Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

TÄNKVÄRDA CITAT

2015-10-01 23:00 #0 av: Woodland

I denna artikel skall jag för det mesta lägga upp korta citat som är tänkvärda. Dessa citat är för det mesta gamla och får kopieras. Det är underbart att läsa dessa visdomsuttryck som har getts genom århundraden. Kreditera författarna och använd dem gärna för att uppmuntra andra. Artikeln är stängd för kommentarer och kommer att fyllas på med citat allt eftersom, men ta inte det som ett förbud eller hinder för diskussion! Inlägg är alltid välkomna och ni får gärna skapa nya trådar om ni finner ett visst citat värt diskussion.


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-02 19:54 #1 av: Woodland

Sikta på himlen och du får jorden till skänks. Sikta på jorden och du får ingetdera. C.S. Lewis

Den stora livstragedin är inte obesvarad bön utan icke bed bön.  F.B. Meyer

Sann omvändelse är aldrig för sen. Det är säkert att sen omvändelse sällan är sann. Matthew Henry

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-05 21:51 #2 av: Woodland

Alla söker lycka. Det finns inget undantag. Oavsett vilka medel de använder tenderar de alla till detta syfte. De som går ut i krig och de som undviker krig har båda samma önskan men olika synsätt. Viljan tar aldrig minsta stege utom detta objekt. Det är motivet till varje människans gärning, även de som hänger sig.
Blaise Pascal,  #4251

Det fanns en gång sann lycka i människan, av vilket nu endast finns kvar ett spår och tom skymt, och som denne fåfängligt försöker att fylla från sin omgivning, sökandes från det som är frånvarande den hjälp som inte fås i nuvarande saker. Men där är alla otillräckliga för det oändliga kan endast fyllas av ett oändligt och orubbligt objekt, det vill säga, endast av Gud själv.
Blaise Pascal,  #1131

1Pascal's Pensees, översättning W.F. Trotter (New York:E.P.Dutton, 1958)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-06 22:58 #3 av: Woodland

Tro är att ha tillit i det som du har en god orsak att tro är sant.   William Lane Craig

Att Gud hör våra böner är inte beroende på helgelse utan på Kristi förbönstjänst; inte på vad vi är i oss själva, utan vad vi är i Herren Jesus; både våra personer och böner är accepterade i den Älskade. [Efesierbrevet 1:6]    Thomas Brooks

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-07 23:57 #4 av: Woodland

Om du idag skulle fråga tjugo goda människor vilken den högsta dygden är, skulle nitton av dem svara – osjälviskhet. Men om du hade frågat nästan alla de förnämsta kristna sedan gammalt hade de svarat – kärlek. Ser du vad som har skett?


En negativ term har ersatt en positiv och detta är viktigare än språkbruk. Det negativa idealet av “osjälviskhet” bär med sig antydan av att inte i första hand säkra bra saker för andra, utan att själva gå utan dem, som om vår avhållsamhet och inte deras lycka var den viktiga punkten. Jag tror inte att detta är den kristna kärlekens dygd.


Nya Testamentet har mycket att säga om självförnekelse men inte självförnekelse som ett självändamål. Vi har blivit beordrade att förneka oss själva och varje dag ta vårt kors för att följa Kristus, och nästan varje beskrivning av vad vi slutligen kommer hitta genom att göra så innehåller en vädjan till lust.


Om det i de flesta moderna sinnen lurar en idé om att det är en dålig sak att önska vårt eget bästa och innerligt hoppas på njutning av det, hävdar jag att denna föreställning har krupit in från Kant och stoikerna och ingen del har av den kristna tron. Sannerligen, om vi överväger de ogenerade löftena av belöning och de förbluffande slag av belöning lovade i evangelierna skulle det verka som om vår Herre finner våra önskningar inte för starka utan för svaga. Vi är halvhjärtade varelser som sysslar med sprit, sex, och ambition när oändlig glädje erbjuds oss, som ett okunnigt barn som vill fortsätta med att göra lerkakor för att han inte kan förstå vad det betyder att få en semesterresa vid havet. Vi tillfredsställs så lätt. 

1 C.S. Lewis, The Weight of Glory and Other Addresses (Grand Rapids, Mich.:Eerdmans, 1965)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-09 09:28 #5 av: Woodland

Tålamod är trons tjänarinna.     Charles Spurgeon

Guds ära är skapelsens ändamål.     Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-13 09:42 #6 av: Woodland

I enlighet därmed har den Helige Ande med beundransvärd visdom och omsorg för vår välfärd, arrangerat de heliga skrifterna så att de tydligare styckena stillar vår hunger och de mera svårfattliga stimulerar vår aptit. För det finns nästan ingenting som grävs ut ur de svårfattliga stycken som inte ges uttryck för i det klaraste språket på annat håll*.        Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

* förtydligande - annat håll innebär i sammanhanget inom bibeln (skriften)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-15 17:21 #7 av: Woodland

I varje människas hjärta finns det en påve, en djävul och en farisé.

Om någon tillskriver något om frälsning, även det allra sista, till människans fria vilja, vet han ingenting om nåd, och han har inte lärt känna Jesus Kristus rätt.

Alla som ropar till Gud i sann tro, uppriktigt från hjärtat, kommer säkerligen bli hörda, och kommer att få vad de har bett om och önskat.   

Martin Luther  (1483-1546)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-16 08:51 #8 av: Woodland

Förnuftets sista steg är erkännandet att det finns ett oändligt antal saker som är bortom det. 

 Blaise Pascal

"Den mest extraordinära saken i världen är en vanlig man och hans vanliga fru och deras vanliga barn." Det finns ära och glädje i de vanliga tingen. 

 G.K. Chesterton (1874-1936)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-16 08:53 #9 av: Woodland

Jag har hållit många saker i mina händer, och jag har förlorat dem alla; men vad jag har placerat i Guds händer, det har jag fortfarande kvar.

Du är inte bara ansvarig för det du säger, men också för det du inte säger.

Martin Luther  (1483-1546)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-20 10:30 #10 av: Woodland

Ju färre ord, desto bättre bön.  Martin Luther  (1483-1546)

Bön ger en man ett tillfälle att träffa en gentleman han sällan möter. Jag menar inte hans skapare utan han själv.

Det är lönlöst  för fåren att lagstifta för att gynna vegetarianism, medan vargen förblir av en annan åsikt.

