Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Jesus

UPPSTÅNDELSEN

2015-03-16 22:02 #0 av: Woodland

Varför är Jesus uppståndelse så viktig? Därför att det är beviset för att Gud godkände honom. Paulus skrev, Jesus uppståndelse är Guds bekräftelse på att Jesus var hans enfödde, unika Son, att Jesus var vem han sade sig vara --Gud och människa.

Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös...Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder...Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor.  

1 Korintheirbrevet 15:14, 17, 19

INLÄGG INDEX

#0 Döden besegrad

#1 Uppståndelsen i Bibeln och Historieforskning (Tidslinjen)

#2 Den Tomma Graven

#3 Invändningar

#4 Uppståndelsekroppen


Med under och tecken bevisade Herren Jesus sin övernaturliga kraft när han tyglade vinden och vattnet, botade sjuka och uppväckte de döda.1 Han agerade som Fadern och Andens agent. Han är enda vägen till Gud, enda frälsningen från evig förtappelse och den ende som ger evigt liv. I honom finns en framtid och ett hopp.

De fyra evangelierna med Apostlagärningar ger oss fyra ögonvittnesskildringar av händelserna runt Jesus död, uppståndelsen och himmelsfärden. De olika berättelserna är nertecknade och vissa av detaljerna skiljer sig från varandra men skillnaderna är av ingen större vikt för själva händelsen. Dessa skillnader bekräftar istället ärligheten i berättelsen för varje ögonvittnesskildring är utifrån en persons perspektiv: även lärjungarnas trolöshet och svek är noterade.

Jag har skrivit lite om Jesus död på korset och tangerade vid dess djup. Dock var korset endast en del av det stora verket Gud gjorde genom Jesus. Denna ofattbara kärlek till mänskligheten som visas på korset hade kanske varit nog för oss. Men Gud var inte färdig endast med Jesus död; det fanns mer.

Det var aldrig Guds plan att Jesus kropp, så illa tilltygad av misshandel och tortyr som korsfästelsen innebar, skulle ruttna i graven. Flera gånger i bibeln intygas att detta var någonting Gud inte skulle tillåta.2 Jesus som människa dog en riktig fysisk död men i och med att han var Gud kunde inte döden hålla honom kvar. Döden har inte makt över den som är utan synd. 

Han uppstod igen. Han lever idag inte som en ande eller spöke utan med en kropp av "kött och ben"3 som vi kallar en förhärligad kropp. Bibeln berättar att Jesus är den förste som uppstod. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade.Alla de som har sin frälsning i Jesus skall uppstå och ikläs samma sorts kropp som Herrens, förutom spjuthålen i sidan, spikhålen i händerna (handlederna) och fötterna (vristerna). Han är först men inte den siste.

Matteusevangeliet 26-28, Markusevangeliet 14-16, Lukasevangeliet 22-24, Johannesevangeliet 18-21

1 De som Jesus väckte till liv dog igen senare i livet: Jarius dotter, änkans son och Lasarus. 

2 Psalm 16:10, Apostlagärningar 2:27 och 13:35

3 Lukasevangeliet 24:39

4 1 Korinthierbrevet 15:12-23

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-20 08:16 #1 av: Woodland

Uppståndelsen i Bibeln och Historieforskning (Tidslinjen)

Den kritiska hållningen som har florerat bland akademiker: teologer, filosofer och historiker gällande Jesus har förändrats under de sista 50 åren. Enligt en övervägande del av de som sysslar med studier av Nya Testamentet och antikens litteratur, både troende och skeptiker, är det bortom all tvivel att Jesus har levt. Idag anser endast en liten grupp på ytterkanten av det akademiska området att Jesus inte existerade.

Två tredjedelar av Nya Testamentets historiker och filosofer som publicerar i detta område tror att Jesus grav var tom! Kroppslig uppståndelse är det dominerande synsättet bland dessa akademiker. Det har förflyttat sig från att betrakta den tomma graven som en myt till att den tomma graven är tillförlitlig.  Historiker Michael Grant (1914-2004) sade "Efter normala historiska metoder*-graven var tom!" (*utan religiöst inflytande -Woodlands kommentar) Det som bidrog till att ändra attityden var ett verk av Richard Burridge "What Are the Gospels?" 1992 Cambridge University Press. I denna bok visade han att evangelierna hade alla kännetecken av grekisk-romansk biografi βιο.

