2012-12-06 10:39 #0 av: Woodland

Den första personen i Treenigheten kallas Fadern.

Galaxy in Universe

Fadern var, liksom Sonen och Anden, verksam i skapelsen.   Fadern är den stora Givaren;  han gav sin Son, Jesus, för världens försoning.  Han belönande sin Son med sina utvalde och ger de troende svar på bön.  Han har inte setts och kan inte ses av människor.  Ingen har hört Honom ge råd -  endast Jesus har sett Honom (Joh. 1:18, 5:37, 6:46) och har hört Hans råd (Joh. 8:26).

Han har talat direkt endast två gånger i skriften och vid båda tillfällen gällde hans vittnesbörd  Jesus.  “Detta är min älskade Son.”  Det första var när Jesus döptes och det andra när Jesus förhärligades på berget . Enda sättet att komma till Fadern är genom Jesus, Sonen (Joh. 14:6) och enda sättet att lära känna Gud är att lära sig av Jesus (Joh 14:7).

Genom Jesus kärlek kan vi “se” och uppfatta Gud själv (Joh. 14:7).

Jesus offrade sig på Golgota för att sona världens synd.  Vi behöver också tänka på att   Fadern offrade också!  Han betalade  också ett pris.

Vi gick alla vilse som får,
var och en gick sin egen väg,
en all vår skuld lade HERREN på honom
(Jes. 53:6).

Jesus sade- Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka (Joh 10:17).

 

Och i sin kärlek till Sonen för vad Han gjorde för oss lovade Han Sonen:

Begär av mig,
så skall jag ge dig hednafolken till arvedel
och hela jorden till egendom (Ps. 2:8).

 

 

Image courtesy of thanunkorn