Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

DJUPA INSIKTER

2017-01-09 08:00 #0 av: Woodland

Välkommen till artikeln “Djupa insikter” där reflektioner av gudfruktiga personer dagligen postas. Vi gör klokt i att läsa dessa citat, ofta korta men alltid djupsinniga. Flertalet är av de som citeras här är borta nu, men som Abel “talar” de fastän de är döda. "Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup." Ps. 51:8

Det finns mer inspiration här i Tänkvärda Citat och  Citat av R.C. Sproul

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-09 08:01 #1 av: Woodland

Om privata uppenbarelser håller med skriften, är de onödiga; och om de är oense med skriften, är de  falska.

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-10 08:17 #2 av: Woodland

Förståelse är trons belöning. Sök därför inte efter att förstå så att du kan tro, men att tro så att du kan förstå.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-11 07:51 #3 av: Woodland

Ett av Satans påhitt för att dra själen in i synd är att presentera betet och gömma undan kroken (haken). 

Thomas Brookes (1608-1680)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-12 08:25 #4 av: Woodland

Människans hjärta är hans värsta del innan han regenereras och den bästa efteråt: det är sätet för principer och fontänen för handlingar. Guds öga är fixerat på hjärtat och den kristnes sikt bör i princip fästas på det. 

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-13 08:30 #5 av: Woodland

Den största svårigheten i omvändelsen är att vilja följa Guds sinnelag; den största svårigheten efter omvändelsen är att hålla ens hjärtat i Guds sinnelag. Häri ligger mycket religiös knipa och stress; här är det som gör livets väg en smal väg och porten till himlen en trång port.

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-14 09:30 #6 av: Woodland

Hopp har två vackra döttrar. Deras namn är ilska och mod; ilska över hur saker och ting är och mod för att se att de inte förblir som de är.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-15 08:31 #7 av: Woodland

Det finns ett morbid begär i allmänhetens ögon efter en mer sinnlig, ceremoniell, uppseendeväckande, prålig tillbedjan: män är otåliga när det gäller invärtes, osynligt hjärtarbete.

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-16 08:40 #8 av: Woodland

Ingen frälses utom genom oförtjänt nåd och ingen döms utom genom meriterad dom.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-17 08:50 #9 av: Woodland

Högmod växer med avtagande av andra synder och frodas på deras förfall.

Thomas Brookes (1608-1680)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-18 08:22 #10 av: Woodland

Nåd ges inte för att vi har gjort goda gärningar, utan för att vi  kan förmå göra dem.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-19 08:48 #11 av: Woodland

Ingen syndare kommer till Kristus förrän den Helige Ande kommer till honom! Och ingen syndare kommer till frälsande tro på Kristus förrän Anden har förmedlat tro till honom (Ef. 2: 5; Kol. 2:12) och även då är tron ett öga att urskilja Kristus innan den är en fot att närma sig honom.

A.W. Pink (1886-1952 )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-20 07:21 #12 av: Woodland

Gud ger vinden men mannen måste hissa seglen.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-21 08:07 #13 av: Woodland

Satan är subtil. Han kommer göra oss stolta över våra riktiga dygder. Han kommer göra oss stolta över att vi inte är stolta.

Thomas Brookes (1608-1680)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-22 09:10 #14 av: Woodland

Tålamod är vishetens följeslagare.  

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-23 08:44 #15 av: Woodland

Tills dess att vi har rätt kunskap om Gud förblir vår kunskap om oss själva och våra behov av nåd förvrängd.

Steve Lawson (1951 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-24 08:56 #16 av: Woodland

Underhållning är djävulens substitut för glädje. Ju mer glädje du har i Herren desto mindre underhållning  behöver du.

Leonard Ravenhill (1907-1994)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-25 08:38 #17 av: Woodland

Att vara rätt med Gud har ofta betytt att vara i trubbel med män.

A. W. Tozer  (1897 - 1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-26 08:18 #18 av: Woodland

Min själ, rannsaka dig själv och se om det finns något i ditt handlande mot Gud som är oäkta och vilseledande, falskt och vanärande, och i så fall dra det till korset och dess avslöjande ljus, sök ut det och genom dess korsfästande kraft döda det.