William Ralph Inge  (1860-1954)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-21 16:43 #11 av: Woodland

Jag tror på kristendomen såsom jag tror på att solen har gått upp. Inte bara för att jag ser den, utan därför att jag ser allt i ljuset från den. -- C.S. Lewis (1898-1963)


Den som gifter sig med denna världens tidsande kommer att finna sig en änkeman i den nästa. William Ralph Inge (1860-1954)


Sanningen är som ett lejon. Du behöver inte försvara den. Släpp den lös. Den kommer att försvara sig själv.  Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-22 08:40 #12 av: Woodland

När det gäller de gudomliga och heliga mysterierna i tron får inte den minsta del överlämnas förutom de Heliga Skrifterna*. Var inte vilseledda genom fagra ord och klyftiga argument. Även jag, som säger dessa saker, ger  ingen tilltro om inte ni mottar från de Heliga Skrifterna beviset på de saker jag förkunnar. Frälsningen i vilken vi tror är inte bevisad genom klyftiga resonemang men från de Heliga Skrifterna. 

 Cyril av Jerusalem   (313-386)

 *Bibeln   

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-24 18:56 #13 av: Woodland

Gudfruktiga människor kan, så att säga, vädra fördärvet i en gärning även innan de kan förklara varför den är ond.   Johnathan Edwards (1703-1758)

Hoppet är trons barn och bärs upp av tron till slutet.      Jean Calvin

En syndare frälst av nåd kan aldrig vara självgod. Den egenskapen äger de som kan klara sig utan Gud.  Woodland

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-26 10:11 #14 av: Woodland

Att förälska sig i Gud är den största romansen; att söka honom det största äventyret; att finna honom den största mänskliga bedriften. 

 Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

När vi upphöra att tillbe Gud, tillbe vi inte ingenting, vi tillber allting.

 G.K. Chesterton (1874-1936)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-27 16:31 #15 av: Woodland

Förvillelse framläggs visserligen aldrig i sin nakna deformitet, ifall sålunda blottställd den skulle upptäckas. Utan den är listigt dekorerad i en attraktiv klädsel så att den till sin yttre form framstår till den oerfarne (löjligt som detta uttryck är) som mer sanning än sanningen själv.  

  Kyrkofader Irenaeus  (130 - 202 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-29 11:49 #16 av: Woodland

"..som dina dagar din kraft" 5 Moseboken 33:25  

Gud ger inte nåd förrän prövningens timme är inne. Men när den anländer kommer också nådens mått och den särskilda nåden som behövs att ges.

Min själ, uppehåll dig inte med en smärtsam farhåga om framtiden. Förutse inte kommande sorger; förvirra inte dig själv med nåden som behövs för framtida nödfall; morgondagen för med sig sin lovade nåd tillsammans med morgondagens prövningar. 

Behövlig nåd av John MacDuff (1818-1895)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-30 05:59 #17 av: Woodland

"..som dina dagar din kraft" 5 Moseboken 33:25  

Gud, som vill hålla sitt folk ödmjuka och beroende på honom själv, ger inte ett förråd av nåd. Han mäter ut den för varje dags behov så att de må ständigt växla mellan deras egen tomhet och Kristi fullhet – deras egen svaghet och Kristi styrka. Men när kraven kommer kan du tryggt förlita dig på att den Allsmäktiges arm kommer att bära dig igenom dem!

Behövlig nåd av John MacDuff (1818-1895)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-31 17:13 #18 av: Woodland

Guds härlighet är skapelsens syfte...

Resolution ett: Jag kommer leva för Gud.

Resolution två: Om ingen annan gör det, kommer jag ändå att göra det.

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-01 12:34 #19 av: Woodland

Folk hatar sanning till förmån för vadhelst de älskar mer än sanningen. De älskar sanning när den lyser varmt om dem och hatar när den tillrättavisar dem.   Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Det är rätt svårt att tillbe ens Skapare när man är överstepräst för "Min Egen Väg" i Jagets tempel.  Patrik Quinn och Ken Roach

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-02 22:04 #20 av: Woodland

Jag önskar att det skall mottas som en allmän regel att de hemliga sakerna inte bör undersökas och att de saker som Herren har uppenbarad inte bör förbises, så att vi inte på ena sidan blir ansvariga för nyfikenhet och på den andra sidan med otacksamhet.  

Jean Calvin (1509- 1564) 5 Moseboken 29:29

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-04 07:33 #21 av: Woodland

Våra skriftrullar säljes offentlig; ljus behöver aldrig blygas. Låt dem köpa dem, läsa dem, tro dem; eller köpa dem, läsa dem och driva med dem. Dessa skrifter vet hur folk skall hållas ansvariga när de läser och inte tror.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-05 12:24 #22 av: Woodland

Synd är kosmisk förräderi.

Jean Calvin (1509- 1564)

Finns det nu en “törntagg i köttet”1  skickad att riva dig? Du kanske har bett Herren att han ska ta den ifrån dig. Din bön har onekligen blivit hörd och svarad men inte på det sättet du förväntade eller önskade dig. Törnen kan ännu vara kvar att reta dig, prövningen kvar att slå dig; men mera nåd har getts ut för att stå ut med dem. 

 John MacDuff (1818-1895)

1 1 Korinthierbrevet 12:7

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-06 18:04 #23 av: Woodland

Gud är inte tackskyldig oss alls. Han är inte skyldig oss någonting.

John Piper (1946 -)

Gud hade en son på jorden utan synd, men aldrig en utan lidande.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-07 08:27 #24 av: Woodland

Bön är ett lika naturligt uttryck för tro som att andas är för livet. 

Jonathan Edwards (1703-1758)

Gud varnar oss gång på gång för högmod eftersom det förstör vårt förhållande med honom. Gud vill inte att ditt liv imploderar i ett svart egocentriskt hål genom sin egen tyngdkraft.   

Patrick Quinn och Ken Roach

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-09 07:40 #25 av: Woodland

För den som har tro är förklaringar onödiga. För den utan tro är ingen förklaring möjlig.

Thomas Aquinas (1225-1274)

(Andligt) blinda människor bestämmer sig inte för att se. Jesus säger "SE!" och de ser.

John Piper (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-10 12:41 #26 av: Woodland

Tron är ett levande, vågat förtroende för Guds nåd, så fast och säker att en man kunde satsa sitt liv på den tusen gånger om.       Martin Luther  (1483-1546)

Tro är att tro på det du inte ser; denna tros belöning är att se det du tror på.  Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-13 20:34 #27 av: Woodland

Den kristna bibliska barmhärtighetskonceptet mot missdådare existerar endast i förhållande till rättvisa. Att visa barmhärtighet, i relation till ogärning, betyder att man behandla någon bättre än de förtjänar.


