2015-05-13 18:13 #0 av: Woodland

De var nu samlade med Jesus på Olivberget, det berg som Messias skulle komma till enligt profeterna. Om det skulle ske såsom de önskade så måste han väl nu meddela vilka planer han hade. De frågade honom rakt ut om det nu var dags att skrida till verket. Men ännu en gång gjorde Herren dem besvikna.

Den sista delen av berättelsen om Jesu gärning på jorden finns i Apostlagärningarna 1.

Lukas skriver till sin käre vän Teofilus om det han hade varit med om och bevittnat när Jesus gick på jorden, både i evangeliet som bär hans namn, och i fortsättningen som kallas Apostlagärningarna. Lukas var läkare till yrket och en duktig iakttagare. Han skrev: "I min förra skrift1, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus började göra och lära2, fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige Ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt."3

Herren Jesus fortsätter, precis som Fadern, att arbeta genom den helige Ande som kom senare på pingstdagen. Men i vår berättelse har Jesus hittills inte lämnat sina apostlar och de troende. Han var kvar hos dem och visade sig för dem under fyrtio dagar, firade måltider med dem och lärde dem vad de behövde veta. Vi vet att Paulus senare skrev att Herren hade visat sig för Petrus (Kelas), de tolv apostlarna och mer än femhundra bröder på en gång. Jesus besökte sin bror Jakob som vägrade tro att han var Messias.Detta hade Paulus själv fått berättat för sig när han besökte apostlarna efter sin egen omvändelse.

Under hela tiden som Jesus gick på jorden förväntade apostlarna sig att han skulle upprätta sitt rike. Han skulle bli en kung i Israel, kasta ut den romerska ockupationsmakten och apostlarna skulle regera med honom. Det var många som väntade på detta. De väntade inte på en korsfäst ledare som skulle uppstå från de döda. Men det var precis det som hände. Jesus hade kommit för sitt judiska folk men inte bara för dem, utan för hela världen. Hans plan och omfattningen var så oändligt mycket större än ett jordiskt rike. Lärjungarna var fasta i sitt tankesätt. Det är mycket troligt att de  diskuterade sinsemellan om hur riket nu skulle realiseras efter Jesu uppståndelse. Det är klart att en uppstånden Jesus inte hade haft problem att genomföra profeternas löften om att Israel skulle vara stort och regera över världen! Ingen världslig makt kunde motstå honom!

De var nu samlade med Jesus på Olivberget, det berg som Messias skulle komma till enligt profeterna5. Om det skulle ske såsom de önskade så måste han väl nu meddela vilka planer han hade. De frågade honom rakt ut om det nu var dags att skrida till verket. Men ännu en gång gjorde Herren dem besvikna. "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt." Nej, han hade andra planer för dem. De skulle återvända till Jerusalem och vänta. Inte denna gången heller? Än en gång hade Herren överrumplat dem. De hade fått nya order. De tittade på Herren när han sade detta och medan de tittade lyftes han uppåt. De fattade inte vad som höll på att hända. Han lyftes uppåt och ett moln svepte honom från deras åsyn. De stirrade uppåt. De kanske tänkte: Var är han? Kommer han komma ner igen? Tankarna flög genom huvudet på dem men helt plötsligt stod två män i vita kläder framför dem och ställde en självklar fråga: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen?"De hade fått sina order. Det var inte mer än det. Dessa budbärare fortsatte: "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen."6

Javisst, han skulle komma igen! Men exakt när detta skulle ske fick de inte reda på. Med tiden skulle de förstå bättre. De återvände till Jerusalem för att vänta enligt Herrens instruktioner.

Vilken underbar stund det måste har varit i himlen när Jesus återvände till Fadern. Vilken glädje när han i triumf åter igen satte sig på sin plats bredvid honom. Ännu en gång var han klädd i den härlighet som han hade avlagt sig när han steg ner till jorden.7 Och nu har vi en människa och Gud som överstepräst som ber för sitt folk8.  Han har förberett vägen för oss. Jesus som Gud och människa i himlen behöver inte längre bära den fysiska kroppens begränsningarna. Vi vet att alla som är hans skall bli lika honom och vara där han är.10 Jesus triumf på det andliga planet är totalt därför att änglar, furstar och makter har blivit honom underlagda. 11 Han är Konungarnas Konung och Herrarnas Herre. 12  Nästa gång han kommer igen blir det i  sin egenskap som Kung och inte, som första gången, i rollen av "offerlammet".  Han kommer att döma de levande och döda.  13

I och med  Jesus himmelsfärd har vi en Frälsare, Kung, Präst, Ledare, Vän och Domare vid Faderns högra sida. 


1 Lukas evangeliet

2 Alternativ översättning

3 Apostlagärningarna 1:1 

4 1 Korinthierbrevet 15:5-6   Läs gärna artikeln Uppståndelsen

5 Sakaria 14:4

6 Apostlagärningarna 1: 11

 7 Filipperbrevet 2:6-11, Johannes evangeliet 17:5

8 Hebréerbrevet 10:12, 21

9 Hebréerbrevet 10:20

10 1 Johannesbrevet 3:2

11 1 Petrusbrevet 3:22,  Efesierbrevet 1:23

12 Uppenbarelseboken 19:16

13 Uppenbarelseboken 20: 11-15, Apostlagärningar 10:42, 

2 Korinthierbrevet 5: 10