Aposteln Paulus


De kristna anser att hela Bibeln är Guds ord. Paulus skrev mycket av Nya Testamentet. Anthony Flew en framstående lärare på Oxford och ateist sade "Läs Romarbrevet och se att Paulus hade ett första klassens filosofiskt intellekt."

Skeptiker erkänner 6 till 7 böcker som tillförlitliga. Bland dem Romarbrevet, 1 och 2 Korinthierbrevet, Galaterbrevet, Filipperbrevet, 1 Tessalonikerbrevet och Filemon.   Bart D. Erhman den mest kända skeptikern sade "Dessa är äkta Paulinska brev. Ingen kommer att ge dig problem om ni använder detta material. Är de gudomligt inspirerade? Nej. Paulus var på rätt plats, vid rätt tillfällig, han blev förvandlad av budskapet, han visste vad som skedde och han kände till folk som visste vad som skedde."

Enligt Gary Habermas**, världens främsta forskningsexpert om Jesus uppståndelse är det 12 historiska fakta som de flesta kritiska forskare anser tillförlitliga: 

 1.  Jesus dog genom korsfästelse.

 2.  Han begravdes.

 3.  Hans död orsakade lärjungarnas förtvivlan och förlorat hopp.

 4.  Graven var tom. (mest bestridd)

 5. Lärjungarna upplevde vad de trodde var äkta synliga möten med den uppståndne  Jesus.  

 6.  Lärjungarna omvandlades från tvivlare till frimodiga förkunnare.

 7. Uppståndelsen var det centrala budskapet.

 8.  De predikade budskapet omJesus uppståndelse i Jerusalem.

 9. Kyrkan föddes och växte.

10. Ortodoxa (rätt troende)judar som trodde på Kristus gjorde söndagen till deras gudsjänstdag.

11. Jakob omvändes till tron när han såg den uppståndne Jesus. (Skeptikern Jakob var Jesus halv-bror som trodde att Jesus var tokig i Markusevangeliet 3)

12. Paulus konverterade till tron. (Han var en skeptiker som kom utifrån)

**Det är värt att notera att Habermas sammanställde en lista med mer än 2,300 källor på franska, tyska och engelska där experter har skrivet om uppståndelsen från 1975 till idag.

Dagens forskning har konstaterat att Paulus var en god forskare och lärd person, han var på rätt plats, på rätt tid i historien och kände de rätta personerna.

Tidslinjen

30 efter Kristus -Jesus korsfästelse.

32 efter Kristus -Paulus omvändelse.

35 efter Kristus- Paulus får traditionen från Petrus och Jakob i Jerusalem1 (1 Korinthierbrevet 15:3 används ett tekniskt ord som betyder tradition.)

48 efter Kristus- Paulus återvänder till apostlarna i Jerusalem för att stämma av att de predikade samma sak. 2

51 efter Kristus -Paulus predikar i stadfen Korinth.

55 efter Kristus -Paulus skriver 1 Korinthierbrevet.

Enligt Habermas anser de flesta nutida forskare att Paulus fick evangeliet1 cirka fem år efter korsfästelsen; vissa sätter det så tidigt som tre år och några åtta år. Han tillbringade 15 dagar med Petrus (Kefas)3,4 och kom därifrån med lärjungarnas passionsupplevelser. Dessa var redan i bekännelseform inom månader efter korsfästelsen!

1 1 Korinthierbrevet 15:3-5 evangeliet och vittnen, vers 11 "de andra" syftar på apostlarna.

2 Galaterbrevet 2:1-6

3 1 Korinthierbrevet 15:1-8

4 Galaterbrevet 1:18

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-20 09:48 #2 av: Woodland

Den Tomma Graven
Jesus lades i en grav enligt Paulus.1 Frågan är - Vad hände med kroppen?

I 1 Korinthierbrevet 15 använder Paulus en klasul- kai hoti som betyder "och det" -
"Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att (hoti) Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att (kai hoti) han blev begravd, att ( kai hoti) han uppstod på tredje dagen enligt Skrifternam och att (kai hoti )han visade sig för Kefast (Petrus) och sedan för de tolv."
Paulus ord i sekvens visar en bekännelse i en stylistisk grek form eller credo och att vad (Herren) dog och begravdes kom upp igen. Paulus är klar över den tomma graven.

