Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den Helige Ande

DEN HELIGE ANDE Del 1 och 2

2014-01-10 23:04 #0 av: Woodland

Han kallas i bibeln Gud (Apg. 5:3-4), Herre (2 Kor. 3:18), Anden (1 Kor. 3:16), Sanningens Ande (Joh. 15:26), och Evige Anden (Heb. 9:14). Han lider ingen nederlag och kommer att bevara de som är sannerligen hans barn i tron till evig tid. Som Gud ljuger han inte. Ingen lögn eller osanning har sitt upphov i honom.

Serien på JiF om den kristna Guden har kommit till den tredje personen i treenigheten, Gud den Helige Anden. Vi följer den klassiska kristna läran om Gud.


Anden är lika mycket Gud som Fadern och Sonen: han äger alla de gudomliga egenskaper som de. Han har alltid existerat, är perfekt, alsmäktig, allestädes närvarande, allvetande osv..


Han var närvarande vid skapelsen och tog del i den med Fadern och Sonen. (1 Mos 1)


Han har alla personliga egenskaper. Han talar, ha vilja, tänker, älskar (Rom. 15:30), bedrövas (Ef. 4:30), vredgas osv. Dessa ord används att beskriva honom så att vi människor kan relaterar till honom och visar på samma gång att han är en person. Jesus talade om honom som en person. Pronomerna “han” med de andra egenskaper bekräfter detta. Han har all makt men Han är inte en kraft! (viktigt!)


Han kallas i bibeln Gud (Apg. 5:3-4), Herre (2 Kor. 3:18), Anden (1 Kor. 3:16), Sanningens Ande (Joh. 15:26), och Evige Anden (Heb. 9:14).


Han var aktiv i Jesus människoblivande (Inkarnationen), Jesus liv och gärningar som undern, väckte Jesus från de döda. Han är närvarande här på jorden och är aktiv med att föra fram budskapet om Jesus Kristus genom den utvalda folkskara som kallas kyrkan.

Han håller tillbaka ondskan och dirigerar händelser så att Guds plan går i uppfyllelse. Enligt bibeln är hans uppgift på denna jord att förhärliga Jesus och inte sig själv. (Johannes 16:14) Idag skapar han andlig liv hos syndarna han föder på nytt och återborda till sig själv genom tro på Jesus Kristus.


Han lider ingen nederlag och kommer att bevara de som är sannerligen hans barn i tron till evig tid. Som Gud ljuger han inte. Ingen lögn eller osanning har sitt upphov i honom. Att synda emot honom kommer att betraktas som en synd emot Fadern och Sonen men med en ännu allvarliga konsekvens. I Jesu egna ord att motstå Andens ord och verk leder till den oförlåtliga synden med hotet av evig förtappelse. Det är otro i sitt yttersta utttryck. (Matt 12:31-32)


Jesus sade att den helige Ande skulle visa apostlarna vad som skulle komma. Han skulle bl.a. göra dem till Profeter. Han utvecklade gömda saker för de som skrev och gav dem större förståelse som vi kan ta del av idag. Det ser vi resultatet av i bibeln. För världen skulle han överbevisa syndare om deras behov av att bli i ett rätt förhållande med Gud och Jesus som enda vägen. Men han skulle inte bara sarga människan genom att bevisa hur ond och olikt Gud hon är utan också erbjuda läkedom genom förlåtelsen i Jesus.


Bild: copse

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-01-29 12:37 #1 av: Woodland

Del 2


Mycket tillskrivs den Helige Ande. Men hur skall man veta vad som är hans verk? Här är saken som man bör lägga märke till – Andens verk är att förhärliga Jesus. 


Bibeln är den Helige Andes verk. Bibeln är hans berättelse om Guds frälsningsplan för människan. All Guds kunskap finns inte däri. Det finns mycket fördolt som vi inte får forska i men det vi har fått kan sysselsätta alla hans barn, från de minsta till de mest intelligenta, hela deras liv. Han ändrar inte vad han en gång har gett oss genom sina profeter och apostlar. I Judasbrevet står det “den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.” Han motsäger inte sig själv. Den Helige Ande skulle aldrig påstå att Jesus inte är Gud; att Jesus inte är sonen till Fadern; att Jesus inte är född människa; att Jesus inte är avlad av den samme Helige Ande; att Jesus inte dog på korset och uppstod på tredje dagen, att Jesus inte återkommer till jorden för att döma, och så vidare.


