Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

TRO, TANKEKRAFT, TROSRÖRELSEN Del 3 och 4

2013-11-26 18:27 #0 av: Woodland

I del 1 och 2 fick vi se hur sann tro är Jesuscentrerad. Den begränsas och definieras av Bibeln. Var modig och läs vidare. Om din tro överensstämmer med bibelordet har du inget att frukta. Om din attityd till den osynliga världen inte överensstämmer med Bibelordet har du allt att vinna genom att överväga hur du ser på det hela jämfört med vad som står i Bibeln. Allt som kännetecknar en sann tro är underställt det bibliska kriteriet. Fastän kommentarsfältet är avstängt går det alldeles utmärkt att ställa en fråga eller dela en synpunkt i en ny tråd i det vanliga diskussionsforumet. Serien kommer att utökas efterhand.

Gud i personerna Fadern, Sonen och Anden är suverän. Ingen kraft kan framgångsrikt motsätta sig Herren och lyckas. Ingen kan diktera villkor eller krav som Han behöver böja sig efter. En sann tro är ödmjuk inför Gud. Den är en gåva av Gud i enlighet med hans ord. Med andra ord – den som har fått denna tro vet att Gud inte agerar emot vad Han redan har bestämt. Tron begränsas också av Guds vilja som Han visar oss i bibliska principer, undervisning, visdomsord och handlingar. Man är villig att överlåta saker åt Gud. Han svarar alltid på sina barns bön.

Strävan efter att ha insyn i den osynliga världen är mycket levande idag, och den kittlar våra fantasier och vår fallna natur. Man kanske tror att man har rätt motiv och är i kontakt med goda krafter men man överträder gränsen för vad Gud tillåter. Det är en farlig olydnadshandling. En ande som går brevid och talar till en är inte den Helige Anden. Den anden är ö.h.t. inte av Gud. Allt begär att veta framtiden och därmed utöva en kontroll av ens liv och omgivning, som i häxeri, är av ondo. I Guds ögon finns ingen vit eller svart magi. Även om det man har “sett” eller “hört” eller “drömt om” verkar överensstämma med den verklighet eller de omständigheter man lever i är det inget bevis för att det är en kraft av godo. I alla dessa saker vill man vara som Gud, men på fel sätt, precis som Lucifer en gång ville vara som den Högste (Gud) och sitta på Guds plats.

Gud har för sista gången talat till oss genom sin Son. (Heb 1:1) Allt vi behöver veta gällande Guds uppenbarelse finns redan givet i bibeln. Vissa saker är fördolda och kommer att förbli så eftersom Gud har bestämt det så. Jesus sade att en avfällig och ond generation ser efter tecken. (Matt. 12:39-40,16:4) Han gav därefter det enda tecknet som gällde – hans egen död och uppståndelse.

Men är man med i en församling är man säker . . . eller?

Faran inom trossamlingar är annorlunda. I både det gamla och nya testamentet varnas de troende för falska lärare och profeter. Faran för den kristne är obibliska läror som florerar genom falska lärare med ibland falska tecken som verkar bekräfta dessa läror. Idag finns bland allmänheten en enorm okunskap gällande trons bibliska kriterier. Själsligt tänkande har smugit sig in i vadagslivet för de flesta.

Enligt Jesus är Satan en lögnare och mördare som inte kan ändra sig. Guds väg står i bjärt kontrast till det ockulta. Satans verk i denna förfalskade rörelse leder till förtappelse och andlig död. Dessa två vägar kan inte samsas. Ormen är slug och överlistade Eva skrev Paulus. (2 Kor 11:3)

Få i världen utanför församlingarna höjer ögonbrynen över t.ex. mindfulness, Feng Shui, tarot kortläsning, seanser, skyddsänglar och andra saker som vill hålla människor från en sann kunskap av Gud. Genom olika populära trender, livsfilosofier och synsätt har ockulta tekniker, praxis, läror och principer smugit sig in i mångas liv. TV personligheter främjar New Age-lära och falska lärare; som t.ex. Oprah Winfrey med “The Secret” och hennes stöd till Joel Osteen. Osteen i sin tur vill framstå som en som tjänar Gud men bakom dem agerar ormen.

Dessa lögnaktiga och bedragliga lärare drar från oren källa. Ordet “tro” har ändrats under deras behandling. Ordet “tro” betyder någonting helt annat i deras sinne och koncept. De förvrider gamla sanningar och leder folk att praktisera en “bekännelse tro” ----- under en täckmantel av namnet “Jesus”.

Det som kännetecknar dessa lärare är att de fritt plockar bibelverser ur sina sammanhang och ger även ord nya meningar. De påstår att folk t.o.m. skall kunna  beordra Gud att ge dem vad de vill ha! Faran är påtaglig bland vissa grupperingar av bekännande kristna idag. Dessa falska lärare har en väldig spridning genom TV kanalerna och når in i hemmen. Och när människor har så lite kunskap över Guds ord blir de lätt ett offer.