Octavius Winslow (1808 - 1878)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-27 08:22 #19 av: Woodland

Den kristne är engagerad i  krigföring. Han har en kamp framför sig och därmed finns ett trängande behov av pansar. Det är omöjligt för oss att stå emot djävulens listiga angrepp om vi inte begagnar oss av den rustning som Gud har skapat för att vi ska kunna stå.

A.W. Pink ( 1886-1952 )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-28 09:00 #20 av: Woodland

Gud ser inte till rikedom, titlar, utbildning eller skönhet. Det finns bara en sak som Gud ser på och det är själen.

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-29 08:54 #21 av: Woodland

Ingen människa någonsin tas till himlen mot sin vilja, även om jag inte tror någon människa någonsin gick dit av egen fri vilja till Guds suveräna nåd upplyst honom och gjorde honom villig.

Charles Haddon Spurgeon (1834 - 1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-30 08:38 #22 av: Woodland

I stället för att klaga på sin lott är en nöjd man tacksam för att hans tillstånd och omständigheter är inte värre än de är. I stället för att girigt  önska något mer än att sitt nuvarande behovs tillfredsställelse jublar han för att Gud fortfarande bryr sig om honom. En sådan är "nöjd" med det som han har.

Arthur W. Pink (1886-1925)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-31 08:22 #23 av: Woodland

Hågkomsten av förolämpningar är resterna av ilska. 

Johannes Klimakos (579-606)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-01 07:47 #24 av: Woodland

När du säger "Det finns för mycket ondska i denna värld" antar du att det finns gott. När du antar att det finns gott antar du att det finns något sådant som en "moralisk lag" som är grunden för att skilja mellan det goda och det onda. Men om man antar en moralisk lag måste man anta en "Givare av Moralisk Lag", men det är den som du försöker motbevisa och inte bevisa. För om det inte finns någon Givare av moralisk lag så  finns det ingen moralisk lag. Om det inte finns någon moralisk lag, finns inte det goda. Om inte det goda finns,  finns inte det onda. Vad är din fråga?

Ravi Zacharias ( 1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-02 08:19 #25 av: Woodland

Människans Skapare blev människa så att han,  stjärnornas Härskare, kunde amma vid sin moders bröst: att han, Livets bröd, kunde hungra; att han, Källan, kunde törsta; att han, Ljuset, kunde sova; att han, Vägen, kunde bli trött på sin resa; att han, Sanningen, kunde bli anklagad för lögn; att han, Läraren, kunde bli slagen med piskor; att han, Grunden, kunde hängas på trä; att han, Styrkan, kunde bli svag; att han, Helaren, kunde sargas; att han, Livet, kunde dö.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-03 08:34 #26 av: Woodland

Bön kommer att få en man att upphöra från synd, eller så kommer synd att locka en man att upphöra från bön.

John Bunyan (1628-1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-04 08:38 #27 av: Woodland

Låt oss vara vetenskapligt ärliga mot oss själva. Sannolikheten för att liv uppstår till större och större komplexitet och organisation av en slump är lika stor som att en tromb river igenom ett skrotupplag och ur andra änden resulterar i en Boeing 747.

Sir Fred Hoyle (1915-2001)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-05 10:13 #28 av: Woodland

Eftersom du inte kan göra gott för alla ska du ägna särskild uppmärksamhet åt de som genom händelser av tid eller plats eller omständighet förs in i närmare förbindelse med dig.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-06 08:51 #29 av: Woodland

Guds kärlek har varken brädd eller botten.

Samuel Rutherford (1600-1661)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-07 08:12 #30 av: Woodland

Ett annat misstag är att tro att Gud endast kontrollerar i ett förvirrat vagt sätt, genom att ge impulser till universum men att inte specifikt styra rörelserna av individer. Detta är oförlåtligt.

Jean Calvin (1509-1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-08 08:20 #31 av: Woodland

Det är ingen liten tröst att vara säkra på  att vi varken kan göra eller utstå något förutom det Guds hand och råd leder oss in i.  