John Piper (1946 -)


Varje samvetsbedömning, rätt eller fel, gällande saker onda i sig själva eller moraliskt likgiltiga, är obligatorisk på så vis att han som agerar mot sitt samvete alltid syndar. 

Thomas Aquinas (1225-1274)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-14 13:30 #28 av: Woodland

Jag har funnit en längtan inom mig som ingenting i denna värld kan tillfredsställa; den mest troliga förklaringen är att jag skapad för en annan värld.
C.S. Lewis (1898-1963)

Nu är all vårt aktivitet och hela vårt liv ägnat åt Gud, eftersom vi är beslutsamma på framsteg i andliga saker.
Origen 185-254

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-15 18:11 #29 av: Woodland

Du kan inte göra dig frälst. Detta är väldigt hotande för folk, även kristna, på grund av vad det verkar säger om valfrihet. John Piper (1946 - )

Människan kan inte leva utan glädje; det är därför nödvändigt för honom att, när han berövas sanna andliga glädjeämnen, bli hemfallen åt sinnliga njutningar. Thomas Aquinas (1225-1274)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-17 21:21 #30 av: Woodland

• Religion utan den helige Ande

 • Kristendom utan Kristus 


• Förlåtelse utan omvändelse 


• Frälsning utan pånyttfödelse 


• Politik utan Gud 


• Himmel utan helvete

William Booth (1829-1912) om sina farhågor gällande kyrkan inför det tjugonde århundradet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-18 21:33 #31 av: Woodland

Troende, se upp och fatta mod. Änglarna är närmare än du anar.

Det som gäller när vi ber är inte kroppens position utan hjärtats.

Jag har läst sista sidan i bibeln. Det kommer att sluta väl.

Billy Graham (1928-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-19 17:27 #32 av: Woodland

Syndens bruk tar bort känslan för den och världens riktlinje tar bort dess skam.

Den största Guds dom i denna värld är förhärdningen av människans hjärtan.

Låt ingen låtsas att frukta synd som inte också är rädd för frestelsen. Dessa två är för nära förbundna för att åtskiljas. Han som förtjusas av roten hatar inte verkligen frukten.

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-20 11:51 #33 av: Woodland

Människan har endast två problem: han är fördömd i sin synd och han har ingen makt över synd.

Frälsning är ett övernaturligt Guds verk. Om det inte finns makt över synden i den troendes liv, är han troligtvis inte troende.

Paul Washer (1961- )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-21 08:08 #34 av: Woodland

Han som springer ifrån Gud på morgonen kommer knappast finna honom resten av dagen. 


Vårt sinne ofta vaknar när vi sover och Gud kan talar till det antingen i ord, ordspråk, tecken och liknelse likväl som om man var vaken.

John Bunyan (1628-1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-22 08:27 #35 av: Woodland

I bön akta dig över allt annat för att begränsa Gud, inte endast genom otro men genom att inbilla dig att du vet vad han kan göra.

Bön är ingen monolog utan en dialog. Guds röst i gensvar till min är dess viktigaste del.
Andrew Murray (1828-1917)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-23 16:44 #36 av: Woodland

Kristendomen har stått stabil så som jag måste göra. Doktrinerna ändras inte. Förståelsen av vad det betyder att vandra med Gud förändras inte. Tillbedjans verklighet ändras inte, inte i hjärtat iallafall. Så kristendomen verkar har kört fast.  


J.I. Packer  (1926 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-24 15:06 #37 av: Woodland

Du föds, Du lider. Du dör. Lyckligtvis finns ett kryphål.

Förmoda att du kunde vinna allt i hela världen men förlora din själ. Är det värt det?

Billy Graham  (1918 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-26 23:20 #38 av: Woodland

Utan absoluter uppenbarade utifrån av Gud själv är vi kvar utan roder i ett hav av motstridiga idéer om seder, rättvisa, rätt och fel, utfärdade från en mångfald egensinniga tänkare.

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-28 12:41 #39 av: Woodland

Att göra en silkesvante från ett gris öron eller få blod ur en sten är ett barnlek jämfört vid att få tro ur ett hjärta som är ytterst fientligt och utan den.  

John Gertsner  (1914-1996)

Att vara kända av Gud i förväg, försynen, kallelsen, rättfärdigrörelsen - den Gyllene Kedjans* slutmålet är förhärligande.   *(Rom.8: 29-30)

R.C. Sproul   (1939-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-29 13:51 #40 av: Woodland

Förväxla inte gärning och frukt. Det kan finnas en hel del arbete för Kristus som inte är en frukt av den himmelska vinranka.

Den enda sanna ödmjukhet som vi verkligen äger är inte det vi visar Gud i bön utan den vi bär med oss i vardagsbeteendet.

Andrew Murray (1828-1917)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-30 09:06 #41 av: Woodland

Jesus har själv genomgått  hela den mänskliga erfarenheten, från familjelivets triviala irritationer och hårt arbetes krampaktiga restriktioner och brist på pengar till de värsta fasor av smärta och förödmjukelse, nederlag, förtvivlan och död. Som människa levde han rollen fullt ut. Han föddes i fattigdom och dog i vanära och ansåg det helt värt besväret.

Dorothy Sayers (1893-1957)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-01 23:11 #42 av: Woodland

Mänsklig frälsning kräver gudomliga utlämnade sanningar som överträffar förståndet. 

Eftersom vi inte kan veta vad Gud är, utan endast det han inte är, kan vi inte begrunda hur han är, utan endast hur han inte är.

Thomas Aquinas (1225-1274)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-02 13:00 #43 av: Woodland

Mitt råd till en nygift man är ingenting mer än “Ni män älska era hustrur” och “såsom Kristus älskat församlingen.” Glöm aldrig att ni är Kristus representanter genom att betjäna era fruar. 

Det finns två grundläggande bibliska restriktioner på äktenskap: # 1 Hon bör gifta sig med en man. #2 Han bör vara kristen.

 J.I. Packer  (1926 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-04 13:52 #44 av: Woodland

När en man verkligen ser sig själv vet han att ingen kan säga något om honom som är för dålig.

Vi får aldrig se någon synd i vårt tidigare liv på något sätt utom det som får oss att prisa Gud och att lovsjunga hans nåd i Kristus Jesus.


Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-05 11:18 #45 av: Woodland

Att klaga på att människan mäter Gud genom sin egen erfarenhet är ett slöseri med tid; människan mäter allting genom sin egen erfarenhet; han har ingen annan måttstock.

