Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

DJUPA INSIKTER

2017-01-09 08:00 #0 av: Woodland

Välkommen till artikeln “Djupa insikter” där en reflektion av gudfruktiga män dagligen postas. Vi gör klokt i att läsa dessa citat, ofta korta men alltid djupsinniga. Flertalet är de som citeras här är borta nu, men som Abel “talar” de fastän de är döda. "Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup." Ps. 51:8


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-09 08:01 #1 av: Woodland

Om privata uppenbarelser håller med skriften, är de onödiga; och om de är oense med skriften, är de  falska.

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-10 08:17 #2 av: Woodland

Förståelse är trons belöning. Sök därför inte efter att förstå så att du kan tro, men att tro så att du kan förstå.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-11 07:51 #3 av: Woodland

Ett av Satans påhitt för att dra själen in i synd är att presentera betet och gömma undan kroken (haken). 

Thomas Brookes (1608-1680)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-12 08:25 #4 av: Woodland

Människans hjärta är hans värsta del innan han regenereras och den bästa efteråt: det är sätet för principer och fontänen för handlingar. Guds öga är fixerat på hjärtat och den kristnes sikt bör i princip fästas på det. 

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-13 08:30 #5 av: Woodland

Den största svårigheten i omvändelsen är att vilja Guds hjärta; den största svårigheten efter konverteringen är att hålla hjärtat med Gud. Häri ligger mycket religiös knipa och stress; här är det som gör livets väg en smal väg och porten till himlen en trång port.

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-14 09:30 #6 av: Woodland

Hopp har två vackra döttrar. Deras namn är ilska och mod; ilska över hur saker och ting är och mod för att se att de inte förblir som de är.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-15 08:31 #7 av: Woodland

Det finns ett morbid begär i allmänhetens ögon efter en mer sinnlig, ceremoniell, uppseendeväckande, prålig tillbedjan: män är otåliga när det gäller invärtes, osynligt hjärtarbete.

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-16 08:40 #8 av: Woodland

Ingen frälses utom genom oförtjänt nåd och ingen döms utom genom meriterad dom.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-17 08:50 #9 av: Woodland

Högmod växer med avtagande av andra synder och frodas på deras förfall.

Thomas Brookes (1608-1680)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-18 08:22 #10 av: Woodland

Nåd ges inte för att vi har gjort goda gärningar, utan för att vi  kan förmå göra dem.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-19 08:48 #11 av: Woodland

Ingen syndare kommer till Kristus förrän den Helige Ande kommer till honom! Och ingen syndare kommer till frälsande tro på Kristus förrän Anden har förmedlat tro till honom (Ef. 2: 5; Kol. 2:12) och även då är tron ett öga att urskilja Kristus innan den är en fot att närma sig honom.

A.W. Pink (1886-1952 )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-20 07:21 #12 av: Woodland

Gud ger vinden men mannen måste hissa seglen.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-21 08:07 #13 av: Woodland

Satan är subtil. Han kommer göra oss stolta över våra riktiga dygder. Han kommer göra oss stolta över att vi inte är stolta.

Thomas Brookes (1608-1680)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-22 09:10 #14 av: Woodland

Tålamod är vishetens följeslagare.  

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-23 08:44 #15 av: Woodland

Tills dess att vi har rätt kunskap om Gud förblir vår kunskap om oss själva och våra behov av nåd förvrängd.

Steve Lawson (1951 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-24 08:56 #16 av: Woodland

Underhållning är djävulens substitut för glädje. Ju mer glädje du har i Herren desto mindre underhållning  behöver du.

Leonard Ravenhill (1907-1994)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-25 08:38 #17 av: Woodland

Att vara rätt med Gud har ofta betytt att vara i trubbel med män.

A. W. Tozer  (1897 - 1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-26 08:18 #18 av: Woodland

Min själ, rannsaka dig själv och se om det finns något i ditt handlande mot Gud som är oäkta och vilseledande, falskt och vanärande, och i så fall dra det till korset och dess avslöjande ljus, sök ut det och genom dess korsfästande kraft döda det.

Octavius Winslow (1808 - 1878)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-27 08:22 #19 av: Woodland

Den kristne är engagerad i  krigföring. Han har en kamp framför sig och därmed finns ett trängande behov av pansar. Det är omöjligt för oss att stå emot djävulens listiga angrepp om vi inte begagnar oss av den rustning som Gud har skapat för att vi ska kunna stå.

A.W. Pink ( 1886-1952 )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-28 09:00 #20 av: Woodland

Gud ser inte till rikedom, titlar, utbildning eller skönhet. Det finns bara en sak som Gud ser på och det är själen.

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-29 08:54 #21 av: Woodland

Ingen människa någonsin tas till himlen mot sin vilja, även om jag inte tror någon människa någonsin gick dit av egen fri vilja till Guds suveräna nåd upplyst honom och gjorde honom villig.

Charles Haddon Spurgeon (1834 - 1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-30 08:38 #22 av: Woodland

I stället för att klaga på sin lott är en nöjd man tacksam för att hans tillstånd och omständigheter är inte värre än de är. I stället för att girigt  önska något mer än att sitt nuvarande behovs tillfredsställelse jublar han för att Gud fortfarande bryr sig om honom. En sådan är "nöjd" med det som han har.