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-09 08:17 #32 av: Woodland

Jag menar att du kan ha fel om en massa saker, men om du har fel om korset du är i trubbel.

Paul Washer (1961-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-10 08:14 #33 av: Woodland

Ateism visar sig vara för enkelt. Om hela universum inte har någon betydelse skulle vi aldrig ha funnit att det inte har någon betydelse.

C.S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-11 09:06 #34 av: Woodland

Läs skrifterna inte bara som en historia men som ett kärleksbrev skickat till dig från Gud.

Thomas Watson (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-11 09:06 #35 av: Woodland

Guds sinnelag uppenbaras i Skriften men vi kan inte se något utan glasögonen från den Helige Ande.

Thomas Manton (1620-1677)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-12 07:51 #36 av: Woodland

Om Kristus ger bara en del av vår frälsning, lämnar oss att ge resten, då är vi fortfarande hopplöst under syndens last.

John Gresham Machen (1881-1937)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-13 07:52 #37 av: Woodland

Att vara en dåre i bibliska termer är inte att vara klent begåvad eller sakna intelligens; det är att vara omoralisk. Så som fruktan för Gud är början av visdom är förnekandet av Gud höjden av dumhet...

R. C. Sproul (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-14 07:52 #38 av: Woodland

Solomon säger att tiga har sin tid och att tala sin tid. Tiden för att tiga nämns först eftersom vi genom tystnad lär oss konsten att tala väl.

Gregorios av Nyssa (330-395)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-15 07:50 #39 av: Woodland

Lev så som om Jesus dog igår, uppstod i morse, och kommer tillbaka imorgon.

Martin Luther (1483-1546)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-16 08:26 #40 av: Woodland

Det finns inga kronbärare i himlen som inte var korsbärare här nedan.

Charles Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-17 08:01 #41 av: Woodland

När Gud kröner våra meriter kröner han ingenting annat än sina gåvor.

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-18 08:39 #42 av: Woodland

Låt oss akta oss för att älska världen mer än vi älskar Kristus. Vädja till folk att omvända sig och komma till Kristus; men bjud dem att på samma gång räkna kostnaden.

R. C. Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-19 08:03 #43 av: Woodland

Guds syfte med mitt liv var att ha en passion för Guds ära och ha en passion för min glädje i den äran och att dessa två är en passion.

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-20 07:57 #44 av: Woodland

Om min predikan av detta kors inte väcker anstöt hos den naturliga människan, så har jag förvrängt det.

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-21 08:01 #45 av: Woodland

En lekman som har skriften är förmer än påven eller konciliet som inte har den.

Martin Luther  (1483-1546)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-22 07:36 #46 av: Woodland

Andlig stolthet tenderar att tala om andra personers synder med bitterhet eller med skratt och lättsinne och med en luft av förakt. Men ren kristen ödmjukhet tenderar snarare att antingen vara tyst om dessa problem eller att tala om dem med sorg och medlidande.

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-23 07:29 #47 av: Woodland

Brödet som du inte använder är de hungrigas bröd; plagget som hänger i din garderob är plagget av han som är naken. Skorna som du inte bär är skorna av den som är barfota. De pengar som du håller inlåsta är pengar för de fattiga.   De välgörenhetshandlingar som du inte utför är så många orättvisor som du begår.

Basileios av Caesarea (330-379)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-24 07:45 #48 av: Woodland

Ju mer vi vet om Gud desto mer förbehållslöst kommer vi att lita på honom. Desto större vår framsteg i teologi desto enklare och mer barnlik blir vår tro.

John Gresham Machen (1881-1937)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-25 07:20 #49 av: Woodland

Andlig stolthet är mycket benägen att misstänka andra men en ödmjuk kristen är mest vaksam om sig själv. Han är inte så misstänksam  för något i världen som han är för sitt eget hjärta.

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-26 08:08 #50 av: Woodland

Om en droppe av den Helige Ande glädje skulle falla i helvetet skulle det sluka alla dess plågor.

Kyrkofadern Augustinus (354-430)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-27 07:52 #51 av: Woodland

Otro är mor till varje ångest.

