än skada predikantens känslor. ... Det bästa som kunde hända en del så kallade kristna predikanter idag är att de i Guds namn fördöms av sina åhörare.  

J. Sidlow Baxter (1903 - 1999)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-17 09:12 #162 av: Woodland

 Oro är synden att misstro löftet och Guds försyn och ändå är det den synd som kristna begår kanske oftare än någon annan. 

John MacArthur (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-18 11:20 #163 av: Woodland

En vän är högt önskad, svår att finna, och behålls med svårighet.     

Jerome  (347-420)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-19 08:31 #164 av: Woodland

 Han som rider för att bli krönt bryr sig inte så mycket om en regnig dag.  

John  Trapp (1601 - 1669)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-20 08:30 #165 av: Woodland

Om du uppriktigt söker Gud kommer Gud att göra sins existens klart för dig. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-21 06:59 #166 av: Woodland

Gud var alltid och är alltid  och kommer alltid att vara. Eller snarare, Gud är alltid.  För 'Var' och 'Kommer att vara' är fragment av vår tid och av föränderlig karaktär men han är evig varelse.

Gregorios av Nazianzos (329 -390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-22 09:08 #167 av: Woodland

Ofta ber vi om rätta saker men vill ha ett svar av fel orsaker, en orsak är en önskan att få ett gott rykte bland de heliga. 

A.W. Tozer (1897-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-23 08:03 #168 av: Woodland

Den strikta naturalismens värld där smarta matematiska lagar alldeles själva bringar universum och liv till existens är ren [science] fiction. Teorier och lagar bringar inte materia/energi till existens. Uppfattningen att de ändå på något sätt har den kapaciteten verkar vara en ganska desperat tillflykt ... från den alternativa möjligheten ... I sina försök att undvika klara bevis för att det står en gudomlig intelligens bakom naturens existens tvingas ateistiska forskare att tillskriva kreativa krafter till mindre och mindre trovärdiga kandidater så som massa/energi och naturlagarna. 

John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-24 08:02 #169 av: Woodland

Det finns bara en dörr, en bro, en stege, mellan jord och himmel - den korsfäste Guds Son. 

J. C. Rylie (1816-1900) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-25 11:25 #170 av: Woodland

Jag är som det sjuka fåret som avviker från resten av flocken. Om inte den gode herden tar mig på sina axlar och bär mig tillbaka till sin fårhage, kommer jag att vackla, och under ansträngningen att resa mig, kommer mina fötter ge vika. 

Jerome  (347-420)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-26 07:20 #171 av: Woodland

Se inte omkring för en smörjelse eller känsla. Många antikrist har dykt upp. De senare gnostikerna hade den hemliga kunskapen "gnosis" och använde ordet "smörjande" karisma, de smorda. I detta sammanhanget hämmar de folk. Johannes skriver i vers 20 - Du vet. Ingen har någon hemlig kunskap. Du behöver inte vara ute efter en känsla eller erfarenhet eller någon form av wow-faktor.

 John MacArthur (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-27 08:00 #172 av: Woodland

Den rike mannen som ger till de fattiga ger inte allmosor utan betalar en skuld.

 Ambrosias av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-28 08:16 #173 av: Woodland

Relativt räknat finns det många forskare som tror på Gud. Och i Oxford där jag är professor finns det fler professorer som jag, som tror på Gud, än du skulle tro. Det finns inte dussintals av dem men de finns där, och i Cambridge också, och på andra håll. Vi är inte i en liten minoritet. 

John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-29 07:28 #174 av: Woodland

Det är just omdömet som utmärker ett Guds barn och det skall inte undervärderas i någons liv oavsett hur högt utbildad eller lågt stående de är. 

J.C. Rylie (1816 - 1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-30 07:38 #175 av: Woodland

Vår utgångspunkt måste vara det faktum  att Gud kan inte namnges. . . inget sinne har ännu förstått eller inget språk har beskrivit Guds substans i sin fullhet. 

Gregorios av Nazianzos (329 -390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-01 10:18 #176 av: Woodland

Gud tillåter att ondska existerar. Det finns ingen annan möjlig slutsats.  “Jag danar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta.”(Jesaja 45:7)  Gud tillåter att ondska existerar utan att själv vara ond.

 John MacArthur (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-02 09:28 #177 av: Woodland

Det är absurt för evolutionists att klaga på att det är otänkbart för en visserligen otänkbar Gud att skapa allt ur ingenting och sedan låtsas som om det är mer tänkbart att ingenting ska ha förvandlats till allt. 