Dorothy Sayers (1893-1957)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-06 23:26 #46 av: Woodland

Den fysiska rösten vi använder i bön behöver inte vara stor eller häpnadsväckande; även om vi inte upphöjer något stort skrik eller rop, kommer Gud att höra oss.

Origen (185-254)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-08 15:16 #47 av: Woodland

Vad finner vi att Gud gör när det gäller denna angelägenhet av synd och ondska? Gud avskaffade inte ondskans faktum; han förvandlade den. Han stoppade inte korsfästelsen; han uppstod från de döda.

Dorothy Sayers (1893-1957)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-09 17:51 #48 av: Woodland

Gud har ingen mer dyrbar gåva till en kyrkan eller en tidsålder än en man som lever som ett förkroppsligande av hans vilja och som inspirerar andra runt honom med tron av det nåd kan åstadkomma.

Andrew Murray (1828-1917)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-10 19:49 #49 av: Woodland

Högmod gjorde änglar till djävular; ödmjukhet gör män till änglar.  

Det finns inget helgon utan ett förflutet, ingen syndare utan en framtid.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-11 20:20 #50 av: Woodland

Jesus Kristus är spegeln i vilken Gud ser us när han vill finna oss acceptabla till sig själv.

Likväl från vår sida är han spegeln som vi måste kasta våra ögon på och ser när vi tänka att komma till kunskapen om vår utkorelsen.

George Whitfield (1714-1770 i ett brev till John Wesley)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-12 12:02 #51 av: Woodland

Jag är djupt tacksam till Gud att han inte gav mig vissa saker som jag bad om och att han stängde vissa dörrar i ansiktet på mig.

Det mesta av missnöjet i ditt liv beror på att du lyssnar på dig själv istället för att tala med dig själv.
Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-14 19:34 #52 av: Woodland

Frälsning är inte främst ett beslut men ett övernaturlig Guds verk.

Gud skapade utav intet- ex nihilo. När en människa frälsas är det ett större verk än när Gud skapade universum. Gud omskapar människan av usel "materia."* Han tar ett korrupt ting och omvandlar den. (*på det andliga planet)

Paul Washer (1961 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-16 22:57 #53 av: Woodland

"..som dina dagar din kraft"  5 Moseboken 33:25

O! Hur ofta har Guds folk letts till att förhärliga sig i sina svagheter och triumfera i sina lidanden, eftersom Kristi kraft då vilar ännu rikligare över dem. Styrkan som prövningens timme för med sig gör ofta den kristne till ett under för sig själv.

 John MacDuff (1818-1895)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-17 22:13 #54 av: Woodland

Enligt kyrkan är den sjätte dödliga synden apati eller lathet. I denna värld kallas den tolerans men i helvetet kallas den förtvivlan... synden som inte tror på någonting, inte bryr sig om någonting, inte söker att kunna någonting, som aldrig ingriper i någonting, inte njuter av någonting, inte hatar någonting, inte finner mening i någonting, inte lever för någonting och förblir vid liv endast därför att det inte finns någonting för vilket den vill dö. 


Dorothy Sayers (1893-1957) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-18 15:57 #55 av: Woodland

I evangeliet finner jag sinnestillfredsställelse som jag inte finner någon annanstans. Det finns inget problem i mitt liv som inte evangeliet behandlar och besvarar. Jag finner intellektuell vila och svar på alla mina frågor. Och, pris ske Gud, tillfredsställs mitt hjärta och mina önskningar också. 

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-19 18:20 #56 av: Woodland

Det är bättre i bönen att ha hjärtat med utan ord än ord utan hjärtan.
De bästa bönerna har ofta fler suckar än ord.
Be ofta för bön är en sköld för själen, ett offer till Gud och ett gissel för Satan.

Paul Bunyan  (1628-1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-21 10:57 #57 av: Woodland

Huset byggt på sanden kanske ofta byggs högre, har fler vackra räcken och tinnar, fönster och ornament än det som byggs på klippan; men alla gåvor och förmåner motsvarar inte en ynnest.

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-22 00:31 #58 av: Woodland

Beviset för den nya födseln är en ny skapelse.  Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Du frågar mig, “Broder Paul, kan kristna synda?” Ja, det kan de. “Kan de begå avskyvärda synder?” Ja, det kan men de kan inte stanna i en sådan livsstil.


Paul Washer (1961 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-23 08:55 #59 av: Woodland

Tro är en villighet att underordnar sig  de bibliska begränsningar. Tron är en villighet att inte ställa frågor om det som inte är uppenbarade i bibeln. Tro innebär att en man är beredd att säga "OK, jag tar emot allt som är ges och jag vill inte veta mer än det som är uppenbarade och skall inte gå bortom det. Jag är nöjd med uppenbarelsen.”

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899 - 1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-24 13:26 #60 av: Woodland

I tider av lidande möter vi oftast de ljuvaste upplevelser av Guds kärlek.

Om vi inte har lugnt i sinnet, kommer yttre komfort att göra något mer för oss än en glassko på en giktbruten fot.

John Bunyan (1628-1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-26 14:28 #61 av: Woodland

En påminnelse för den fattige om sin sanna position i Kristus:

"Låt honom komma ihåg att han är en prins och förhärliga sig i det. Han är en prins på väg till sitt rike, resande på ojämna vägar bestående av många svårigheter, lidande av hunger, kyla och trötthet, och de människor bland vilka han reser vet ingenting om hans storhet. Men han vet; låt honom glädje sig över sin förnäma position."

Robert William Dale (1829 - 1895)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-27 23:14 #62 av: Woodland

Inget Gudsbarn syndar till den graden att han inte kan förlåtas.

Han som är nere behöver inte vara rädd för att falla; han som är låg inga stolthet. Han som är ödmjuk har Gud alltid som ledsagare.
John Bunyan (1628-1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-28 19:59 #63 av: Woodland

Bön är en Guds förordning som en själ måste förutsätta med på denna sida härligheten.

Bön öppnar hjärtat till Gud och är sättet genom vilken själen, fastän tom, är fylld med Gud.

John Bunyan (1628-1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-29 22:29 #64 av: Woodland

Akta små synder.

Det bästa bön jag någonsin bett hade nog med synd att fördöma hela världen.

En förnuftig tacksägelse för mottagna barmhärtighet är en mäktig bön i Guds Ande. Det förmår obeskrivlig med Gud.

John Bunyan (1628-1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-12-30 23:06 #65 av: Woodland

Tro är en villighet att underordna sig de bibliska begränsningarna. Tro är en villighet att inte ställa frågor om sådant som inte är uppenbarat i bibeln. Tro innebär att en man är beredd att säga "OK, jag tar emot allt som är givet och jag vill inte veta mer än det som är uppenbarat och kommer inte att gå bortom det. Jag är nöjd med uppenbarelsen.”