Det betyder inte att folk i församlingar ängnar sig åt ockulta saker i sin renaste form. Men faran av Satanisk förvillelse är ändå påtaglig. Bibeln varnar att det är möjligt att motta, inte bara falska läror men, en annan Jesus och en annan ande! (2 Kor 11:4) Apostlarna kämpade emot dessa falska apostlar, profeter och lärare under sina dagar och vi fortsätter kampen ännu idag. Det gäller att återgå till bibelordet.

Invändingar kan uppstå som t.ex.-

"Men hur skall man veta? Dessa lärare verkar så goda, gudfruktiga, glada.”

Svar: Men var inte Satan också förvandlad till en ljusets ängel*? (2 Kor. 11:13-15) *Budbärare

"De talar så varmt om Jesus och de har fått så många visioner. Ja, Gud talar till dem direkt!"

Svar: Gör han det? Vissa påstår att de har haft uppenbarelser som överträffar självaste apostlarna! Var är ödmjukheten i detta?

"De predikar och Gud helar och frälser mängder av folk.”

Svar: Är du säker? Gud är suverän över sin kyrka. Han frälser och helar som han alltid har gjort genom alla tider men inte genom “helande tjänster” av en eller några få. Det var apostlarna som hade denna kraft. Gud använde under och tecken för att bekräfta att de hade sanningen om Jesus och auktoriteten delegerad av Frälsaren själv. Sen apostlarnas tid är det evangeliets predikande som är kraften till frälsning. I de allra flesta fall har väldigt få av dessa nutida falska profeters påstådda under kunnat bekräftas.

"De är riktiga apostlar och profeter.”

Svar: Men finns det belägg för detta? En som kallas apostel och har fått uppenbarelsekunskap (profetiska) måste uppfylla vissa kriterier. Apostlarna -

1. blev valda av Jesus personligen.

2. följde Jesus efter Johannes dop.

3. undervisades av Jesus personligen.

4. såg den uppståndne Kristus.

"Men de talar i tungor ”

Svar: Tungotalsupplevelsen finns i alla falska religioner på denna jord. När man undersöker hur gåvan fungerade i apostlarnas dagar ser man att det vi hör idag är inte detsamma i funktion.

"När de beder så faller folk baklänges och bli välsignade!”

Svar: Endast en gång i bibeln har folk ramlade baklänges. Läs berättelsen i Johannes 18:1-11 och lägg märke til vers 6 – De som föll var Jesus fiender!

Oftast är det onekligen suggestionskraften som gör att någon faller. Om någon berättar att det är Guds Ande som åstadkommer denna reaktion vill man ha den välsignelsen. Det är mänskligt. En mötesdeltagare kan t.ex. tänka - “Jag vill ju inte vara utanför. Och, förresten, tänk om någon tror att man är inte andlig nog? Tänk om man inte skulle räknas som riktig troende?” osv

På dessa möten leds i regel människor inledningsvis i utdragen lovsång. Man kan komma i en alternativ medvetenhet och därmed förlora urskiljlningsförmågan. Man kan inte riktigt lyssna till förkunnelsen och bedöma om den ligger i linje med bibelordet med ett avtrubbad sinne. Förmågan att  komma in i en alternativ medvetenhet (ACS – Alternative Consciousness State) kan tränas så att man hamnar i detta mentala tillstånd relativt snabbt. Flera tror att detta är att vara i anden. Det är mysticism. Det är inte ett tillstånd som kännetecknar den helige Anden's verk. Guds gåva är ett klart, sunt och fungerande sinne som kan urskilja rätt från fel och sanning från lögn.

I de värsta fallen är det demoniska krafter som uppenbaras identiska till yttringar i t.ex. Shaktra Put inom Hinduism. Reaktionen är d.s. med våldsamma skakningar, djurläten, gråt, skratt, ett tillsynes berusat beteende osv. Ingenting av detta kännetecknar Guds rena och heliga Ande. Ingenting av detta har något stöd i bibeln. Som Paulus skrev är den helige Ande en som leder till självbehärskning. (1 Tim. 1:7) En varning bör ljuda – erfarenheter (eller upplevelser) är ingen kriteria för sanningsbedömning – där gäller endast Guds ord.

I Del 4 skall vi titta närmare på dessa falska lärare, de historiska källorna till deras undervisning och namnge de mest framstående.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-12-03 18:39 #1 av: Woodland

DEL 4 

Falska lärare är enligt Jesus vargar i fårakläder. De klär sig som får och beblandar sig gärna med fåren men under klädseln finns det en förgörare. ---- De luras och de blir också lurade. Ogudaktiga människor och falska lärare kommer bara att bli allt mer hänsynslösa, och de kommer att bedra många på samma sätt som de själva har blivit bedragna av Satan. 2 Tim. 3:13 De är en dom över folk som inte vill ha bibelns Jesus och i sin tur blir de dömda och mera och mera förvirrade.

