Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Jesus

VILKEN JESUS?

2014-07-02 17:37 #0 av: Woodland

Över hela världen berättar folk om att de har sett Jesus, Guds Son, eller att han har visat sig för dem på ett eller annat sätt och då kommit med ett nytt budskap eller ett nytt förbättrat sätt att bli räddad. Kan man veta om de har en äkta upplevelse? Kan vi bedöma sanningshalten i sådana saker? Kan vi veta att vad de/vi upplever är äkta? Svar – Ja.

Beskrivningen och kunskapen om de kristnas Jesus Kristus finns endast i bibeln. Det finns vissa tidiga historiska dokument som berättar eller antyder att han har funnits, men endast i bibeln finns informationen om honom. Däri är en så pass sammanhängande och komplett bild att man med säkerhet kan bedöma om man har med den levande Gud att göra i upplevelse och skrift. Gud har i sitt ord, bibeln, en gång för alla gett oss vad vi behöver veta. Inga tillägg, ytterligare förklaringar eller nya vinklar får läggas till bibelns kunskap. 

Vad kännetecknar en falsk Jesus?

Jesus ändras inte. Han är densamme igår, idag och i evighet. Detta är väldigt viktigt. Gud kommer inte att ge någonting nytt till oss som lever i denna sena tid som han inte gav till sitt folk i forna tider. Tro inte på de som vill vidhålla att Jesus har gett fler uppenbarelser i gamla skrifter och att de ”stygga kyrkomännen” har avvisat dessa. Det kan inte stämma därför att figuren dessa skrifter målar upp står i total kontrast mot bibelns Jesus.

Är den ”Jesus” man upplevt så kärleksfull att han inte tillrättavisar? Är det en Jesus som inte dömer? Ger den endast medhåll? Lär den ut att det finns ett sätt att vara som gör att man förtjänas att räddas?  Ger denne uppenbarelse en bild av att det är helt OK att fortsätta leva efter världens värderingar? Lägger denne till någonting till bibelns rätlinjiga och enkla budskap om att räddning endast finns att finna genom Jesus? Lägger denne till en bi-figur såsom en ängel eller änglar, djur-ande, andar i naturen och så vidare? Är denne endast en ”hjälpare”? Talar denne om synd och bättring? 

Helt krasst kan man säga att man med detsamma kan bortse ifrån de som påstår sig har samröre med ”Jesus” men inte underordnar sig Guds ord. Deras erfarenheter är i bästa fall fantasier och som värst demonisk villfarelse. En särskild varning bör utfärdas om dessa besök eller uppenbarelser innehåller en ny eller en vinklad lära om Jesus person, bibeln, och hur man blir frälst.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-07-02 17:38 #1 av: Woodland

Varför en falsk Jesus?

Guds fiende Satan vill inget annat än ha den tillbedjan och kärlek som rättmätigt är Guds. Han vill stjäla uppmärksamheten från Gud Fadern, Jesus, och den helige Ande och vill själv tillbes. För att genomföra detta ger han en falsk uppenbarelse och en annan Jesusfigur som sedan blir centrum för människors uppmärksamhet. Det varnas för detta i Nya Testamentet och det var länge sedan den varningen skrevs. Jesus varnade sina lärjungar för falska Messias- eller Kristusfigurer. Det fanns många sådana innan Jesus kom ut i offentligheten och också efter Jesus korsfästes var det flera som förledde judarna.

Gud talar först och främst genom sitt ord (bibeln) och han har givit klara kriterier för vad som utmärker hans verk bland människor. Gud förändras inte och han tar emot alla som kommer till honom genom Jesus Kristus MEN det måste vara den bibliska Jesus, för det finns inte räddning i någon annan. Vi måste foga oss till det bibliska kriteriet. Om man älskar Jesus lyder man honom. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-07-02 17:38 #2 av: Woodland

Och för den kristne?