Den Helige Ande stöder läran baserad på bibelns uppenbarelse såsom den kristna kyrkan har lärt ut från början. Detta är väldigt viktigt. Anden kommer inte med tillägg till vad han gav i bibeln. Han kommer inte med fler uppenbarelser. Allt som påstås vara av honom, även det som läses här, måste kollas mot vad han redan har sagt i bibelordet.Till och med i apostlarnas dagar fanns många irrläror och lärare som kom med ett annat evangelium och predikade en annan Jesus och åberopade en annan andes kraft som stöd! Paulus påstår med viss ironi i 2 Kor. 11:4 “Om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnande, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni gladeligen ut med det.”


Andens verk är rent och kärleksfullt. Det betyder inte att han stryker alla medhårs. Tvärtom. Anden är mitt i frälsningsgärningen men han är inte den som vill stå i centrum. Han överbevisar felet i att män och kvinnor inte tror på den goda nyheten om Jesus. Jesus sade att “de tror inte på mig” Joh 19:9 Anden visar att Guds krav är så höga att de är omöjliga att uppfylla. Och därefter upplyser han sinnen att syndens lön är evig död. När syndaren blir upplyst i sin inre människa kallas det att vara “född på nytt”. Endast när man blir född på nytt i Guds kraft “ser man Guds rike”. Detta är en övernaturlig gärning och ett mirakel.


Den begåvade Charles Spurgeon påstod -”Om inte den Helige Ande välsignar Ordet, är vi som predikar evangelium 'de mest beklagansvärda av alla människor' för vi ger oss på en omöjlig uppgift. Vi har kommit in i en sfär där endast det övernaturliga kommer att hjälpa. Om inte den Helige Ande förnyar åhörarens hjärtan kan vi inte. Om inte den Helige Ande på nytt föder dem, kan inte vi. Om han inte skickar sin sanning hem till deras själar, kunde vi lika gärna tala i ett liks öra.”


När människan får reda på hur det är ställt mellan henne och Gud får hon också nåd av Anden att vända om och få förlåtelse. Anden överbevisar om synd och nåd. Det är någonting som troende i alla tidsåldrar upplevt i detta, det största kärleksbeviset. Han uppenbarar inte sig själv till en världsmänniska utan att denne först har vänt sig till Jesus för frälsning. Han vill inte stå i centrum utan är den mest överlägsna, osjälviska person som i kärlek till Fadern och Sonen förhärligar dem.


Anden möjliggör människors gemenskap med sin Skapare. Jesus sade i sin bön till sin Fader “Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanna Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus” Joh. 17:3. Gud skapade människan för att denne skulle njuta av gemenskap med honom för evigt.


Anden innebor på ett oförståeligt sätt varje person som han har fört till frälsning. Han innebor den frälstes ande och ger kraft att lyda och tjäna Gud. Genom de gåvor han lägger ner i vartenda av sina barn leder han dem i tjänst för sitt rike.


Han bevarar den troende. Bibeln är klar med att en människa omvänd i Guds kraft bevaras av Herren till evigt liv. Jesus sade “Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand.” Joh. ev. 10:27-29


Paulus skrev att yttre omständigheter inte var hinder för Andens bevarande verk. “Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller några annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.” Rom 8:38-39


Den Helige Andes tillvägagångssätt är alltid markerat av en värdig ordning. Vi behöver bara se till skapelsen för exempel av skönhet och ordning. Han har respekt till sin skapelse – människan. När han vidrör ett av hans barn förminskas inte dennes dignitet till den milda grad att den personen blir till ett spektakel. Hans vidrörande gör inte att en människa beter sig okontrollerat. Hon har inga djurläten för sig, inget hysteriskt skratt eller gråtande, och inte heller kroppsryckningar. Det finns ingenting av detta i bibeln. Den Helige Ande är inte upphov till sådana yttringar. Han gör inte våld på det helgon han har att göra med. Han resonerar och tvingar inga men han ger nåd så att man vill gå hans väg.


Han är sanningens Ande. Det innebär att han talar sanningen om Jesus – och det finns endast en Jesus Kristus. Anden är för speciell (helig) för att anknytas till omoralisk orenhet, ohederlighet, osanningar både i lära och beteende. Fruktan av hans verk märks inte av hat, illvilja, girighet och förtal.


Han liknas med renande, förtärande eld; med en duva, mild och vacker; med vatten och vind.Läs gärna bland annat Johannesevangeliet 14:15-26;16:7-15.Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.