Arthur W. Pink (1886-1925)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-31 08:22 #23 av: Woodland

Hågkomsten av förolämpningar är resterna av ilska. 

Johannes Klimakos (579-606)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-01 07:47 #24 av: Woodland

När du säger "Det finns för mycket ondska i denna värld" antar du att det finns gott. När du antar att det finns gott antar du att det finns något sådant som en "moralisk lag" som är grunden för att skilja mellan det goda och det onda. Men om man antar en moralisk lag måste man anta en "Givare av Moralisk Lag", men det är den som du försöker motbevisa och inte bevisa. För om det inte finns någon Givare av moralisk lag så  finns det ingen moralisk lag. Om det inte finns någon moralisk lag, finns inte det goda. Om inte det goda finns,  finns inte det onda. Vad är din fråga?

Ravi Zacharias ( 1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-02 08:19 #25 av: Woodland

Människans Skapare blev människa så att han,  stjärnornas Härskare, kunde amma vid sin moders bröst: att han, Livets bröd, kunde hungra; att han, Källan, kunde törsta; att han, Ljuset, kunde sova; att han, Vägen, kunde bli trött på sin resa; att han, Sanningen, kunde bli anklagad för lögn; att han, Läraren, kunde bli slagen med piskor; att han, Grunden, kunde hängas på trä; att han, Styrkan, kunde bli svag; att han, Helaren, kunde sargas; att han, Livet, kunde dö.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-03 08:34 #26 av: Woodland

Bön kommer att få en man att upphöra från synd, eller så kommer synd att locka en man att upphöra från bön.

John Bunyan (1628-1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-04 08:38 #27 av: Woodland

Låt oss vara vetenskapligt ärliga mot oss själva. Sannolikheten för att liv uppstår till större och större komplexitet och organisation av en slump är lika stor som att en tromb river igenom ett skrotupplag och ur andra änden resulterar i en Boeing 747.

Sir Fred Hoyle (1915-2001)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-05 10:13 #28 av: Woodland

Eftersom du inte kan göra gott för alla ska du ägna särskild uppmärksamhet åt de som genom händelser av tid eller plats eller omständighet förs in i närmare förbindelse med dig.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-06 08:51 #29 av: Woodland

Guds kärlek har varken brädd eller botten.

Samuel Rutherford (1600-1661)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-07 08:12 #30 av: Woodland

Ett annat misstag är att tro att Gud endast kontrollerar i ett förvirrat vagt sätt, genom att ge impulser till universum men att inte specifikt styra rörelserna av individer. Detta är oförlåtligt.

Jean Calvin (1509-1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-08 08:20 #31 av: Woodland

Det är ingen liten tröst att vara säkra på  att vi varken kan göra eller utstå något förutom det Guds hand och råd leder oss in i.  

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-09 08:17 #32 av: Woodland

Jag menar att du kan ha fel om en massa saker, men om du har fel om korset du är i trubbel.

Paul Washer (1961-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-10 08:14 #33 av: Woodland

Ateism visar sig vara för enkelt. Om hela universum inte har någon betydelse skulle vi aldrig ha funnit att det inte har någon betydelse.

C.S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-11 09:06 #34 av: Woodland

Läs skrifterna inte bara som en historia men som ett kärleksbrev skickat till dig från Gud.

Thomas Watson (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-11 09:06 #35 av: Woodland

Guds sinnelag uppenbaras i Skriften men vi kan inte se något utan glasögonen från den Helige Ande.

Thomas Manton (1620-1677)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-12 07:51 #36 av: Woodland

Om Kristus ger bara en del av vår frälsning, lämnar oss att ge resten, då är vi fortfarande hopplöst under syndens last.

John Gresham Machen (1881-1937)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-13 07:52 #37 av: Woodland

Att vara en dåre i bibliska termer är inte att vara klent begåvad eller sakna intelligens; det är att vara omoralisk. Så som fruktan för Gud är början av visdom är förnekandet av Gud höjden av dumhet...

R. C. Sproul (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-14 07:52 #38 av: Woodland

Solomon säger att tiga har sin tid och att tala sin tid. Tiden för att tiga nämns först eftersom vi genom tystnad lär oss konsten att tala väl.

Gregorios av Nyssa (330-395)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-15 07:50 #39 av: Woodland

Lev så som om Jesus dog igår, uppstod i morse, och kommer tillbaka imorgon.

Martin Luther (1483-1546)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-16 08:26 #40 av: Woodland

Det finns inga kronbärare i himlen som inte var korsbärare här nedan.

Charles Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-17 08:01 #41 av: Woodland

När Gud kröner våra meriter kröner han ingenting annat än sina gåvor.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-18 08:39 #42 av: Woodland

Låt oss akta oss för att älska världen mer än vi älskar Kristus. Vädja till folk att omvända sig och komma till Kristus; men bjud dem att på samma gång räkna kostnaden.

R. C. Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-19 08:03 #43 av: Woodland

Guds syfte med mitt liv var att ha en passion för Guds ära och ha en passion för min glädje i den äran och att dessa två är en passion.

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-20 07:57 #44 av: Woodland

Om min predikan av detta kors inte väcker anstöt hos den naturliga människan, så har jag förvrängt det.

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.