2013-08-11 20:25 #0 av: Woodland

De här människorna hade hört om miraklen han gjorde i Kapernaum. De ville ha en demonstration av hans kraft och inte bli tillrättavisade. Ge oss en show!

Jesus hade hört att hans föregångare och döpare John hamnat i fängelse så han återvände till Galileen. Hans budskap var djärvt och enkelt, "Omvänd er, himmelriket är nära". Han vandrade längs med sjön och såg två fiskare. Dessa två hade Fadern gett honom i bön. Han kallade på Simon och Andreas och ögonblickligen lämnade de sina nät för att följa honom. Längre ner längs strandkanten såg han två fiskare till, Jacob och Johannes. De var söner till Sebedaios och anställda av sin far, men de lämnade familjens företag och vandrade med Jesus. Nu var de fem.


Någon som Jesus gick aldrig obemärkt förbi. Människor började prata. Hans ord var som eld inom dem när han talade till dem. Han kallade dem till omvändelse och det högg till i deras hjärtan. Vilken skillnad jämfört med rabbinerna de hade hört tidigare.


Han gick in i synagogan i sin hemstad Nasaret. Där kände de honom och hans familj. Detta var Marias och Josefs son. Han var en duktig snickare, upplärd av Josef men nu var något annorlunda. De kunde inte sätta fingret på det. Hans grannar gav honom skriftrullen att läsa. Det var den perfekta texten för att kungöra sin kallelse. "Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. "


Efter att han hade läst dessa ord, rullade han ihop skriftrullen, lämnade tillbaka den till tjänstemannen och satte sig ner som en lärare. Hans budskap var djärvt. "Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig." De lyssnade. Hans tal var elegant, kärleksfullt och kraftfullt. De var överraskade och förbluffade åt denna till synes nya kunskap. Men vänta lite! Va? Är inte detta Josefs son? 


Eftersom han kände till deras tankar började han tillrättavisa deras stolthet och otro, med redovisning av deras egen historia och agerandet gällande profeterna Elia och Elisa. De här människorna hade hört om miraklen han gjorde i Kapernaum. De ville ha en demonstration av hans kraft och inte bli tillrättavisade. Ge oss en show!

Men Jesus fortsatte tala till dom med ord som verkligen högg i deras hjärtan. De blev riktigt arga och vreden började koka inom dem. Hur vågar han tala till oss så här? Han är inte förmer än oss! Han är bara en av oss! Deras vrede nådde oanade höjder när de fördrev honom ut ur synagogan, upp på berget, ända fram till kanten. Knuffa ner denne skrytare! Men Jesus bara vände sig om och gick därifrån, rakt genom folksamlingen. Han hade visat hur korrupta de var i sina innersta tankar. Här tänkte han inte stanna.

Och han fortsatte till Kapernaum, och ropade ut till folket "Omvänd er. Himmelriket är nära" De lyssnade och samlades var än han talade. Det fanns inget tvivel om att han skulle tala i synagogan. Han undervisade människorna på sabbaten.

De levande orden han talade, orsakade tumult i andevärlden, och den förblev inte passiv. Kraften i hans ord och närvaron skapade en reaktion hos demonerna som kontrollerade en av invånarna. Var deras tid kommen? Domen, som både de och deras herre Satan, visste var oundviklig?

Mannen, som var kontrollerad av en annan intelligens, ropade ut - "Vad har du med oss att göra, Jesus av Nasaret? Har du kommit för att döda oss? Jag vet vem du är, Guds helige!"

Vem skulle inte blivit förtjust över vittnesbörden om att ens fiende var slagen av rädsla och skräck? Skulle inte vem som helst, i en kraftkonfrontation, känna stolhet när de fick uppleva ett sånt erkännande av total underlägsenhet? Men inte Jesus. Han sökte aldrig, och kommer aldrig att söka vittnesbörd från Satan eller hans undersåtar för att bli bekräftad i sitt ord eller arbete, och det bör inte vi heller söka. Han beordrade dem med styrka -Tig! Far ut ur honom! Demonerna lydde, de skakade om mannen, men lämnade honom utan att skada honom. 

När människorna i Kapernaum såg denna demonstration av hans makt, blev de chockade. De var skakade och undrade vad det var med hans ord som kunde åstadkomma något sådant. Denne man visade en kraft och auktoritet långt större än något de någonsin skådat. Visst kunde några präster och rabbiner driva ut demoner, men det var en lång process och krävde oerhört mycket andlig förberedelse. Denna man uttalade fem ord och demonerna var utdrivna. Och hans rykte spreds som en skogsbrand vida omkring, och människorna fortsatte att söka upp honom.

Matteus 4; Markus 1; Lukas 4

Bild: copse