2012-12-02 17:09 #0 av: Woodland

Vad är det för Gud som de kristna tillber?

De kristna tillber en Treenig Gud.  Ibland hör eller läser man ordet Treenigheten.  Ordet treenighet finns inte i bibeln, men konceptet finns i bibeln.  Det betyder inte att vi tror på tre Gudar utan att vi tror på en Gud (ett väsen) och tre personer i det väsenet:  Fadern,  Sonen och Helige Ande.  Guds sätt att upplysa människan om sig själv utvecklades undan för undan i Gamla Testamentet.   Men det var när Jesus, världens ljus, föddes och när den Helige Ande kom på Pingstdagen som de troendes Gudsbild blev komplett.  Treenighetskonceptet som den kristna kyrkan har är unikt.  Det finns inte i någon annan religion.

Vi kan inte förklara Gud  eller förstå Honom helt. Det är omöjligt att beskriva Honom fullt ut med mänskliga ord eller uppfatta Honom helt med vårt förstånd.  Vi kan inte resonera oss fram till Gud.   Som B.B.Warfield skrev - Treenighetsdoktrinen är oupptäckbar genom resonemang och därför omöjlig att bevisa från resonemang.  Det finns inget jämförbart i naturen, inte ens i människans andliga natur fastän hon är skapad i Guds likhet.  I Hans treeniga sätt är Gud unik och det finns inget i universum likt Honom, så det finns ingenting som kan hjälpa oss att förstå Honom.

Det betyder naturligtvist inte  att vi inte skall  ta del av vad bibeln berättar för oss om Gud.  Tvärtom!  Bibeln ger oss  all den information vi behöver för att veta  hur vi kan bli frälsta och vad Gud vill oss.  Desto mer vi läser om Gud i Bibeln desto mer lär vi känna Guds tankesätt, planer för oss och Faderliga omsorg.

Bildlänk:http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=1649&picture=galaxy">Galaxy</a> vid Petr Kratochvil