Varför finns det en marknad för dem? Enkelt – de säger vad folk vill höra.

.


I ingressen ovan kan man se en utveckling i Paulus brev till Timoteus– falska lärare kommer bara att bli allt mer hänsynslösa. Allting har en början som en rot och sedan växer det vidare och frukten blir synlig med tiden. Genom historien kan man se bevis för hur det är ställt med roten. Det visar det sig på trädets hälsa och om frukten är sjuk eller frisk. Likså är det med detta gällande falska lärare. 

Paulus varnade i sitt avskedstal de äldste i Efesus för falska lärare. Jag vet mycket väl att sedan jag har lämnat er, kommer falska lärare att uppträda som glupska vargar bland er. De kommer inte att skona hjorden. Några av er kommer själva att förvränga sanningen för att få anhängare.  Apg 20:31-32 Vi ser här i Paulus ord att de kommer från den kristna skaran. De beskrivs perfekt i Judasbrevet.

.

.

Trosrörelsen – Var kommer den ifrån?

Egentligen kan man finna rörelsens ursprung i Edens lustgård – men vi skall inte gå så långt tillbaka i tiden. De falska lärare som nämns härefter bodde/bor nästan uteslutande i USA. Pga satallit TV kanalerna når de idag ut över hela världen och influerar många länders församlingsliv.  

.

Phineas Parkhurst Quimby (1802-1866). En man som bodde i nordöstra USA och var influerad av bl.a. Swedenborg. Han ansåg ut att sjukdom var endast i sinnet och att man kunde hela sig själv genom rätt tänkande. 

.

Mary Baker (1821-1910) En sjuklig kvinna blev fancinerad av Quimbys teorier, sökte upp honom och blev hans elev. Hon står oftast som Mary Baker Eddy. Eddy var namnet på en av hennes många makar. 

Mary Baker samlade Quimby's teorier och modiferade dem. Hon påståg att hon blev frisk genom att använda hans metoder. (Men det är tveksamt att så är fallet för hon led av svaghet hela livet.) Hon ville att de lokala kyrkorna skulle ta emot denna lära och undervisa den för sina medlemmar. Det blev kalla handen för de flesta pastorerna kände till evangeliums villkor. Disillusionerat startade hon själv en rörelse och kallade den för “Christian Science”, dvs. kristen vetenskap. Det var/är varken kristet eller vetenskap. Hon lärde ut på ett mycket konkret sätt tankens kraft över materian. Hon påstod att endast den andliga världen är en verklighet, sjukdom är i tankevärlden och döden är en illusion. För henne var endast andliga saker äkta i sin metafysiska verklighet. Detta tänkande finns idag t.ex. inom “Law of Attraction” som är en del av “New Thought” rörelsen. New Thought lärde ut skapande visualisering, bekräftelse bön, och positiv tänkande genom vilka man skapar sin egen verklighet. Christian Science under Eddys skapande hade många likheter med Hinduism.

.

Charles Wesley Emerson (1837-1908) , en elev av Baker, grundade Emerson College of Oratory (högskola i Boston) för att sprida “New Thought” läran och andra ockulta tänkanden. Emerson var en Unitarian predikant – han trodde inte på Treenigheten eller att Jesus existerade innan incarnationen, osv. Emerson var inte kristen.

.

E.W. Kenyon (1867-1948) Det påstås att Kenyon som elev i Emersons högskola påverkades av M. Bakers lära. Han, liksom andra studenter, trodde att de hade kommit på nya troslagar men de var i själva verket i mörka vatten.  Kenyon hade en bakgrund bland Metodister och senare efter en “omvändelse” tillhörde han Baptisterna. Han utbildade sig till baptistpastor. Han hade en gedigen utbildning i den klassiska kristna läran men blandade ihop den med “New Thought” tankegångar. Hur mycket av allt detta han fick med sig från sitt år på Emerson kan diskuteras. Det är denna blandning av sanning och irrlära som så ofta är farlig och som utvecklas ju längre tiden går. (tänk rot-träd-frukt) Det finns de som anser att Kenyon influerades av helgelserörelsen “Holiness Movement” och andra helande rörelser i hans samtid. Dessa rörelser ansåg att helande var för alla troende och en rättighet som vanns i försoningen. Men Kenyons avvikande ideér var sataniska och angrep läran om Jesus försoningsverk och liv på ett hädiskt sätt. (mer om det i del 5) Han skrev att om han deklarerade att han var helad; betydde det ingenting vilka symptom han hade – han var helad. Därmed förnekade han verkligheten och ljög. Han kallade det för tro. Han bidrog till den ställning vi har idag där en osund tyngdpunkt om fysiskt helande har infilterat många kyrkor genom den karismatiska rörelsen. Instablia människor både förr och nu har praktiserat detta till sin egen död därför att de har vägrat att underkasta sig medicinsk behandling. 