G. K. Chesterton (1874 - 1936)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-03 08:05 #178 av: Woodland

Antingen har mänsklig intelligens i slutändan sitt ursprung i själslös materia, eller så finns det en Skapare. Det är märkligt att vissa människor hävdar att det är deras intelligens som leder dem att föredra det första framför det andra.

 John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-04 07:15 #179 av: Woodland

 Om vi ​​är sanna kristna, får vi inte förvänta oss att allt går smidigt i vår resa till himlen. 

J. C. Rylie (1816 - 1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-05 07:56 #180 av: Woodland

Sann omvändelse är fast och konstant, och gör att vi för krig med det onda som är i oss, inte för en dag eller en vecka, men utan ände och utan avbrott.  

John Calvin (1509 -1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-06 07:26 #181 av: Woodland

Logik är inte neutral. . . Den kan användas för att förhärliga Gud eller motstå honom. 

John Frame (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-07 08:57 #182 av: Woodland

Det sanna testet av vår världsbild är det vi finner underhållande. 

Albert Mohler (1959)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-08 07:44 #183 av: Woodland

Ge aldrig upp, för det är vid just den tidpunkten och platsen som omständigheterna kommer att vända. 

Harriet Beecher Stowe (1811 - 1896)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-09 08:34 #184 av: Woodland

 Våra kyrkor är fulla av kristna som går på intellektuell tomgång. Som kristna går deras sinnen till spillo. Ett resultat av detta är en omogen, ytlig tro. Människor som helt enkelt åker en berg- och dalbana av känslomässig upplevelse lurar sig på en djupare och rikare kristen tron genom att försumma den intellektuella sidan av denna tro. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-10 07:39 #185 av: Woodland

Ingen människa har någonsin blivit en förlorare genom sin bekantskap med Gud. 

 Thomas Watson (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-11 07:05 #186 av: Woodland

Följaktligen, döden är en fridens hamn för den rättfärdige, men tros vara ett skeppsbrott för de ogudaktiga. 

Ambrosias av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-12 07:23 #187 av: Woodland

Vi bör inte underhållas av de synder för vilka Kristus dog. 

John MacArthur (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-13 08:37 #188 av: Woodland

Olika män har olika namn, som de är har fått av sina föräldrar eller tagit själva, det vill säga efter sina egna sysselsättningar och prestationer. Men vår stora strävan, det stora namnet som vi vill  ha är att vara kristna, att kallas kristna.

 Gregorios av Nazianzos (329 -390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-14 07:06 #189 av: Woodland

 Låt inte Internet bli din församling. YouTube är en hemsk plats för att gå till kyrkan. 

Albert Mohler (1959 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-15 09:58 #190 av: Woodland

Frigörelse: befrielsen av syndare från straffet för sina synder genom mordet på den Gudomlige mot vilken de syndade. 

Ambrosias av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-16 07:14 #191 av: Woodland

Genom att bygga på vissa kristna erfarenheter och göra dessa normativa för alla skapas en orealistisk modell av det kristna livet. Det kan leda till nedstämdhet och depression. Guds nåd ges till dessa människor för deras kallelse. Andras liv ger ingen regel för oss.

Ian Hamilton (1950 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-17 07:14 #192 av: Woodland

Evangeliet är inte hur man för människor till himlen. Evangeliet är hur man för människor till Gud. 

John Piper (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-18 08:01 #193 av: Woodland

Sann vänskap borde aldrig dölja vad den anser. 

Saint Jerome  (347-420)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-19 07:49 #194 av: Woodland

Det finns en stor klyfta mellan den kristendom som brottas med om man skall tillbe med risk för fängelse och död, och den kristendomen som brottas med om barnen ska få lov att spela fotboll på söndag morgon. 

John Piper (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-20 10:34 #195 av: Woodland

 Vår ädlaste teolog är inte den som har upptäckt allt * - våra jordiska bojor tillåter oss inte se hela bilden - men en vars mentala bild är i jämförelse fullständigare, som har samlat i hans sinne en rikare bild, disposition eller vad vi kallar det, av sanningen. * Guds fullhet

 Gregorios av Nazianzos (329 -390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-21 08:24 #196 av: Woodland

 Vi vet ingenting naturligt om ödmjukhet för vi är till vår natur alla födda stolta.

J.C. Rylie (1816 - 1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-22 06:48 #197 av: Woodland

Om jag inte visar nåd. . . har jag glömt bort nåden jag har visats?