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899 - 1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-01 08:47 #66 av: Woodland

Kristus är den store fredsmäklaren men innan fred för han krig. Där ljuset kommer måste mörkret dra sig undan. Där sanningen är måste lögnen fly; eller, om den förblir, måste det finnas en sträng konflikt, för sanning kan inte och kommer inte sänka sin standard och lögnen måste stampas ut.

Charles Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-02 17:32 #67 av: Woodland

Johannes Döparen hörde att Jesus botade sjuka och han förväntade sig någon som skulle döpa med eld. (Jesaja 35 och 61). Jesus svarar: "Om jag genom Guds Ande och Guds finger driver ut demoner då har Guds rike kommit till er..." 

Jesu mirakel verkar överlag som en försmak av riket då det inte kommer bli någon mer sjukdom och tårar kommer att torkas bort från våra ögon. Ett mirakel för någon är för oss alla eftersom det är en påminnelse om riket som skall komma. 

Craig S. Keener (1960 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-03 17:01 #68 av: Woodland

Ett bekymmer som är för litet att förvandlas till en bön är för litet att förvandlas till en börda.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-05 08:32 #69 av: Woodland

Man kan ge utan att älska men man kan inte älska utan att ge. 

Amy Carmichael (1867-1951)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-06 22:39 #70 av: Woodland

Hopp fyller den drabbade själen med en sådan inre glädje och tröst att den kan skratta medan tårar är i ögat, sucka och sjunga allt i ett andetag. Det kallas "vårt hopp som vi berömmer oss av."

William Gurnall (1617 - 1679)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-08 10:26 #71 av: Woodland

Oro är ett kretslopp av ineffektiva tankar som snurrar runt rädslans mitt. 

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-11 11:25 #72 av: Woodland

Oro tömmer inte morgondagens sorger. Den tömmer dagens styrka.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-12 23:01 #73 av: Woodland

Vi fruktar män så mycket, eftersom vi fruktar Gud så lite. En rädsla botar den andra. När mannens skräck skrämmer dig, vänd dina tankar till Guds vrede.

George Whitefield (1714-1770) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-14 09:22 #74 av: Woodland

Oro är som en gungstol; den håller dig i rörelse men tar dig ingenstans.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-15 23:25 #75 av: Woodland

Angående Efesierbrevet 2:10 - Herren belönar sitt folk för deras goda gärningar inte på grund av deras rättfärdighet men endast av hans fria nåd och av hänsyn till hans älskade Son i vilken han valde dem.  

Martin Bucer (1491-1551)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-17 19:28 #76 av: Woodland

Viss kunskap är för tung... du kan inte bära den... din Fader kommer bära den tills du förmår.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-18 18:35 #77 av: Woodland

En sann tro på Jesus Kristus kommer inte tillåta oss att vara sysslolösa. Nej, det är en aktiv, livlig, rastlös princip. Den fyller hjärtat så att det inte kan vara lättat tills dess att det gör något för Jesus Kristus. 

George Whitfield 1714-1770

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-20 15:22 #78 av: Woodland

Den mest patetiska personen i världen är den som har syn men saknar vision.

Hellen Keller  (1880-1968)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-23 10:56 #79 av: Woodland

Det är ren blasfemi att tala om gärningar i Guds närvaro.

Jacques Lefèvre d'Étaples  (1455 - 1536)  [Frankrikes "Martin Luther"]

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-25 08:19 #80 av: Woodland

Vet du det som gör mest ont? Det är kärlek. Kärlek är den starkaste kraften i världen, och det smärtar när den blockeras. Det finns två saker vi kan göra när detta händer. Vi kan döda den så den slutar smärta, men då dör naturligtvis en del av oss också. Eller kan vi be Gud att öppna upp en annan väg för kärleken att färdas.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-25 22:31 #81 av: Woodland

Hur ljuv är vilan efter trötthet! Hur ljuv kommer himlen vara när vår resa avslutas.

Åh låt oss ständigt hålla tron aktiv tills dess att den helt uppslukas i den gränslösa ocean av Guds ansiktes skönhet.

George Whitfield   1714-1770

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-27 08:15 #82 av: Woodland

Tro ser det osynliga, tror det otroliga och mottager det omöjliga. 

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-28 22:18 #83 av: Woodland

Bönen är själens mest suveräna prestation och vi är i vårt högsta och största tillstånd när vi är i bön.

Dr. Martin Lloyd-Jones ((1899 - 1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-29 16:29 #84 av: Woodland

Gud som skapade, namnger och räknar himlens stjärnor räknar också mina hårstrån. Han uppmärksammar väldigt stora saker och väldigt små. Det som betyder något för mig betyder något för honom, och detta förvandlar mitt liv.

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-30 16:36 #85 av: Woodland

Gud älskar varje en av oss som om vi var den ende som fanns
Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-31 16:41 #86 av: Woodland

Om inte vi bildar vanan av att gå till bibeln i ljusa stunder likväl som i mörka kan vi inte helt ge ett gensvar till dess tröst eftersom vi saknar balans mellan ljus och mörker.
Hellen Keller  (1880-1968)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-01 19:09 #87 av: Woodland

Sannerligen är hopp helgonets täcke som han sveper om sig när hans somnar in och kroppen  läggs  i graven:  "min kropp ," säger David "skall vila i det hoppet.”

William Gurnall (1617 - 1679)      

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-02 22:49 #88 av: Woodland

Självömkan är vår värsta fiende och om vi ger efter för den kan vi aldrig göra någonting vist i denna värld.

Helen Keller (1880-1968)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-04 22:13 #89 av: Woodland

Hela den kristnes livet bör vara ingenting annat än lov och tacksägelse till Gud. Vi bör varken äta eller sova förutom att äta för Gud och sova för Gud och arbeta för Gud och tala med Gud. Gör allt till Guds ära och pris.

Richard Sibbes (1577-1635)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-06 13:45 #90 av: Woodland

Du kan inte älska Jesus utan att älska det judiska folket.
Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-08 08:21 #91 av: Woodland

Detta är ett liv av tro, för Gud kommer att pröva sanningen av vår tro så att världen må se att Gud har sådana tjänare som vill lita blott på hans ord.