.

Kenneth Hagin (1917-2003) var under många år pingstpastor inom Assemblies of God (AG), den största pingströrelsen i USA. Hagin hade en spektakulär berättelse om hur han som ung dog tre gånger och hamnade i helvetet, blev omvänd den tredje gången och återfick livet. Genom hans berättelse ser vi ett exempel av detta enorma behov att upphöja sig själv på sanningens bekostnad. Det förnekades aldrig. Det finns inget stöd i bibeln för hans s.k. upplevelser men dessvärre fann han stöd i sina anhängares godtrogenhet.

Hagin anses vara förfadern till trosrörelsens läror (Word of Faith) inom karismatiska kretsar men han är inte upphovsmannen.  Hagin kopierade fritt från Kenyons verk och gav i början sken av att det var hans egna upplevda uppenbarelser! Rhema Bibelskola som han startade har trossatsar som är desamma som AGs med Kenyon's läror som tillägg. 

Hagin började att arbeta ihop med Oral Roberts, T.L. Osbourne och Gordon Lindsey på 1940-50 talet. Alla dessa predikade helande och påstod att Gud helade på deras möten. (Det florerade många falska lärare med olika tjänster även då. Vissa hade mycket klara ockulta och demoniska yttringar och ickebibliska läror som t.ex. William Brahamn.) Hagin har influerat de flesta välkända TV evangelister inom den karismatiska sfären som finns idag i USA och resten av världen. Hagins lärjungar har gått ännu längre ut i lögner.  De blandar precis som sina förfäder bibliska termer och uttryck med ockult tänkande och praxis. 

.

.

Girighet i Guds namn

Människor ger sina pengar till dessa lärare för att de har fått höra att Gud gör under genom dem, att Herren själv har besökt dem, att Gud talar direkt till dem och de kan läsa tankar, m.m.. Dessa lärare vill ha det bästa av denna värld och får det genom att utnyjtta godtrogna människor.

Lägg märke till bibelordet i ingressen -  De kommer inte att skona hjorden. Många som följer dem bor i u-länder. De är lågutbildade människor som bara har börjat att kravla upp sig från en kultur genominfluerad av vidskepelse. Dessa människor kämpar var dag för att ge sina familjer dess grundläggande behov. Men de får höra att om man skicka sina pengar till denna helare, lärare, profet så sår åhöraren ett frö som Gud kommer att ge hundrafalt tillbaka på.  Dessa lärare blir rika av detta bedrägeri och lever i lyx och överflöd bortom de flestas fantasier. Medan deras trofasta anhängare blir fattigare blir de ännu mera välbeställda. De använder Guds namn och anknyter till Hans ord för vinnings skull. Detta är ytterst allvarligt och dessa bedragare lever under Guds fördömelse.

Guds barns rikedomar som bibeln talar om finns inte i första hand i denna värld, även om han välsignar oss, utan det finns i Kristus i himmen. Ef. 1 Enligt bibeln skall vi vara glada givare och ge utan att räkna med att få igen. Men när man ger sina pengar och räknar med att själv bli rikare och frisk på kuppen visar man att man har inte förstått undervisningen i bibelordet och man ger utifrån ett syndfullt motiv. 

Man känner igen bedragarna på frukten. De är ovilliga att bättra sig. Det finns många trogna bibellärare och pastorer som har konfronterat dessa lärare och försökt korrigera dem. Men de tror sig står över all auktoritet. De har minnsann hört sina läror från Herren själv!

.

.

Några av aktörerna:

Kenneth Hagin*, Paul [d. 2013] och Jan Crouch (äger TBN en stor satellit TV station), Kenneth och Gloria Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar, Biskop Paulk, John Avazani, M. Corello, Joyce Meyer, Paula White, Joel Osteen, Joseph Good, Jimmy Swaggert, Fred Price, Joseph Prince, Marily Hickey, Oral Roberts, T.L. Osborne, John Hagee, James Robison, Mike Barbar, Jessi DuPlantis, Robert Tilton, T.D. Jakes (tillhör Oneness Pentecostals och tror inte på treenigheten), Charles Capps, Rick Joyner (gnostiker och “super profet”), Todd Bentley, Rodney-Howard Brown (Guds “bartender”), Pat Robertson, Reinhard Bonnke,  Rory och Wendy Alec m.fl. 

*mentor för Ulf Ekman.

TV kanalerna – TBN (Trinity Broadcasting Network bas i USA), GOD Channel (Storbritannien) 

I del 5 kommer vi att titta närmare på dessa män och kvinnor och vad de lär ut med sina egna ord. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.