John MacArthur (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-23 08:14 #198 av: Woodland

Alla som har levt i enlighet med Gud lever fortfarande, även om de har gått ur tiden. Av denna anledning. kallas Gud Abrahams, Issacs och Jacobs Gud, eftersom han är Gud, inte för de döda, utan för de levande.  

Gregorios av Nazianzos (329 -390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-24 08:03 #199 av: Woodland

 Jag har gett Gud otaliga skäl för att inte älska mig. Inget av dem har varit starkt nog för att förändra honom.

Paul Washer (1961) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-25 06:47 #200 av: Woodland

Såsom sigillets märke på vaxet är uttrycker bilden av själva sigillet, så Kristus är den uttryckliga bilden - den perfekta representationen av Gud.

 Ambrosias av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-26 07:43 #201 av: Woodland

Det finns ingen grop så djup att Guds kärlek inte är ännu djupare.

Corrie Ten Boom  (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-27 07:21 #202 av: Woodland

Gud verkar aldrig onödiga mirakel om hans syften kan åstadkommas genom vanliga medel. Han kommer inte att använda mirakulös inverkan. 

Charles H. Spurgeon (1834 - 1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-28 08:26 #203 av: Woodland

Till sist, det största hindret för evangelisation är kristna som inte delar evangeliet. 

Albert Mohler (1959 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-29 08:23 #204 av: Woodland

Gud är över allting, inklusive det onda… Han är en lag för sig själv utan skyldighet att svara inför någon. 

John MacArthur (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-07-31 08:23 #205 av: Woodland

Ett av de största kännetecken av en falsk profet är att han alltid kommer att berätta det du vill höra, han kommer aldrig att låtit det regna på din parad; han kommer att få dig att applådera, han kommer att få dig att hoppa, kommer han att göra dig yr, han kommer att underhålla dig, och han kommer att presentera en kristendom för dig som kommer att göra din kyrka att se ut som “Six Flags över Jesus”. (nöjespark) 

Paul Washer (1961 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-01 07:50 #206 av: Woodland

Vad är omöjligt för Gud? Inte det som är svårt i enlighet med hans makt, men det som strider mot hans natur.

 Ambrosias av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-02 07:37 #207 av: Woodland

Vårt ansvar är att få Guds ord till folks öron. Endast Gud kan få ordet från öronen till hjärtat. 

Albert Mohler (1959 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-03 07:01 #208 av: Woodland

Det enda beviset för Guds existens är att utan Gud kunde du inte bevisa någonting.

Cornelius Van Til (1895- 1987)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-04 07:40 #209 av: Woodland

Precis såsom rikedomar är ett hinder för dygden hos de onda, så är de  för de goda ett stöd för dygden. 

Ambrosias av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-05 07:23 #210 av: Woodland

Mina känslor är inte Gud. Gud är Gud. Mina känslor definierar inte sanningen. Guds ord definierar sanningen. 

John Piper (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-06 06:47 #211 av: Woodland

 Den sanna omvändelsens säkraste kännetecken är ödmjukhet.

 J. C. Rylie (1816 - 1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-07 07:36 #212 av: Woodland

Du frågar mig "Vad är den största troshandlingen?" För mig är den att spegla mig i Guds ord, och se alla mina fel, all min synd, alla mina brister och att tro att Gud älskar mig precis som han säger att han gör.  

Paul Washer (1961 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-08 07:32 #213 av: Woodland

Perfektionen av moralisk dygd tar inte helt bort passionerna, men reglerar dem. 

Thomas Aquinas (1225-1274)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-09 08:18 #214 av: Woodland

Den sant omvände tar inte emot evangeliet som ett tillägg till sitt tidigare liv, men i utbyte mot det. 

Paul Washer (1961-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-10 07:03 #215 av: Woodland

Frigörelse: syndares befrielse från straffet för sina synder genom mordet på den gudomlighet mot vilken de syndade. 

Ambrosias av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-11 08:52 #216 av: Woodland

 Livet är för kort, alltför dyrbart och för smärtsamt för att slösa på världsliga bubblor som spricker. 

John Piper (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-12 07:15 #217 av: Woodland

 Vi bör vara rigorösa i att döma oss själva och nådiga i att döma andra. 

John Wesley (1707 - 1788)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-13 08:01 #218 av: Woodland

För de trogna, ande fyllda kristna, blir varje plats en plats för bön.