Richard Sibbes  (1577-1635)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-09 08:40 #92 av: Woodland

Kärlek är större än väggarna som stänger inne den.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-10 12:44 #93 av: Woodland

Mannen som är ödmjuk är inte känslig angående sig själv. Han ser inte alltid efter sig själv och sina egna intressen. Han är inte alltid på defensiven... Att vara verkligen ödmjuk betyder att vi inte längre skyddar oss själva därför att vi ser att det inte finns någonting värt att skydda... Mannen som verkligen är ödmjuk ömkar inte sig själv, han är aldrig ledsen för sig själv. Han talar inte till sig och säger "Du har en hård tid, hur otrevliga dessa människor är därför att de inte förstår dig."

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-11 14:59 #94 av: Woodland

Det faktum att jag är en kvinna gör mig inte till en annan typ av kristen. Men faktumet att jag är en kristen gör mig till en annan sorts kvinna.

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-12 08:31 #95 av: Woodland

Var mycket försiktig om du orsakar en kvinnas gråt eftersom Gud räknar hennes tårar. Kvinnan kom ut ur en mans revben: inte från hans fötter för att förtrampas, inte från hans huvud för att vara överlägsen, men från sidan som en jämlik, under armen för att skyddas och bredvid hjärtat för att älskas.

Hebreiska Talmud

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-13 14:01 #96 av: Woodland

Det finns två jämställda och motsatta fel i vilka vår ras kan falla gällande de onda andarna. En är att förneka deras existens. Den andra är att tro och samtidigt känna en överdriven och osunt intresse för dem. De själva är lika nöjda med både positionerna och hälsar en materialist eller trollkarl med samma glädje. 

 C.S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-14 16:54 #97 av: Woodland

Erfarenhet har lärt mig att Herden är mycket mer villig att visa hans får stigen än fåren är att följa honom. Han är oändligt barmhärtig, tålmodig, öm och kärleksfull. Om vi,  hans dumma och egensinniga får,  verkligen vill bli ledda kommer vi ovillkorligen bli ledda. Det är jag säker på. 

 Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-16 09:04 #98 av: Woodland

Det finns ingen neutral mark i universum. Gud gör anspråk på varje kvadrattum, varje halv sekund, och Satan gör motanspråk på desamma.

C.S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-17 07:54 #99 av: Woodland

Känner du dig ofta som torr mark, oförmögen att producera någonting värdefullt? Det gör jag. När jag är i behov av förfriskningar är det inte lätt att tänka på andras behov.  Men jag har funnit att om, i stället för att be för min egen bekvämlighet och tillfredsställelse, ber Herren att möjliggöra för mig att ge till andra, så händer ofta en fantastisk sak. Mina egna behov uppfylls underbart. Förfriskning kommer på ett sätt jag aldrig skulle ha tänkt på, både för andra och sedan, för övrigt, för mig själv. 

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-18 10:15 #100 av: Woodland

Såsom skriften själv noterar återställer Gud ibland det vandrande fåret. Detta är dock inte en förevändning för att vara en andlig våghals--för alla som går på villovägar återvänder inte till  fårfållan.

Steve Hays 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-19 08:25 #101 av: Woodland

Det finns inget som är värt att leva för om det inte också är värt att dö för.

  Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-20 12:37 #102 av: Woodland

Det finns kristna som plågas av tvekan och rädsla och som finner det svårt att koppla av i tilliten att Gud äger den högsta kontrollen, att --"här nere råder hans eviga armar". (5 Moseboken 33:27). För dem är försäkran i Johannes 10:27-29 och Romarbrevet 8:28-39 den viktigaste undervisningen som kan ges. Det är ett stöd för de rädda.

Men för andra är faran inte tvivel utan självtillit. Trögheten Hebreerbrevets författare märkte i sina läsare antyder en brist på allvarliga andliga bekymmer. Folk som glider in i en sådan attityd behöver tvärt rättas till. Och herden varnar för detta i  Hebreerbrevet 6:4-8. Det är ett varningsskott för de obekymrade.

Richard Thomas France (1938-2012)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-21 20:05 #103 av: Woodland

Du kommer finna det nödvändigt att släppa saker av den enkla orsaken att de är för tunga.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-22 15:50 #104 av: Woodland

Om du påstår att din religion leder till Kristus är det en förnekelse av Kristus. Den kristna religionen börjar och slutar med Kristus. Han är huvudet, han är hjärtat, han är centrumet, och utan honom finns ingenting. 

Dr. Martin Lloyd-Jones ((1899 - 1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-23 21:51 #105 av: Woodland

Sakerna vi älskar berättar vad vi är.

Thomas Aquinas (1225-1274)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-25 18:28 #106 av: Woodland

Ditt liv är kort, dina plikter flera, din hjälp stor och din belöning säker. För denna skull svik inte, håll ut och håll ingång i ditt sätt att göra gott och himlen kommer att gottgöra för allt.  

Thomas Brooks  (1608-1680)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-26 15:53 #107 av: Woodland

Vad helst som försvagar ditt förstånd,  förminskar ditt samvetes ömhet, fördunklar din förnimmelse av Gud, drar bort din glädje i andliga saker, vad helst ökar kroppens dominans över sinnet, denna sak är synd för dig oavsett hur oskyldig den må verka vara i sig själv.

Susanna Wesley (1669-1741)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-27 20:11 #108 av: Woodland

Av all kunskap som vi någonsin kan förvärva är kunskapen om Gud och om oss själva de viktigaste.

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-28 17:31 #109 av: Woodland

Ge aldrig upp för det är just på den platsen och vid det tillfället som strömmen kommer att vända. 

Harriet Beecher Stowe (1811 - 1896)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-02-29 17:32 #110 av: Woodland

Kärlek måste föregå hat, och ingenting är hatat förutom det som är motsatsen till en lämplig sak som är älskad. Och därför orsakar kärlek varje fall av hat.

Thomas Aquinas (1225-1274)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-01 10:24 #111 av: Woodland

Om vi vill förbättra framtiden måste vi oroa nuet.

Catherine Booth (1829-1890)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-03 16:39 #112 av: Woodland

Ingen förändras förrän de blivit avslöjade att ha fel. 

Vad har hänt med att avsiktligt stöta folk som har fel? Måste jag påpeka att Jesus var den mest kränkande människa som gått här på jorden? För varje allvarlig sanning måste etableras genom att exponera fel.  

John MacArthur (1939 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-04 07:47 #113 av: Woodland

Hur lite kan åstadkommas under fruktans ande!

Florence Nightingale (1820-1910)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-06 09:49 #114 av: Woodland

Om kaptenens högsta syfte var att bevara sitt skepp skulle han hålla den i hamnen för evigt.