John Calvin  (1509 - 1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-28 12:32 #52 av: Woodland

Allt som inte är Gud är skapat. Därför är det ett allvarligt misstag att tro att Gud och människan underkastar sig samma logiksystem. 

Cornelius Van Til  (1895- 1987)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-01 06:51 #53 av: Woodland

Tro är modern till en god vilja och rättfärdiga gärningar. 

Ambrosius av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-02 08:12 #54 av: Woodland

Ingenstans uppmuntrar Skriften oss att ha en ängelfetisch, eller att leta efter tecken på änglar i vardagen. . .dessutom orsakar bibliska framträdanden av änglar ofta--till skilda från populär lära--trauma och stor rädsla. 

John MacArthur (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-03 07:12 #55 av: Woodland

Jesus som jag känner som min förlossare kan inte vara mindre än Gud. Athanasius (296-373)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-04 08:40 #56 av: Woodland

Folk frågar mig "Varför be om Gud är suverän?" Jag svarar: "Varför be om han inte är det?" 

Michael Horton (1964-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-05 07:45 #57 av: Woodland

Jag har lärt mig att skilja mellan Guds storhet och den oförlåtliga ondska som har gjorts av dem som bekänner hans namn. Och så härleder jag inte [som Christopher Hitchens gör] att Gud inte är stor, och att religion förgiftar allt. När allt kommer omkring, om jag har misslyckats med att skilja mellan Einsteins geni och missbruket av hans vetenskap för att skapa massförstörelsevapen, kan jag frestas säga att vetenskapen inte är stor, och att teknik förgiftar allt. 

John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-06 07:59 #58 av: Woodland

Det hjärtat är hårt som inte ryser åt sig själv för att det inte känner sin hårdhet. 

Bernard av Clairvaux (1090-1153)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-07 07:19 #59 av: Woodland

Människan är ingenting: han har fri vilja att gå till helvetet, men ingen att komma till himlen, tills dess att Gud verkar i honom att göra sin goda vilja.

 George Whitfield (1714-1770 i ett brev till John Wesley)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-08 08:25 #60 av: Woodland

Stora synder skrämmer lätt själen och väcker till omvändelse, men små förökar sig och arbetar i hemlighet tills de krossar själen. 

Thomas Brooks (1608-1680)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-09 08:23 #61 av: Woodland

Om du är en kristen är du en teolog. Du har inget val. Teologi är helt enkelt kunskap om Gud. Eftersom kristna är kallade att växa i sin kunskap om Gud  är teologi en del av målet med det kristna livet. Teologi är en normal del av det kristna livet. En del som ger upphov till allt annat. 

James White (1962)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-10 07:33 #62 av: Woodland

Sann omvändelse är att upphöra att synda. 

Ambrosias av Milano (c.430-397) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-11 07:12 #63 av: Woodland

Folk säger ‘döm inte så att ni inte skall bli dömda’. Jag säger alltid till dem, ‘Förvräng inte skriften så att ni blir lik satan’. 

Paul Washer (1961)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-12 07:55 #64 av: Woodland

Övertygelser är inte bara något vi tror; De är föreställningar som håller oss i sitt grepp. 

Albert Mohler (1959) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-13 07:56 #65 av: Woodland

Hur kan du misstro handen som håller uppe himmel och jord? 

Charles H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-14 08:06 #66 av: Woodland

Din själ måste hålla sig fast vid honom, du måste följa efter honom i dina tankar, du måste gå hans vägar genom tron, inte i yttre gärningar.  Ambrosias av Milano (c.430-397) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-15 08:05 #67 av: Woodland

Endast människor skapades som rationella varelser i Guds avbild, kapabla till en relation med Gud och en av honom given förmåga att förstå det universum där de bor. 

John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-16 07:37 #68 av: Woodland

Ansiktet är sinnets spegel, och utan att tala bekänner ögonen hjärtats hemligheter. 

Saint Jerome  (347-420)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-17 07:15 #69 av: Woodland

Många säger  - Jag känner Jesus!-  Det är underbart. Men känner Jesus dig?

