2014-12-08 19:11 #0 av: Woodland

En lista har efterlysts bland medlemmarna på Jesus iFokus över vilka rörelser, inriktningar och organisationer som anses vara en del av den estoriska traditionenen och särskilt New Age. Alla dessa rörelser och inriktningar är oförenliga med kristen tro och är därmed inget en bekännande kristen skall ägna sig åt.

OBS! Listan bör inte tas som ett personangrepp - det är endast rörelsernas lära och praxis som berörs här.

Den här förteckningen listar de olika rörelser och inriktningar som klassas som ockulta som för det mesta innesluts i New Age-rörelsen och i deras underavdelningar. Dessutom listas de religioner där ett eller flertalet av dessa ockulta filosofier och praxis finns med. Det bör noteras att religionerna innefattar olika kulter under olika lärare men eventuella skillnader kulter/lärare emellan är inte av betydelse i listans utformning.

Övervägande delen av de som står med på förteckningen här nedan är ärliga med att de inte anser sig vara en del av den kristna sfären.

I undantagsfall finns det de som åberopar den kristna etiketten men samtidigt förnekar en eller flera av de grundläggande sanningarna som karaktäriserar kristendomen: den Treeniga Gud, Jesus Kristus som gudomlig, den Helige Anden som en Person i Gudomen, försoningsverket (Jesus död på korset, uppståendelse, himmelsfärd, återkommande) med mera.

Det bör noteras att det inte är ett enskilt tyckande av Jesus iFokus som avgör vilka som står med på listan, utan det är fastställt av den världsvida kristna kyrkan. Alla dessa rörelser och inriktningar är oförenliga med kristen tro och är därmed inget en bekännande kristen skall ägna sig åt. Listan kommer att justeras allt eftersom. 


Douglas R. Groothuis, forskarassistent vid Probe Ministries (Seattle, Washington), identifierar sex särarter i New Age-tänkande kontra kristen trosgrund:

   Allt är Ett

   Allt är Gud

   Mänskligheten är Gud

   En förändring av medvetandet

   Alla religioner är ett

   Kosmisk evolutionär optimism


Detta innefattas i “New Age”:

Attraktionslagen (LoA – Law of Attraction)

Aura-rening / uppgradering

Oneness Blessing

Pendling

Kristaller

Uppstigning

Uppstigna mästare

Kanalisering

Kristallbarn

Indigobarn

Mindfulness

New Thought (ursprung till LoA)

Starseeds

Reinkarnation

Tidigare liv-terapi (regression)

TM (Transcendental Meditation)

Dyrkan av utomjordingar, UFO / Aliensekter

Yoga

Detta innefattas i Old Age

Astrologi

Druidism

Dyrkan av mytologiska gudomar

Hedendom (Germanisk hedenomden, Asa tro, med flera)

Häxkonster (trolldomar, amuletter, besvärjelser, brygder)

Karma-lagen

Kundalini (-resning)

Magi

Numerologi

Reinkarnation

Spådom i olika former: Tarot, teblad, Ouija-bräde, Spå i glaset med mera

Wicca


Religioner med flertalet av de ovanstående utpräglade ockultiska inslagen:

Buddhisim

Hinduism

Kabbalah

Rosenkreuzarna

Taoism

Voudou (också stavad Voodoo, Vodoun)