John MacArthur (1939 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-14 09:36 #219 av: Woodland

Det är svårt att utöva lydnad; men det är ännu svårare att utöva ledarskap. 

Gregorios av Nazianzos (329 -390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-15 07:34 #220 av: Woodland

 Autentisk kristen predikan har en ton av myndighet och ett krav på beslut som inte finns någon annanstans i samhället.  

Albert Mohler (1959-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-16 07:22 #221 av: Woodland

Var alltid sysselsatt, så när djävulen kallar hittar han dig upptagen. 

Jerome  (347-420)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-17 07:07 #222 av: Woodland

Lär dig att om du vill göra en profets arbete kommer du inte behöva en spira utan en hacka. Profeten stiger inte upp för att regera utan för att utrota ogräset. 

Bernard av Clairvaux (1090-1153) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-18 07:33 #223 av: Woodland

Jag har aldrig hört någon säga att de riktiga djupa lärdomarna i livet har kommit i tider av lätthet och komfort. Men jag har hört många helgade säga att varje betydande framsteg de någonsin har gjort för att greppa djupet av Guds kärlek och för att växa djupt med honom, har kommit genom lidande.

John Piper (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-19 07:24 #224 av: Woodland

Sträva efter att nå fram till de större dygderna, men försumma inte de mindre.

Basil av Caesarea  (330-379)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-20 07:28 #225 av: Woodland

 Alla religioner är inte likadana. Alla religioner pekar inte på Gud. Alla religioner säger inte att alla religioner är desamma. I hjärtat av varje religion är ett kompromisslöst engagemang för ett visst sätt att definiera vem Gud är eller inte är och följaktligen att definiera livets syfte. Den som påstår att alla religioner är samma avslöjar inte bara en okunnighet om alla religioner utan också en karikatyr av även de mest kända. Varje religion är exklusiv i sin kärna.  

Ravi Zacharias (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-21 07:39 #226 av: Woodland

 Om du inte älskar Kristus, låt mig tydligt berätta vad som är orsaken: Du har ingen känsla av skuld till honom.

J. C. Rylie (1816 - 1900) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-22 07:33 #227 av: Woodland

Denna generation måste få veta att Bibelns totala sanning är under ständigt angrepp.

 Albert Mohler (1959 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-23 07:46 #228 av: Woodland

Ju tydligare vi ser syndens fasa ju mer skall vi uppskatta korset.

D.A. Carson (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-24 06:52 #229 av: Woodland

Gud har inga inre konflikter. Gud är inte falsk. Gud vrider inte sina händer och försöker ta reda på om han skulle göra si eller så. 

John MacArthur (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-25 07:29 #230 av: Woodland

När sekulariseringen har haft sin fulla inflytande, kommer den att lämna en generation som saknar skam. Och om du visar mig en generation som saknar skam, kommer jag att visa dig en generation som är monstruös  i sin aptit ... aldrig nöjd. 

 Ravi Zacharias (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-26 08:06 #231 av: Woodland

Benådning och full förlåtelse, nåd på vägen och ära till slutet - allt detta har vår Frälsare lovat ge oss. Men han har aldrig lovat att vi inte ska erfara lidande. Han älskar oss för mycket för att lova det. 

J. C. Rylie (1816 -1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-27 09:15 #232 av: Woodland

Det är som att använda ett litet verktyg på en stor konstruktion, om vi använder mänsklig visdom i jakten på kunskapen om verklighet. 

Gregorios av Nazianzos (329 -390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-28 07:27 #233 av: Woodland

 Undvika triviala sysselsättningar. Du är ett Guds barn, som är avsett för ära, och kallad för att göra stora saker i hans namn. Slösa inte bort ditt liv på fritidsintressen, sport och andra fritidsaktiviteter. Kasta inte bort de dyrbara ögonblicken i ditt liv på underhållning, filmer och videospel. Även om vissa av dessa saker kan mycket väl ha en "liten plats" i den kristnes liv, måste vi vara noga med att inte ge onödig uppmärksamhet till tidsmässiga och fruktlösa aktiviteter. Slösa inte bort ditt liv. Använd tiden i din ungdom för att utveckla karaktär och färdigheter som krävs för att vara en användbar Guds tjänare

Paul Washer (1961-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-29 07:57 #234 av: Woodland

Om vi måste utstå sjukdomar, förluster, bedrövelser och besvikelser, kan vi inte anser det konstigt vi måste genomgå det precis som andra människor.