Paul Washer (1961)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-18 07:54 #70 av: Woodland

Lagen är för de stolta och evangeliet för de förkrossade.

Martin Luther (1483-1546)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-19 08:13 #71 av: Woodland

Kom inte upp med analogier för treenigheten. Det finns inget som Gud. Vi kan inte förstå honom eller fatta honom. 

Todd Friel

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-20 08:46 #72 av: Woodland

En passande varning för dagens rop efter inre helande: "Du har en imaginär Kristus och om du är nöjd med en imaginär Kristus måste du vara nöjd med en imaginär frälsning."

 John Owen (1616 - 1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-21 07:41 #73 av: Woodland

Vi har rätt att tro vad vi vill, men inte allt vi tror är rätt. 

Ravi Zacharias (1946)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-22 07:18 #74 av: Woodland

Alla som Herren har valt och tagit emot i de heligas gemenskap borde förbereda sig på ett liv som är svårt, besvärligt, arbetskrävande och fullt av otaliga sorger. 

John Calvin (1509-1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-23 07:19 #75 av: Woodland

Han är ingen dåre som ger upp det han inte kan behålla för att få det han inte kan förlora.

James Elliott, (1927 - 1956)  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-24 06:17 #76 av: Woodland

 Det du är måste alltid misshaga dig om du vill nå det du inte är. 

Augustinus  (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-25 06:52 #77 av: Woodland

Jag tror starkt på Guds existens baserat på intuition, observationer, logik och även vetenskaplig kunskap. 

Charles Hard Townes (1915 - 2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-26 09:39 #78 av: Woodland

En kvist kan lätt formas, men vuxna träd böjer sig inte. Hur få omvänds i ålderdomen!

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-27 08:47 #79 av: Woodland

Jag är inte John Lennon. Jag är John Lennox. Ta nu och 'imagine a world without' (föreställ er en värld utan) Stalin. De nya ateisterna är ofta tysta när det gäller [ateisters felgärningar]. 

 John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-28 07:49 #80 av: Woodland

Det är kärlek som frågar, som söker, som knackar, som letar upp och som är trogen det den hittar. 

Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-29 08:54 #81 av: Woodland

Ingen människa är utesluten från att åkalla Gud; frälsningens port är ställd öppen för alla män. Inte heller finns det någon sak som hindrar oss från att komma in förutom vår egen otro. 

John Calvin (1509 - 1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-30 10:00 #82 av: Woodland

Även om lärjungarna hade trott på Jesu uppståndelse är det tveksamt att de skulle ha genererat något följe. Så länge kroppen fanns i graven skulle en kristen rörelse grundad på tron på uppståndelsen av den döde ha varit en omöjlig dårskap. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-31 08:58 #83 av: Woodland

Sorg över synd är verkligen nödvändigt, men det bör inte vara en evig angelägenhet. Du måste också uppehålla dig vid det glada minnet av Guds kärleksfulla omtanke; annars kommer sorgen att härda hjärtat och leda det djupare i förtvivlan. 

Bernard av Clairvaux (1090-1153)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-01 11:19 #84 av: Woodland

Den Helig Andes närvaro och Hans ledning kännetecknar ett Guds barn! J. C. Rylie (1816 - 1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-02 08:12 #85 av: Woodland

En närmare titt på många kyrkor kommer att avslöja att ett centralt problem är bristen på biblisk mognad bland männen.  

Albert Mohler (1959 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-03 10:12 #86 av: Woodland

Det som han inte har åtagit sig har Han inte läkt. 

Gregorios av Nazianzos  (329-390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-04 07:59 #87 av: Woodland

Kärlek fortsätter där kunskap slutar.  

Thomas Aquinas (1225-1274) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-05 07:55 #88 av: Woodland

Ateister brukade själva vara mycket bekväma med att vidhålla att universum är evigt och utan orsak. Problemet är att de inte längre kan hålla den positionen eftersom moderna bevis för att universum började med Big Bang. Så de kan inte legitimt invända när jag gör samma anspråk om Gud - att han är evig och han är utan orsak. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-06 09:33 #89 av: Woodland

Du får en chans att leva. Det är allt. Bara en. Och det varaktiga måttet på livet är Jesus Kristus.  