Thomas Aquinas (1225-1274)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-07 07:15 #115 av: Woodland

Evangelium presenterar Jesus Kristus, inte som ett sanningssystem att mottas i sinnet såsom jag skulle göra med ett filosofiskt system eller astronomi, utan som en verklig, levande, mäktig Frälsare förmögen att frälsa mig nu. 

Catherine Booth (1829-1890)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-08 10:19 #116 av: Woodland

Irrlärarna var aldrig oärliga män. De var felaktiga män. De bör inte tänkas vara män som avsiktligt ämnade att göra fel och undervisa någonting som är fel. De var några av de mest uppriktiga män som kyrkan har känt till. Vad var fel med dem? Deras problem var detta: de hade utvecklat en teori och de var nöjda med den; sedan gick det till bibeln med denna teori och verkade finna den överallt. 

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899 - 1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-09 08:43 #117 av: Woodland

Det är kanske inte underligt att kvinnorna var de första vid krubban och de sista vid korset. De hade aldrig känt en man som denne Man - det har aldrig funnits en sådan. En profet och lärare som aldrig smickrade, lirkade eller talade nedlåtande; som aldrig skämtade om dem och aldrig behandlade dem som "Kvinnor, Gud hjälpe oss!" eller "Damerna, Gud välsigna dem!" Som tillrättavisade utan att gnälla och prisade utan nedlåtande. Som tog deras frågor och argument på allvar och som aldrig kartlade sin sfär för dem, aldrig uppmanade dem att vara feminina eller hånade dem för att vara kvinnor, aldrig hyste något agg mot dem och aldrig hade någon orolig manlig värdighet att försvara. Han som bemötte dem som han fann dem och var helt icke-självmedveten. Det finns ingen handling, ingen predikan, ingen liknelse i hela evangeliet som lånar sin bitterhet från kvinnliga konstigheter. Ingen skulle kunna gissa från Jesu  ord och gärningar att det fanns något "konstigt" med kvinnans natur.  

Dorothy Sayers (1893-1957)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-10 18:23 #118 av: Woodland

Det är det enda sättet att rätt förstå bilden av de falska profeterna. Den falska profeten är en man som inte har någon "trång port" eller "smal väg" i sitt evangelium. Han har ingenting som är kränkande för den naturliga människan; han behagar alla.

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899 - 1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-11 12:02 #119 av: Woodland

Vad menas med begreppet "hjärtat"? Enligt den allmänna användningen av termen  i skrifterna innebär hjärtat centrumet av personligheten. Det betyder inte bara centrumet för sinnesrörelserna och känslorna.   

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899 - 1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-12 16:42 #120 av: Woodland

Idag vet jag att sådana minne är nyckeln inte till det förflutna utan till framtiden. Jag vet att våra livs erfarenheter, när vi låter Gud använda dem, blir en mystisk och perfekt förberedelse för arbetet han kommer ge oss att utföra. Detta är vad det förflutna är till för! Varje erfarenhet Gud ger oss, varje person han sätter i våra liv är den perfekta förberedelsen för framtiden som bara han kan se.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-13 08:21 #121 av: Woodland

När du läser skriften på detta viset (det spelar ingen roll om du har läst mycket eller lite), om en vers sticker ut och du känner dig träffad eller gripen fortsätt inte med att läsa. Stanna omedelbart upp och lyssna på den versen. Den talar till dig, så lyssna och tala till den. Stanna upp med att läsa och  arbeta med detta uttryck som har drabbat dig på detta viset.

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-14 11:17 #122 av: Woodland

Och vår kloka Fader i himlen vet när vi kommer att behöva saker också. Springa  inte före honom."

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-15 13:06 #123 av: Woodland

Se under tiden till att din tro frambringar lydnad, så kommer Gud i sinom tid att få den att frambringa fred. 

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-16 11:01 #124 av: Woodland

"Var aldrig rädd att anförtro en okänd framtid till en känd Gud."

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-17 20:00 #125 av: Woodland

När rikedomar går förlorade förloras ingenting; när hälsa är förlorad, förloras något; när karaktären går förlorad förloras allt.

John Bunyan (1628-1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-18 13:55 #126 av: Woodland

"Är bön din ratt eller ditt reservdäck?” 

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-20 17:14 #127 av: Woodland

Gud kan inte ge oss lycka och frid avskilt från honom, därför att de inte finns där. Det finns ingenting sådant.

C.S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-21 08:33 #128 av: Woodland

Bättre att upplysa än att endast skina, att frambära uttänkta sanningar än att endast begrunda. 

Thomas Aquinas (1225-1274)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-22 11:04 #129 av: Woodland

"Bry dig inte om att ge Gud instruktioner, utan rapportera bara för tjänst."

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-23 07:40 #130 av: Woodland

Tårar fälld för sig själv är svaghets tårar men tårar som fälls för andra är en tecken på styrka. 

Billy Graham (1918 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-25 13:08 #131 av: Woodland

Den som glömmer sin vän är otacksamma mot honom; ; men den som glömmer sin Frälsare är obarmhärtig mot sig själv.

John Bunyan (1628-1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-26 08:10 #132 av: Woodland

Strävar du efter att utföra stora ting? Börja med de små.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-27 15:19 #133 av: Woodland

Högmod är den värsta giftormen i hjärtat. Den är den första synden som någonsin steg in i universum, den ligger längst ner av alla i syndens byggnadsgrund, och är, i sitt sätt att agera, den mest hemliga, svekfulla och icke sökbara av alla lustar.

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-28 16:30 #134 av: Woodland

Högmod är beredd att beblanda sig med allting och ingenting är så hatfyllt mot Gud, motsatt till evangeliets ande eller av så farlig konsekvens. Och det finns inte någon annan synd som i så stor grad släpper in djävulen i den troendes hjärta och utsätter dem för hans bländverk. Jag har sett detta vid många tillfällen och även i högt ansedda troende. 

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-29 08:34 #135 av: Woodland

Fienden har kommit in genom denna dörr kort efter en utomordentlig upplevelse och extraordinär gemenskap med Gud och har olyckligt nog lett dem på avvägar till dess att Gud i barmhärtighet har öppnat deras ögon och befriat dem. Och efteråt har de själva blivit varse att det var högmod som förrådde dem.  

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-30 10:07 #136 av: Woodland

Om du söker vägen vilken du bör vandra ta då Kristus, för han är i sig själv vägen. 

Thomas Aquinas (1225-1274)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-01 10:38 #137 av: Woodland

Människan har två stora andliga behov. En är förlåtelse och den andra är godhet.