Gud lämnar inte sina barn att vandra som får utan herde. Gud lämnar inte sitt folk vind för våg, men man bör inte vänta sig en röst från ovan eller en särskild känsla. Bibeln är vår vägledning och dess instruktion går många gånger tvärt mittemot våra känslor. Bibeln ger oss bedömningskriterier för att stämma av upplevelser och uppenbarelser i alla dess former. Många troende är naiva och tror att de inte kan luras av en falsk upplevelse. Ingen människa kan vara 100% säker på att hon inte blir förvillad. Man måste vara på sin vakt, särskilt som kristen, därför att själsfienden är som ett rytande lejon som letar efter byte.

För en kristen är det inte nödvändigtvis svårt att bedöma vem eller vad som står bakom en uppenbarelse eller erfarenhet eftersom Gud har givit oss en klar vägledning i sitt ord. I bibeln kan vi läsa om vad som kommer från honom. Han förändras inte. Lydnad innebär att man gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. 2 Kor 10:6  Guds barn har i Ordet fått den informationen som hon behöver och skall endast arbeta med den. Man hamnar oftast snett när man vill ha ”mer” eller ”annat”, det vill säga sådant som inte uttryckligen står i Guds ord. Man kan be om mer kärlek, visdom, glädje och så vidare. Men man bör akta sig för att be om upplevelser som inte stöds i ordet. Man öppnar sig därmed för villfarelse.

Om man tror att man inte kan bedras är man illa ute! Risken är att man redan har blivit det. Det kan vara att man blir det om man inte håller sig fast till ett bibliskt kriterium. Jesus varnade sina lärjungar om och om igen: "Se till att ingen bedrar er!” 

Vem ber du till?

Vi vet inte hur Jesus såg ut. Däremot kan vi med säkerhet säga att de flesta bilder vi har, fastän vackra, inte är Jesus Kristus som vandrade på jorden. Ser man Jesusansikten när man är i bön är de troligen inte av den helige Anden. När man ber bör man i sin bön koncentrera sig på Fadern i himlen och Jesus som sitter på hans högra sida.

Ta inte emot mentala bilder!  Satan som kerub har fyra ansikten och en utav dem är en människas. Satan vill genom mentala bilder dirigera om din uppmärksamhet och ha din tillbedjan. Kom ihåg Guds ord: I honom (Jesus) finns inget mörker. Jesus ansikte är bländande ljus. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. 1 Joh. 1:5b Man faller ner som död när han visar sig. Läs Aposteln Johannes, Jesus älskade lärjunges, upplevelser i Uppenbarelseboken 1: 12-16 - hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.

Vår överstepräst hör oss och vi bör lita på detta därför att det står så i ordet. Det är mycket lätt att testa vad man upplever genom att i Jesus Kristi namn befalla fienden att lämna en i fred när man ber. 

Varning för högmod och falsk ödmjukhet.

Paulus befaller i Kol. 2:17-19 - Låt er inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt 'ödmjukhet' och går upp i syner av änglarnas tillbedjan (eller annan översättning: sin tillbedjan av änglar) och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet (Jesus Kristus). Tanken att man “ser” Jesus när man ber föder det köttsliga sinnet i oss. Det gör oss “malliga” för det innebär en frestelse att tro att man är förmer än andra i Herren. Därför är bibelns varning någonting vi bör beakta i detta fallet också. Bönestunderna blir helt annorlunda när man närmar sig Gud ostört av fiendens fifflande.

Om det man tror man har fått inte är i linje med Guds ord - förkasta det. Be Gud om förlåtelse och fortsätt på trons väg. Klamra dig inte fast vid det som hindrar att man går vidare i tron och mognar. Dessa erfarenheter är ett hinder, inte en hjälp, och "blåser" upp egot. Vi är alla av samma skrot och korn. Högmod är någonting vi får kämpa emot på alla sätt. Vår Frälsare är ödmjuk och lydig och han sade att vi skulle lära av honom. Var inte rädd, för Herren är barmhärtig och förlåter oss våra synder och överträdelser. Herren välsignar alla som kommer till honom med ett uppriktigt hjärta.

Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. Det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar. 2 Kor 10:17-18

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.