2016-12-23 12:35 #0 av: Woodland

Bibeln börjar med dessa ord - "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." Med skapelsen började tiden. 

I Nya testamentet står det -  "Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna." Ordet fullbordad (pleroma på grekiska) betyder överflödande fullhet.

De kristna firar denna historiska händelse - Jesu födelse - som ägde rum när tiden som Gud skapade blev fullbordad, när Gud själv föddes som en människa för att försona mänskligheten med honom själv.

Ha en god helg och gläd er!