John Piper (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-07 12:35 #90 av: Woodland

Urskiljning är Guds uppmaning till förbön, aldrig  till klander".

Corrie Ten Boom (1892 - 1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-08 08:19 #91 av: Woodland

Se inte lätt på en synd även om det är ett litet fel; reparera det istället snabbt genom att ångra dig, även om många andra kan begå ett stort antal fel, små eller svåra, och inte ångrar sig. 

 Basil av Caesarea (330-379)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-09 09:46 #92 av: Woodland

En del av den bredare uppgiften av kristen lärdom är att bidra till att skapa och upprätthålla en kulturell miljö där evangeliet kan höras som ett intellektuellt hållbart alternativ för tänkande män och kvinnor. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-10 08:06 #93 av: Woodland

 Människans lycka består av att glädja sig i Gud, genom vilket också Gud lovsjungs och förhärligas. 

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-11 08:24 #94 av: Woodland

Gud är i absolut kontroll över allt och inget ont kan störa hans plan, ingen chock eller överraskning som på något sätt kräver plan B. 

John MacArthur (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-12 07:55 #95 av: Woodland

Guds nåd gör oss inte acceptabla för Gud. Guds nåd gör Gud acceptabel för oss. 

Johan von Staupitz (1460-1524)  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-13 08:12 #96 av: Woodland

Du är en förvaltare av varje ögonblick, varje talang, varje gåva av varje resurs som Gud har gett dig. Välj klokt det du gör idag!

Paul Washer (1961)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-14 09:57 #97 av: Woodland

Vi behöver bara se några alfabetsbokstäver som stavar våra namn i sanden för att på en gång känna igen en intelligent makts arbete. Hur mycket mer troligt är det då att en intelligent skapare står bakom mänskligt DNA, den kolossala biologiska databasen som innehåller inte mindre än 3,5 miljarder “bokstäver”, det längsta "ord “ ännu upptäckt? 

John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-15 09:00 #98 av: Woodland

Om du älskar Kristus, skäms aldrig för att låta andra se det och veta det. Tala för honom. Vittna om honom. Lev för honom. 

J.C. Rylie (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-16 08:25 #99 av: Woodland

Gud är entydig, han är fast och oföränderlig. 

John MacArthur (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-17 08:10 #100 av: Woodland

Det enda sättet, därför, som någon kan känna till sitt eget goda tillstånd är genom att urskilja utövningarna av denna gudomliga kärlek i sitt hjärta; för utan välgörenhet kan män ha vilka gåvor de vill, men de är ingenting. 

Jonathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-18 07:34 #101 av: Woodland

Du vill att jag ska berätta varför och hur Gud bör bli älskad. Mitt svar är att Gud själv är anledningen till att han skall bli älskad. 

Bernard av Clairvaux (1090-1153)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-19 07:26 #102 av: Woodland

Endast Gud kan få det fördärvade hjärtat att längta efter Gud. 

John Piper (1946-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-20 07:46 #103 av: Woodland

Vad Han var, han lade åt sidan; Vad han inte var, antog han. Han tog på sig min fattigdom  så att jag kan få ta del av hans gudomlighets rikedomar.

 Gregorios av Nazianzos  (329-390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-21 08:01 #104 av: Woodland

 Frälsningen är en fri gåva, men en tom hand måste ta emot den och inte en hand som fortfarande tätt griper världen!

 A.W. Pink (1886-1925)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-22 07:23 #105 av: Woodland

Jesus erbjuder sig inte att göra dåliga människor bra utan att göra döda människor levande. 

Ravi Zacharias 1946

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-23 08:09 #106 av: Woodland

Hycklare kan inte segla i stormigt väder. De kommer att följa Kristus till Olivberget men inte till Golgata.

Thomas Watson (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-24 08:29 #107 av: Woodland

En gud som tillåter oss att bevisa hans existens skulle bli en avgud.

Dietrich Bonhoeffer  (1906-1945)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-25 07:23 #108 av: Woodland

Frid i en syndfull livsbana är en utav de största förbannelserna. 

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.