Billy Graham  (1918 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-02 11:04 #138 av: Woodland

Den kristne är inte ytlig på något vis men är fundamentalt allvarlig och fundamentalt glad.  Du ser, den kristnes glädje är en helig glädje... dennes lycka är en allvarlig lycka... det är en helig glädje. Det är en helig glädje, det är en allvarlig glädje; så att även om han är allvarlig och nykter och förståndig, är han aldrig kall och avskräckande. 

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-03 18:02 #139 av: Woodland

När kyrkan är absolut annorlunda från världen, det är då hon lockar den. Det är då som världen tvingas lyssna till hennes meddelande, även om den till att börja med må hata det.

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-04 16:54 #140 av: Woodland

"Det första steget på vägen till segern är att identifiera fienden."

Corrie Ten Boom (1892 - 1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-05 08:46 #141 av: Woodland

Välordnad egenkärlek är rätt och naturlig.

Thomas Aquinas (1225-1274)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-06 10:43 #142 av: Woodland

"Gud tar våra synder - förflutna, nutida och framtida, och dumpar dem i glömskans hav och sätter upp en skylt som säger INGET FISKE TILLÅTET.”

Corrie Ten Boom (1892 - 1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-07 08:14 #143 av: Woodland

De  sade att de inte kände att de var tillräcklig bra. Vad är det med dem? De vände blicken inom sig själva istället för mot Kristi perfekta och färdiga verk. Du ser på dig själv och, naturligtvis, blir du olycklig för där inne finns svarthet och mörker. När det bästa helgonet ser på sig själv blir denne olycklig. Han ser saker som inte borde vara där. Och om du och jag tillbringar hela vår tid med att se inåt kommer vi stanna  kvar i eländet och förlora vår glädje. 

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-08 16:40 #144 av: Woodland

forts. 

Självrannsakan är okej men introspektion är dåligt. Låt oss göra distinktionen mellan dessa två saker. Vi kan undersöka oss själva i ljuset av skriften, och om vi gör det kommer vi drivas till Kristus. Men en man med introspektion ser på sig själv, och fortsätter att göra det, och vägrar att vara nöjd förrän han gör sig av med de brister som finns kvar.  Åh, den tragedi att vi skulle titta inom oss själva istället för på honom som kan göra oss fria. 

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-10 18:06 #145 av: Woodland

Du kan aldrig veta att Kristus är allt du behöver, tills dess att Kristus är allt du har.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-11 09:01 #146 av: Woodland

Gud är mer intresserad av din framtid och relationer än du är.

Billy Graham  (1918 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-13 18:37 #147 av: Woodland

Det enda som helgelse förstör är det som vill förstöra oss.

William Jenykn (1613-1685)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-14 22:33 #148 av: Woodland

Håll allt i dina händer lättvindigt, annars gör det ont när Gud bänder dina fingrar öppna.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-15 11:05 #149 av: Woodland

Ingenting kan medför en sann trygghetskänsla i hemmet som sann kärlek.

Billy Graham  (1918 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-16 09:41 #150 av: Woodland

Evangeliet gör att jag, tillsammans med Aposteln Paulus, kan säga: "Jag är övertygad om" -- vilket betyder "jag är viss" -- att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,  höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. (Romarbrevet 8:38-39) Det är fullkomlig vila som är oberoende av omständigheter; det är att vara lugn mitt i stormen. 

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-18 07:33 #151 av: Woodland

"Om djävulen inte kan göra oss onda,  kommer han göra oss upptagna."

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-19 09:01 #152 av: Woodland

Kristus är nationernas önskan , änglarnas glädje,  Faderns fröjd. Vilken tröst då måste den själen fyllas med, som innehar honom i all evighet !

John Bunyan (1628-1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-20 13:12 #153 av: Woodland

Förlåtelse är en viljeakt, och viljan kan fungera oberoende av hjärtats temperatur.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-21 09:07 #154 av: Woodland

Den farligaste saken i världen är synden av självtillit och dvalan av världslighet.

John Piper (1946 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-22 22:28 #155 av: Woodland

Det finns ingen panik i himlen! Gud har inga problem, bara planer.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-23 11:48 #156 av: Woodland

Lär dig att i bekännelsen vara ärlig med Gud. Ge inte vackra namn till vidriga synder. Kalla dem vad du vill, men de doftar inte bättre för det.

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-25 08:07 #157 av: Woodland

Med Jesus kvarstår det bästa även i våra mörkaste stunder, och det allra bästa är ännu att komma...

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-26 11:02 #158 av: Woodland

Det är inget fel i att en man äger rikedomar. Felet uppstår när rikedomar äger mannen. 

Billy Graham (1918 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-28 00:01 #159 av: Woodland

Det är värre än lönlöst för kristna att tala om vikten av kristen moralitet om de inte är beredda att ta sin stans på den kristna teologins fundament. Det är lögn att säga att dogm är betydelselös - den är av ytterst vikt.  

Dorothy Sayers (1893-1957) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-29 22:17 #160 av: Woodland

Oavsett vad som mottas är det mottaget i enlighet med naturen hos mottagaren.

Thomas Aquinas (1225-1274)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-05-02 08:28 #161 av: Woodland

Måttet på ett liv är, trots allt, inte dess varaktighet utan dess bidrag.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-05-03 08:22 #162 av: Woodland

En villighet att absolut tro varje löfte, att tveklöst lyda varje befallning, att helt och fullt stå i Guds vilja, är bibelstudiums enda sanna ande.   

Andrew Murray (1828-1917)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-05-04 21:35 #163 av: Woodland

Nu vet jag i min erfarenhet att Jesu ljus är starkare än det största mörkret.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-05-07 06:38 #164 av: Woodland

Att fullt följa innebär att be mycket.

Andrew Murray (1828-1917)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-05-10 09:38 #165 av: Woodland

Det är inte min förmåga utan mitt gensvar på Guds förmåga som räknas.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-05-12 17:25 #166 av: Woodland

Om det andliga livet är friskt under den fulla kraften av den helige Ande, kommer oavbruten bön att vara naturligt.  

Andrew Murray (1828-1917)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-05-14 08:01 #167 av: Woodland

Måttet på ett liv är, trots allt, inte dess varaktighet utan dess bidrag.

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-05-17 15:44 #168 av: Woodland

Världen frågar "Vad äger han?" Kristus frågar, "Hur använder han det?”

Andrew Murray (1828-1917)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-05-20 12:37 #169 av: Woodland

Gud har lovat förlåtelse för din syndaånger men han har inte lovat morgondagen för din förhalning.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.