Hur kan man veta att graven var tom?
1. Vi har Apostlagärningarna 131  och 1 Korinthierbrevet 15.
2. Judarna visste att graven var tom. Det står i den judiska boken "Toledoth Jesu" att Jesus kropp togs bort. Att judarna trodde detta bekräftas av Matteus2 och kyrkofädern Tertullian och Justin Matryren.
3. I samma stad, Jerusalem, där Jesus avrättades predikades en uppstånden frälsare inte långt därefter. Om graven inte var tom hade det inte gått att predika, uppleva väckelsen och förföljelsen därefter.
4. I första århundradet ansågs inte kvinnor trovärdiga vittnen och om man hittade på berättelsen hade man uteslutet detta. Vi kan läsa det  att även när kvinnorna berättade för lärjungarna trodde de inte på dem och uppfattade berättelsen om den uppståndne frälsaren som tomt prat.3


1 Apostlagärningar 13:28-30
2 Matteusevangeliet 28:11-15
3 Lukasevangeliet 24:11

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-20 10:07 #3 av: Woodland

Invändningar

Legend

Jesus död och uppståndelse kan inte vara en legend för Paulus skriver tidigt efter sin omvändelse om dessa händelser. (Se Tidslinjen i # 1) Andra ögonvittnen levde när Paulus skrev 1 Korinthierbrevet 15. Jämför gärna Alexandra den Stores biografier som kom till ungefär 300-400 år efter hans död.

Hallucinationer

Vad vi vet håller inte invändningarna att lärjungarna och Paulus upplevde hallucinationer.  Enligt diagnostiska riktlinjerna upplevs inte sorghallucination i grupp utan av de som är ensamma. I evangeliet läser vi om grupper: kvinnor och män, förtvivlade, inom och utomhus. Hallucinationer är sällsynta och äger rum på grund av droger eller/och kroppsligt fördärv. En illusion är när man ser någonting och tolkar det som någonting annat. En hallucination är när det finns ingen objektiv referens - ingen verklig sak är närvarande.

Omvändelsepyskos

Teorin har framförts att Paulus upplevde en omvändelsepyskos1. Men en sådan är snabb och övergående och orsaker ingen förvandling2 . Teorien om an omvändelsepyskos innebär hörsel och syn hallucinationer och ett Messiaskomplex.

1 Conversion disorder-  engelska

2 Punkt 6 i inlägg #1

Vi har inga bevis för att Paulus ville omvändas innan Apostlagärningar 9 så dessa teorier kan avskrivas.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-20 10:39 #4 av: Woodland

Uppståndelsekroppen

Den uppståndne Kristus var inte ett spöke eller en ande.

1.  Jesus sade att hans kropp var av "kött och ben."1

2.   Kvinnorna fattade om hans fötter vid graven.2

3. Maria Magdala klamrade sig fast vid Jesus.3 På svenska översätts ordet som rör i  "Rör inte vid mig." I de nya engelska översättningar är "klamra" en mer exakt översättning av verben i grekisk presens imperativ. Ordet i original innebär mer än vidrörande.

4. Vi inte har direkt bevis i texten på att Tomas (tvivlaren) verkligen rörde Jesus.4 Men Ignatius som skrev 10 år efter Johannesevangeliet påstod att han gjorde det.

5. Paulus anses av experterna var det bästa ögonvittnet och skrev att när den troende dör "Det sås en jordisk kropp, det upstår en andlig kropp."5 Paulus menar inte en ande för han använde inte det grekiska ordet pneuma utan en andlig kropp pneumatikos soma. (gr. soma - kropp)

6. Paulus var en farisé och trodde därmed på en kroppslig uppståndelse. 6

7. Paulus skrev i Filipperbrevet att han ville knunna nå uppståndelsen utifrån de döda.7 Uppståndelsen översätts från grekiskan "den ut-uppståndelsen." I judisk tänkande sår man en kropp och en annan kommer ur döden. "Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik hans härlighetskropp."8 (gr. soma - kropp) Paulus är klar med att det är ingen slöjliknande ande. Det är därför Paulus säger att vi sörjer inte såsom de som har inget hopp.

1 Lukasevangeliet 24:37

2 Matteusevangeliet 28:9

3 Johannesevangeliet 20:17

4 Johannesevangeliet 20:24-29

5 1 Korinthierbrevet 15:44

6 Apostlagärningar 23:6-8, Filipperbrevet 3:5

7 Filipperbrevet 3:11

8 Filipperbrevet 3:21

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.