 (J.C. Rylie 1816 - 1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-30 07:35 #235 av: Woodland

Ingenting i det kristna livet är viktigare än förlåtelse - vår förlåtelse av andra och Guds förlåtelse av oss. 

John Mac Arthur (1939 -) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-31 06:10 #236 av: Woodland

Om du tror på det du gillar i evangelierna och förkastar det du inte gillar, då är det inte evangeliet du tror på, utan dig själv. 

Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-01 07:33 #237 av: Woodland

Bara de som har lärt sig att vara genuint missnöjda med sig själva och att vara förvånade med skam över deras eländighet förstår verkligen det kristna evangeliet.

John Calvin (1509 -1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-02 07:10 #238 av: Woodland

"Låt Guds löften lysa på dina problem."  

Corrie Ten Boom  (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-03 08:05 #239 av: Woodland

Förtal är värre än kannibalism.

 Johannes Chrysostomos (347-407)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-04 06:43 #240 av: Woodland

Om någon kränker dig, berätta inte för någon förutom din själasörjare och du kommer att ha frid.  

Ambrosias av Milano (c.430-397) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-05 07:05 #241 av: Woodland

Rikedom är ingen kännetecken på Guds favör. Fattigdom är inget kännetecken på Guds missnöje.

 J.C. Rylie (1816 -1900) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-06 07:49 #242 av: Woodland

Gud vet allt som   är känt, som kommer att bli känt, som är möjligt att känna till och han har vetat detta i evighet och han har omfattande makt att göra allt han önskar att göra.

 John MacArthur (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-07 09:38 #243 av: Woodland

 Andras ärr bör lära oss försiktighet.  

Jerome (347-420)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-08 07:01 #244 av: Woodland

En man förkastar Gud inte på grund av intellektuella krav eller på grund av brist på bevis. En man förkastar Gud på grund av ett moraliskt motstånd som vägrar att erkänna sitt behov av Gud.

Ravi Zacharias (1946 -) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-09 07:14 #245 av: Woodland

Mitt hopp lever inte därför att jag inte är en syndare, utan därför att jag är en syndare för vilken Kristus dog; mitt förtroende är inte att jag är helig, utan att trots att jag är ohelig, är han min rättfärdighet. 

Spurgeon (1834 - 1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-10 07:26 #246 av: Woodland

Kombinationen av osannolikhet med ett oberoende givet mönster är det som misskrediterar slumpen. 

William Lane Craig (1949 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-11 07:50 #247 av: Woodland

Avslutningsvis anser jag att långt ifrån att ha begravt Gud så pekar inte endast vetenskaps resultat mot hans existens, utan själva det vetenskapliga företaget bekräftar hans existens. 

John Lennox (1943 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-12 07:13 #248 av: Woodland

Om Jesus Kristus är inte tillräckligt stark för att motivera dig till att leva bibliskt, känner du inte honom alls. 

Paul Washer (1961 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-13 06:23 #249 av: Woodland

Återfall i synd, börjar i allmänhet med försummelse av privat bön. 

J. C. Rylie (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-14 07:36 #250 av: Woodland

Läran om frigörelse är det fundamentala mysteriet i vår heliga religion och den som tro på den skall inte gå förlorad utan ha ett liv i evighet för att försöka förstå det.

 Ambrosias av Milano (c.430-397)  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-15 06:59 #251 av: Woodland

All undervisning måste börja med Skriften och bevisas genom Skriften om den skall vara säker att följa. 

Ian Hamilton (1950 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-16 07:12 #252 av: Woodland

Den kristna tron kräver inte att vi sätter våra sinnen på hyllan, att vi flyger i ansiktet på sunt förnuft och historia, eller att vi gör ett språng i tro i mörkret. Den rationella personen, med full kännedom om bevisen, kan tryggt tro ... 

William Lane Craig (1949 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-17 06:20 #253 av: Woodland

Om Kristus är något måste han vara allt. 

Charles H. Spurgeon (1834-1892)

    

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-18 06:53 #254 av: Woodland

Ibland tror jag att anledningen till att vi har en falsk känsla av att Gud är så långt borta är därför att vi har placerat honom där.

Ravi Zacharias (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-19 07:21 #255 av: Woodland

Dyrka treenigheten, vilken jag kallar den enda sanna hängivna och frälsande läran. 

Gregorios av Nazianzos (329 -390)

Den här populära tråden har över 250 inlägg: Möjligheten att kommentera ytterligare försvinner när den kommer upp i 300. Vi fortsätter i en ny artikel.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl