2012-12-10 20:30 #0 av: Woodland

Den andra Personen i Treenigheten dvs Jesus har alltid funnits. (Joh 1:2) Han är inte skapad. Heb. 1:8 Men om Sonen säger han*: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. * Gud


Abraham has Visitors

Han är lika mycket Gud som Fadern och Anden och var delaktig i skapelsen  (Joh 1:3). Hans roll är att vara den som förmedlar Fadern till mänskligheten och står mellan mänskligheten och Gud. Han har alltid varit den som har stått mellan Gud och människan.

Men var fanns Jesus innan Han blev till i Marias livmoder?

Innan inkarnationen visade Han sig vid några tillfällen för folk och gav dem en speciell uppgift som ingick i frälsningsplanen. Det innebär inte att Han redan hade iklätt sig den mänskliga naturen utan att Han uppfattades av de Han besökte som en människa.

Han umgicks med Adam och Eva  i Edens lustgård (1 Mos 3:8). Han besökte Abraham när denne var 99 år gammal (1 Mos 17:1).  Senare återkom Herren, den andra personen i treenigheten, innan Sodom och Gomorras förstörelse, med två änglar för att tala om att Abrahams fru skulle få en son (1 Mos. 18:1). Han visade sig för Moses i den brinnande busken (2 Mos. 3:2; Apg. 7: 30-32). Moses, och de 70 äldste i Israel, åt och drack med Honom på berget (2 Mos. 24:9-11).

Det finns flera tillfällen i bibeln där Jesus besökte sitt folk. Profeten Jesaja såg Honom i en syn (Jes 6:1, jämför Johannes 12:37-41).  Profeten Daniel kallade Honom människoson. (Daniel 7:13-14)   Jesus använde det namnet om sig själv när Han gick på jorden.   Han var aktiv genom hela Guds verk. Ibland talade Han till dem i eld, syner och drömmar. Ibland står titeln Herrens Ängel i bibeltexten. Då måste man ta hänsyn till sammanhanget för att utröna om det är ett  besök av Herren själv* eller om det är en  budbärare från Gud. 

Det var Guds härlighet som visade sig i dessa. I den judiska encyklopedin står det om Guds härlighet som steg ner för att bo bland människorna. Rabbinerna använder uttrycket “Memra” (dvs. Ordet) och “Yekara” (dvs. härlighet) i stället för “Gud” när Bibelns anthopomorfiska uttryck inte anses passande.

Vi kan läsa  precis samma uttryck i Nya Testament om Jesus.

Och Ordet blev kött och bodde bland oss,** och vi såg Hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och Han var full av nåd och sanning.

*Dessa uppenbarelser kallas för teofanis.

**Johannes 1:14 bodde bland oss ordagrant: "tältade bland oss". Tälthelgedomen, tabernaklet, var i det gamla förbundet platsen för Guds uppenbarelse (2 Mos 25).

Bild:  Woodland