2012-12-15 15:21 #0 av: Woodland

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Jesaja 9:6-7

HerdarFolket hade hört om hur fantastiska kungarna Davids och Salomos riken hade varit. Dessa var barn och barnbarn till en vanlig israelit, Isai, och hade framgång. Minnerna hade hållts levande genom århundraden men kungarna David och Salomos forna glansdagar var borta. Israel var ockuperat igen och denna gång av romarna. Missnöjet och hatet mot Roms förtryck pyrde under ytan. Det gjordes uppror lite då och då.

Det fanns de som väntade på en Messias som skulle rädda dem från romarnas förtryck och återupprätta landet som en nation igen. Många hade under årens lopp utgett sig för att vara just Messias men bara lämnat efter sig krossade drömmar. Guds plan var inte en begränsad räddning av en jordisk nation. Guds plan sträckte sig bortom Palestinas gräns och antikens tid och rum. Hans plan var universell och av evighet; utstakad innan världen ens skapades.

I 1 Moseboken 3:15 lovade Gud att en räddare skulle komma. Och i 5 Moseboken talade Moses om att “en profet liknande mig” närmade sig. Jesaja profeterade: “Folket som vandrade i mörker har sett ett stort ljus.” Och det var mörkt i Israel. Efter den sista profeten Malakis död, hade Guds röst inte hörts bland Israels folk på över 400 år. Men en dag i tempeltjänst fick prästen Zacharias ett änglabesök. Han fick höra att han själv skulle få en son och att denne skulle gå före den allra Högste och bana väg för Honom.

Några månader senare kom Guds budbärare Gabriel med ännu ett budskap tlll en ung kvinna, Maria. Hon var trolovad till en man som hette Josef. Kontraktet hade upprättats mellan hennes föräldrar och Josef. Gabriel berättade att hon var utvald att bära och föda den lovade Frälsaren som skulle frälsa sitt folk från deras synder. Hon frågade hur detta kunde ske – hon var oskuld. Svaret blev - för Gud är ingenting omöjligt. Genom den Helige Andes kraft skulle Gud förenas med mänskligheten, sin skapelse, och födas som ett barn. Genom Maria blev barnet av Davids ätt. Han skulle kallas Yeshua eller som vi känner Honom, Jesus.

Han lade sin härlighet åt sidan men inte sin gudomlighet. Född som sann människa men Gud likaså. Hur kan vi förstå detta oerhörda under som kallas inkarnationen? Det kan vi inte. Han ödmjukade sig och blev född i Davids “hus” av kung Davids ätt. Men var hamnade han då? I ett palats? Knappast. Han uppfyllde ännu en profetsia - “Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam,en telning från hans rötter skall bära frukt.” Jes. 11: 1 Han föddes i ett stall nära boskapen. Han lades i krubban lindad som ett fattigt barn. Så lågt ner hade denna kungliga ätt hamnat i världen. En liten telning född i ett stall, detta barn av Davids och Issais hus.

Några utvalda enkla människor blev varse om denna mittpunkt i historien. Fattiga herdar blev upplysta av änglar som de hörde sjunga i natthimlen. “Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag.” Lukas 2:14

Vad universums Herre gav upp för att födas som detta Jesusbarn kan vi aldrig helt förstå eftersom vi inte vet hur stor härligheten Han lämnade var. Vi kan bara ana det genom vad som står i bibeltexterna. Och liksom dessa herdar tillber de kristna Honom.

Jesaja 9:6-7, Matteus 1:18-24, Lukas 2:1-20

 

Bild:  copse